intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phân tích rủi ro trong kinh doanh gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực Tiền Giang

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

0
82
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phân tích rủi ro trong kinh doanh gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực Tiền Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng quản trị rủi ro của Công ty, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro để hạn chế những tổn thất trong kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Tiền Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phân tích rủi ro trong kinh doanh gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực Tiền Giang

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và<br /> <br /> uế<br /> <br /> được phép công bố.<br /> <br /> Đánh giá rủi ro trong quá trình kinh doanh xuất khẩu gạo là một đề tài<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> tương đối khó vì nó mang tính tiềm ẩn và đa dạng. Hơn nữa, đề tài về gạo đã được<br /> <br /> rất nhiều người và nhiều cơ quan nghiên cứu, nhưng cho đến nay ít người nghiên<br /> cứu ở mảng sâu là nghiên cứu thuần túy rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu gạo.<br /> <br /> h<br /> <br /> Mặc dù vậy, việc tìm ra điểm mới và độc đáo của đề tài trong điều kiện có hạn là<br /> <br /> in<br /> <br /> một việc làm khó khăn. Tuy đã làm việc rất nghiêm túc với sự cố gắng cao nhất, đề<br /> tài sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết, số liệu có những lúc không nhất quán<br /> <br /> cK<br /> <br /> do thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, vả lại rủi ro là sự tổn thất của doanh nghiệp<br /> nên số liệu rất hạn chế công khai, nhưng cũng không làm sai lệch những kết luận<br /> <br /> họ<br /> <br /> rút ra của đề tài. Những giải pháp đề ra dựa trên tình hình thực tiễn nên có thể<br /> chưa mang tính lý luận cao. Rất mong nhận được sự góp ý của Thầy Cô, bạn bè và<br /> những người có quan tâm về lĩnh vực gạo xuất khẩu để đề tài thêm hoàn thiện.<br /> <br /> Huế, ngày 02 tháng 08 năm 2013<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Xin trân trọng!<br /> <br /> Tr<br /> <br /> MAI TẤN HOÀNG<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu<br /> sắc tới tất cả những cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> <br /> uế<br /> <br /> học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi cảm ơn đến quý Thầy, Cô đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> suốt khoá học.<br /> Đặc biệt xin chân thành:<br /> <br /> - Cảm ơn PGS.TS Trần Văn Hòa, người Thầy đã hướng dẫn tận tình, đầy<br /> <br /> h<br /> <br /> trách nhiệm để tôi hoàn thành Luận văn.<br /> <br /> in<br /> <br /> - Cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty Lương thực Tiền Giang, Lãnh đạo các<br /> Phòng ban, Trung Tâm Nông Sản Phú Cường, các Xí nghiệp, các chuyên viên đồng<br /> <br /> cK<br /> <br /> nghiệp và bạn bè đã nhiệt tình cộng tác ủng hộ, cung cấp những tài liệu thực tế và<br /> thông tin cần thiết để tôi hoàn thành Luận văn này.<br /> <br /> họ<br /> <br /> - Cảm ơn Quý lãnh đạo các đơn vị, ban ngành hữu quan.<br /> - Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế; Trường Đại học Tiền Giang; Phòng<br /> Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau đại học; các Khoa, Phòng ban<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> chức năng của Trường đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình<br /> học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã nhiệt<br /> <br /> ng<br /> <br /> tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> MAI TẤN HOÀNG<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> : MAI TẤN HOÀNG<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh; niên khóa: 2011 - 2013<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 60 34 01 02<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. TRẦN VĂN HÒA<br /> <br /> uế<br /> <br /> Họ và tên học viên<br /> <br /> Tên đề tài: “PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> GẠO TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG”<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Với môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn và cạnh tranh gay gắt đòi hỏi<br /> <br /> h<br /> <br /> các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở phát huy điểm<br /> <br /> in<br /> <br /> mạnh, khắc phục điểm yếu tận dụng thời cơ và hạn chế những mối đe doạ về rủi ro.<br /> Việc phân tích, đánh giá và phân loại những rủi ro trong quá trình kinh<br /> <br /> cK<br /> <br /> doanh gạo xuất khẩu trong tình hình hiện nay là một việc làm cấp bách mang ý<br /> nghĩa thực tiễn cao, từ đó làm cơ sở đề ra những giải pháp để tăng cường năng lực<br /> <br /> họ<br /> <br /> quản trị nhằm hạn chế rủi ro một cách có hiệu quả.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Luận văn sử dụng các phương pháp: phân tích thống kê, phân tích kinh tế và<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> phân tích kinh doanh; phương pháp so sánh; phương pháp chuyên gia; phương pháp<br /> điều tra và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> <br /> ng<br /> <br /> Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của các nhân tố ảnh<br /> <br /> hưởng dẫn đến rủi ro và những tác động của nó đến hiệu quả kinh doanh của doanh<br /> <br /> ườ<br /> <br /> nghiệp. Từ đó, khẳng định sự cần thiết cho việc nâng cao năng lực quản trị hạn chế rủi<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ro của Công ty Lương thực Tiền Giang<br /> Luận văn đã đề xuất các giải pháp cơ bản mang tính hệ thống nhằm phát huy<br /> <br /> những lợi thế và khắc phục những hạn chế để nâng cao năng lực quản trị hạn chế rủi<br /> ro của Công ty. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan Nhà<br /> nước có thẩm quyền và đối với Công ty.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> CAD<br /> <br /> VIẾT ĐẦY ĐỦ<br /> Cash Against Documents - trả tiền lấy chứng từ<br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CIF<br /> <br /> Cost Insurance and Freight - trách nhiệm chuyển từ người bán<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> sang người mua khi hàng nhập cảng đến<br /> <br /> uế<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> ETA<br /> <br /> Estimed Time Arival - dự kiến ngày tàu cập cảng đến<br /> <br /> FOB<br /> <br /> Free On Board - miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> HACCP<br /> <br /> Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn<br /> <br /> HALAL<br /> <br /> Điều kiện cần để xuất khẩu vào các nước Hồi giáo<br /> <br /> ISO 9001-2008<br /> <br /> Hệ thống quản lý chất lượng<br /> <br /> ISO 22000:2005<br /> <br /> Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm<br /> <br /> XN 1<br /> <br /> Xí nghiệp Chế biến lương thực số 1<br /> <br /> XN 2<br /> <br /> Xí nghiệp Chế biến lương thực số 2<br /> <br /> XN 4<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> XN 3<br /> <br /> h<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> Xí nghiệp Chế biến lương thực số 3<br /> Xí nghiệp Chế biến lương thực số 4<br /> Xí nghiệp Chế biến Gạo chất lượng cao<br /> <br /> XN VN<br /> XN SX<br /> <br /> Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh<br /> <br /> Xí nghiệp Chế biến Gạo Việt Nguyên<br /> <br /> XN TB<br /> <br /> Xí nghiệp Bánh tráng xuất khẩu Thuận Bình<br /> <br /> XNK<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> KDXK<br /> <br /> Kinh doanh xuất khẩu<br /> <br /> K. MPT<br /> <br /> Kho Mỹ Phước Tây<br /> <br /> LTTG<br /> <br /> Lương thực Tiền Giang<br /> <br /> L/C<br /> <br /> Letter of Credit - Thư tín dụng<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> XN GCLC<br /> <br /> iv<br /> <br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> T/T<br /> <br /> Telegraphic Transfer - chuyển tiền bằng điện<br /> <br /> TTNS PC<br /> <br /> Trung tâm Nông sản Phú Cường<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> USDA<br /> <br /> Bộ Nông nghiệp Mỹ<br /> <br /> VFA<br /> <br /> Hiệp hội Lương thực Việt Nam<br /> <br /> VINAFOOD I<br /> <br /> Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc<br /> <br /> VINAFOOD II<br /> <br /> Tổng Công ty Lương thực Miền Nam<br /> <br /> VPĐD<br /> <br /> Văn phòng đại diện<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> NN & PTNT<br /> <br /> cK<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................ii<br /> <br /> họ<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN.....................................................................................................iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................................iv<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................................. v<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.....................................................................................................ix<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU........................................................................................... x<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................... 1<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1<br /> 2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU................................................................................................... 2<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................................ 2<br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬNError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Tr<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................. 3<br /> 6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN............................................................................................... 4<br /> PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2