Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
33
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thực trạng cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý để phát triển bền vững ngành nông nghiệp của tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỒ THỊ LÝ<br /> <br /> CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH<br /> THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỒ THỊ LÝ<br /> <br /> CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH<br /> THANH HÓA<br /> Chuyên ngành : Địa lý học (Trừ địa lý tự nhiên)<br /> Mã số : 60 31 95<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Phạm Xuân Hậu<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung<br /> thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi thông tin trích dẫn trong<br /> luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2012<br /> Tác giả<br /> <br /> HỒ THỊ LÝ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới PGS.TS<br /> Phạm Xuân Hậu, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tác giả trong suốt<br /> quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.<br /> Tác giả chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trong Khoa Địa lí Trường Đại học<br /> Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm học tập,<br /> nghiên cứu trong suốt khóa học. Quý Thầy Cô Phòng Sau đại học đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tác giả trong suốt thời gian học tập tại trường .<br /> Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan: Cục Thống<br /> kê tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và<br /> Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã giúp tác giả trong quá trình thu nhập số<br /> liệu, tư liệu, các thông tin có liên quan đến nội dung nghiên cứu.<br /> Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và những<br /> người thân đã giúp đỡ, động viên và tạo điệu kiện cho tác giả trong suốt thời gian<br /> học tập và thực hiện luận văn.<br /> Tp.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2012<br /> Tác giả<br /> <br /> HỒ THỊ LÝ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục bảng số liệu<br /> Danh mục biểu đồ, bản đồ<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ<br /> CẤU NÔNG NGHIỆP...........................................................................7<br /> 1.1. Các khái niệm ............................................................................................. 7<br /> 1.1.1. Cơ cấu kinh tế...................................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ............................................................................. 10<br /> 1.1.3. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp........................................................................... 13<br /> 1.1.4. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp .................................................... 13<br /> 1.2. Một số vấn đề cơ sở lí luận ........................................................................ 15<br /> 1.2.1. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tăng trưởng và phát triển<br /> nông nghiệp ............................................................................................................... 15<br /> 1.2.2. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ............................................................... 17<br /> 1.2.3. Tính tất yếu khách quan của chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ................... 18<br /> 1.2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế của vùng<br /> và địa phương ...............................................................................18<br /> 1.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là cách thức chuyển giao công<br /> nghệ ...............................................................................................18<br /> 1.2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống, giảm<br /> đói nghèo.......................................................................................19<br /> 1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp .......... 19<br /> 1.2.4.1. Nhân tố tự nhiên ...........................................................................19<br /> 1.2.4.2. Nhân tố kinh tế-xã hội.....................................................................20<br /> 1.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................. 22<br /> 1.3. Một số vấn đề về cơ sở thực tiễn ................................................................ 25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản