intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
66
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu trình bày cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu; quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN MINH DŨNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Minh Dũng<br /> <br /> Chuyên ngành : Địa lí học<br /> Mã số<br /> : 60 31 95<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. ĐẶNG VĂN PHAN<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là<br /> trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi thông tin trích dẫn<br /> trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2011<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Minh Dũng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Khoa Địa Lí, Phòng<br /> Sau Đại học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> cho việc học tập, nghiên cứu và nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình làm<br /> luận văn.<br /> Bằng tất cả tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin được bày tỏ lòng<br /> kính trọng và biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn PGS.TS Đặng Văn Phan –<br /> người đã tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt thời gian nghiên cứu và<br /> hoàn thiện luận văn của tác giả. Đồng thời tác giả cũng xin gởi lời cảm ơn chân<br /> thành đến TS. Nguyễn Trọng Uyên và Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông<br /> nghiệp miền Nam đã hỗ trợ và cung cấp một số tài liệu để tác giả có thể hoàn<br /> thành được luận văn này.<br /> Tác giả cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Sở Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và<br /> Đầu tư, Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu đã nhiệt tình hỗ trợ và cung cấp các tài liệu<br /> quí giá để tác giả có thể hoàn thành luận văn đúng thời hạn.<br /> Bên cạnh đó, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến trường Đại<br /> học Bạc Liêu đã tạo mọi điều kiện để tác giả học tập và nghiên cứu khoa học.<br /> Cuối cùng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, những người<br /> thân và các bạn bè gần xa đã luôn động viên, giúp đỡ tác giả. Đó là nguồn động<br /> lực rất lớn cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn của<br /> mình.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các biểu đồ, bản đồ<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG ....................................8<br /> 1.1. Cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................................8<br /> 1.1.1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế nông nghiệp ...........................................8<br /> 1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp....10<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tăng<br /> trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững .......................................................12<br /> 1.1.4. Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa<br /> ...........................................................................................................................14<br /> 1.1.5. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ........17<br /> 1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ..............22<br /> 1.2. Cơ sở lí luận về phát triển bền vững ..............................................................24<br /> 1.2.1. Khái niệm phát triển bền vững ................................................................24<br /> 1.2.2. Lí luận về phát triển nông nghiệp bền vững ............................................25<br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa an ninh lương thực với phát triển bền vững ...............29<br /> 1.3. Cơ sở lí luận về phát triển nông thôn .............................................................30<br /> 1.3.1. Khái niệm nông thôn ...............................................................................30<br /> 1.3.2. Khái niệm phát triển nông thôn ...............................................................32<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản