intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
21
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại, thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, đưa ra định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN PHƯƠNG THÚY<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 8 34 04 10<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TR<br /> <br /> PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng luận văn: “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại<br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh<br /> Quảng Bình” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi.<br /> <br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và<br /> chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Nguyễn Phương Thúy<br /> <br /> i<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại<br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh<br /> Quảng Bình”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân<br /> và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập<br /> thể đã tạo điều kiện cho tôi trong học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Sau đại học của<br /> Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS.<br /> Nguyễn Văn Phát trong thời gian tôi nghiên cứu và hoàn thiện công trình khoa học này.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình tại<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, cùng các anh chị đồng nghiệp và quý<br /> khách hàng.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện<br /> cho tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi giúp đỡ quý báu đó.<br /> <br /> NG<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> Nguyễn Phương Thúy<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> Họ và tên<br /> : NGUYỄN PHƯƠNG THÚY<br /> Chuyên ngành<br /> : Quản lý kinh tế<br /> Niên khóa<br /> : 2015 – 2017<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT<br /> Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH<br /> 1. Tính cấp thiết<br /> Đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước,<br /> các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và đa dạng hóa các<br /> phương thức thanh toán quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại<br /> quốc tế. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong<br /> những ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán<br /> quốc tế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình là một<br /> chi nhánh lớn trong hệ thống, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển đó. Tuy nhiên,<br /> xét trong toàn hệ thống, dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc<br /> phục.<br /> Sau quá trình nghiên cứu chương trình cao học tại trường Đại học Kinh tế Huế cũng<br /> như làm việc thực tế tại đơn vị, tôi chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân<br /> hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài<br /> luận văn thạc sĩ, nhằm vận dụng những kiến thức, lý luận học được để giải quyết những vấn<br /> đề mang tính chất chiến lược mà Chi nhánh đang hướng tới.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu, báo cáo của các ngân hàng... sau đó được<br /> xử lý, tổng hợp, vận dụng các phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để đánh giá<br /> thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, từ đó rút ra nhận xét về chất lượng dịch vụ<br /> thanh toán quốc tế tại Ngân hàng BIDV Quảng Bình để có đề xuất phát triển dịch vụ.<br /> Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua cuộc điều tra bằng bảng hỏi theo<br /> phương pháp chọn mẫu sau đó sử dụng phương pháp ước lượng thống kê, sàng lọc và<br /> áp dụng phương pháp SPSS16 để xử lý.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu<br /> Luận văn đã trình bày được thực trạng về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Quảng Bình; nhận diện những<br /> kết quả đạt được, những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, luận văn đã đề xuất<br /> các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình trong những năm tới; đồng thời, đưa ra những<br /> kiến nghị đối với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương tỉnh Quảng<br /> Bình cũng như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhằm hỗ trợ đơn vị hoạt<br /> động an toàn, hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra.<br /> <br /> iii<br /> <br /> STT<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Nguyên nghĩa<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và<br /> <br /> 1<br /> <br /> BIDV<br /> <br /> 2<br /> <br /> BIDV Quảng Bình<br /> <br /> 3<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> HĐV<br /> <br /> Huy động vốn<br /> <br /> 5<br /> <br /> L/C<br /> <br /> Thư tín dụng<br /> <br /> 6<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> 7<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> 8<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> 9<br /> <br /> NHTMCP<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> <br /> 10<br /> <br /> POS<br /> <br /> 11<br /> <br /> QLKH<br /> <br /> 12<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> 12<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> 13<br /> <br /> TTQT<br /> <br /> 14<br /> <br /> USD<br /> <br /> 15<br /> <br /> VND<br /> <br /> 16<br /> <br /> XNK<br /> <br /> Phát triển Việt Nam<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình<br /> <br /> Điểm chấp nhận thanh toán thẻ<br /> Quản lý khách hàng<br /> <br /> IH<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> Thanh toán quốc tế<br /> Đô la Mỹ<br /> Việt Nam đồng<br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản