intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

109
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước, thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước, định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TRẦN NGỌC THÀNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG<br /> NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ<br /> CÁC DỰ ÁN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TRẦN NGỌC THÀNH<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG<br /> NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ<br /> CÁC DỰ ÁN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 8 34 04 10<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PGS.TS. PHAN VĂN HÒA<br /> <br /> HU<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các<br /> <br /> tài liệu được sử dụng trong công trình đều có nguồn gốc rõ ràng. Những đánh giá,<br /> nhận định trong công trình đều do cá nhân tôi nghiên cứu và tư duy dựa trên những<br /> tư liệu xác thực.<br /> <br /> Ngày 12 tháng 8 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Ngọc Thành<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> i<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất<br /> <br /> nhiều sự giúp đỡ và động viên.<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS<br /> <br /> Phan Văn Hòa đã tận tâm hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng toàn thể Thầy Cô giáo<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế đã truyền đạt, trang bị cho tôi những kiến<br /> thức và kinh nghiệm quý giá trong suốt hai năm học vừa qua.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo huyện Bố Trạch, các sở, ban ngành<br /> <br /> của tỉnh Quảng Bình đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập số liệu<br /> để thực hiện luận văn.<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đồng nghiệp những<br /> người đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cổ vũ và động viên tôi trong suốt<br /> thời gian thực hiện luận văn.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> CK<br /> <br /> Ngày 12 tháng 8 năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Trần Ngọc Thành<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Họ và tên học viên: Trần Ngọc Thành<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Hòa<br /> Tên đề tài: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG<br /> <br /> NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN<br /> HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ<br /> <br /> bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch tỉnh<br /> Quảng Bình, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư xây<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố<br /> Trạch trong thời gian tới.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến<br /> công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại<br /> <br /> CK<br /> <br /> ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch.<br /> <br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> Quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng các phương pháp.<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ sấp; chọn mẫu.<br /> - Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp so sánh; Phương pháp chuyên gia.<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> - Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu<br /> tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Về mặt thực tiễn: Luận văn đã chỉ ra được những tồn tại và nguyên nhân dẫn<br /> đến sự bất hợp lý trong việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách<br /> nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch. Từ đó, tác giả đề ra định hướng,<br /> giải pháp thực hiện nhằm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản<br /> <br /> HU<br /> <br /> bằng nguồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch<br /> <br /> Ế<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=109

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2