intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
111
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ nhằm dựa trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trong giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại đơn vị nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ "Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN NHƯ QUỲNH<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ<br /> <br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH<br /> QUẢNG BÌNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 8 34 04 10<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. BÙI DŨNG THỂ<br /> <br /> i<br /> <br /> HU<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả cam đoan mọi số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là<br /> <br /> trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tác giả cũng xin<br /> cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và<br /> các thông tin trích dẫn trong Luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> Nguyễn Như Quỳnh<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> i<br /> <br /> TR<br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành Luận văn này, lời cảm ơn đầu tiên đặc biệt và sâu sắc nhất,<br /> <br /> Tác giả xin gửi đến thầy PGS.TS Bùi Dũng Thể, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp<br /> đỡ Tác giả tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí thầy cô giáo Trường Đại<br /> <br /> học Kinh tế Huế đã nhiệt tình giúp đỡ Tác giả về mọi mặt trong suốt quá trình học<br /> tập và nghiên cứu.<br /> <br /> Tác giả cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến Ban Lãnh đạo, nhân viên các phòng,<br /> <br /> ban chuyên môn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi<br /> nhánh Quảng Bình đã nhiệt tình cung cấp số liệu, tư vấn giúp đỡ Tác giả trong quá<br /> trình nghiên cứu, hoàn thành Luận văn.<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Và Tác giả xin cảm ơn gia đình, những người thân và bạn bè đã chia sẽ, động<br /> viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho Tác giả hoàn thành khóa học và thực hiện<br /> thành công Luận văn này.<br /> <br /> Luận văn là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và sự nỗ lực<br /> <br /> CK<br /> <br /> cố gắng của bản thân Tác giả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luận văn không<br /> thể tránh khỏi những khiếm khuyết, Tác giả rất mong nhận được sự góp ý chân<br /> thành của quí thầy (cô) và đồng nghiệp để Luận văn này được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Huế, ngày …. tháng … năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Nguyễn Như Quỳnh<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> CN<br /> <br /> Chi nhánh<br /> <br /> KH<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> QLRRHĐ<br /> <br /> Quản lý rủi ro hoạt động<br /> <br /> RRTD<br /> <br /> Rủi ro tín dụng<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> TSBĐ<br /> VCB<br /> XDCB<br /> <br /> Tài sản bảo đảm<br /> Vietcombank<br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> CK<br /> <br /> Vietcombank<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương<br /> Việt Nam<br /> <br /> Vietcombank – CN Quảng Bình Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT......................................................................................................... iii<br /> MỤC LỤC................................................................................................................................. iv<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG................................................................................................ vii<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> 6. Kết cấu Luận văn ....................................................................................................5<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... 5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................ 6<br /> Chương 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................................... 6<br /> <br /> CK<br /> <br /> 1.1. Rủi ro Tín dụng (RRTD)......................................................................................6<br /> 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ................................................................................................ 6<br /> 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .................................................................................................. 7<br /> 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng............................................................................. 8<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> 1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng........................................................................................... 10<br /> 1.1.5. Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng......................................................................... 12<br /> 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ...........................................15<br /> 1.2.1. Khái niệm....................................................................................................................... 15<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .................................................................................. 15<br /> 1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng............................................... 26<br /> 1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng trong và ngoài<br /> nước và bài học và bài học đối với VCB - Chi nhánh Quảng Bình..........................30<br /> <br /> HU<br /> <br /> 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng trong và ngoài nước... 30<br /> <br /> Ế<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2