Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai: Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Ngat Ngat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
48
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai: Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu chung: Đánh giá được các tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị trong quá trình đô thị hóa tại xã Tiền Phong và thị trấn Quang Minh trên địa bàn huyện Mê Linh đến phát triển kinh tế, xã hội, việc quản lý và sử dụng đất cũng như đời sống của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn 2008 - 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai: Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC KHÁNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH<br /> SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT ĐÔ THỊ<br /> TẠI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2018<br /> <br /> BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN ĐỨC KHÁNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH<br /> SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT ĐÔ THỊ<br /> TẠI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản lý đất đai<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 8 85 01 03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. Dương Đăng Khôi<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Dương Đăng Khôi.<br /> Cán bộ chấm phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Hải Yến.<br /> Cán bộ chấm phản biện 2: TS. Lưu Văn Năng.<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:<br /> HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> Ngày 15 tháng 9 năm 2018<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung<br /> thực, của tôi, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật<br /> Việt Nam. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Đức Khánh<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN.<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự<br /> quan tâm, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể.<br /> Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, tập thể các thầy cô giáo<br /> khoa Quản lý đất đai, phòng Đào tạo trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà<br /> Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Dương Đăng Khôi đã tận<br /> tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn tới các cán bộ địa chính Uỷ ban nhân dân thị<br /> trấn Quang Minh, xã Tiền Phong, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện<br /> Mê Linh cùng người dân địa phương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá<br /> trình thu thập thông tin, khảo sát thực địa để thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tập thể cơ quan, ban ngành, bạn<br /> bè, gia đình và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện<br /> luận văn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quý báu của các tập<br /> thể và cá nhân đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Đức Khánh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản