intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
27
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có nội dung trình bày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước của ngân hàng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ khoa học kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> VÕ THÀNH TRUNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC TẠI<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH<br /> <br /> IH<br /> <br /> KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ- QUẢNG TRỊ<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG<br /> <br /> NG<br /> <br /> Mã số: 8340101<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:<br /> PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn<br /> này đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, được phép công bố và chưa hề<br /> được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> <br /> Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận<br /> văn này đã được cám ơn.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Võ Thành Trung<br /> <br /> ii<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và cộng<br /> tác của nhiều tập thể và cá nhân.<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Quý<br /> Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh Tế Huế đã truyền đạt kiến thức, giảng dạy, tạo<br /> điều kiện thuận lợi cho tôi trong hai năm học tập, nghiên cứu cũng như quá trình thực hiện<br /> luận văn.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến giáo viên hướng dẫn là PGS.TS<br /> Nguyễn Tài Phúc đã tận tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> <br /> Trong quá trình học tập, thực hiện luận văn tôi đã có sự động viên, hỗ trợ, tạo điều<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> kiện thuận lợi, kịp thời của Ban Giám đốc và các anh chị đồng nghiệp tại Chi nhánh NHPT<br /> khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị, các doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong<br /> quá trình thu thập thông tin để hoàn thành luận văn.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Luôn bên cạnh để chia sẻ, động viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập cũng như<br /> hoàn thành luận văn là những người thân trong gia đình. Tôi rất tự hào và yêu quý gia đình<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> mình.<br /> <br /> Bản thân tôi cũng đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong suốt thời gian qua để vừa hoàn<br /> thành tốt công tác chuyên môn, vừa tham gia học tập, nghiên cứu để thực hiện tốt luận văn.<br /> <br /> NG<br /> <br /> Tuy vây, luận văn cũng không tránh khỏi những hạn chế, kính mong nhận được sự<br /> chỉ bảo của quý Thầy, Cô giáo.<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> Một lần nữa, tôi xin trân trọng cám ơn!<br /> <br /> Thừa Thiên Huế, tháng 8 năm 2018<br /> Học viên<br /> <br /> TR<br /> <br /> Võ Thành Trung<br /> <br /> iii<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> Tên đề tài :Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước tại Ngân hàng Phát<br /> triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị<br /> <br /> Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao của hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Phát Triển<br /> Việt Nam cũng không phải là ngoại lê đó .Tuy nhiên với đặc thù của Ngân hàng Phát<br /> triển là cho vay các dự án theo chính sách của Nhà nước với quy mô của các dự án<br /> thường lớn, thời gian thực hiện dự án dài, rủi ro từ các dự án mang lại khá cao, do đó,<br /> rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển thường lớn hơn so với bình<br /> quân của toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trước tình hình cấp thiết trên, đòi hỏi<br /> Ngân hàng Phát triển nói riêng và các ngân hàng khác nói chung cần tăng cường quản<br /> lý các nguồn vốn cho vay đặc biệt cân kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ xấu, các vấn đề<br /> liên quan đến rủi ro trong hoạt động cũng như cần có các biện pháp quản trị rủi ro chặt<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> chẽ, có hiệu lực và hiệu quả nhằm đề phòng với những tình huống khó khăn có thể xảy<br /> ra bất cứ khi nào. Đó chính là lý do em quyết định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín<br /> dụng đầu tư Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực<br /> <br /> IH<br /> <br /> Thừa Thiên Huế- Quảng Trị” để tiến hành nghiên cứu.<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> cấp, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu được tiến hành trên phần mềm Excel, SPSS.<br /> Luận văn đi sâu phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực<br /> trạng quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước , trong đó đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh<br /> <br /> NG<br /> <br /> hưởng trực tiếp đến quản trị rủi ro như: Con người, rủi ro từ bên trong nội bộ ngân<br /> hàng, rủi ro do các quy định, quy trình nghiệp vụ, rủi ro từ bên ngoài, rủi ro do một số<br /> yêu tố khác... Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QTRR TDĐT Nhà<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> nước của Ngân hàng.<br /> <br /> Luận văn đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp vừa mang tính tổng thể, toàn<br /> diện, đồng thời đã xác định những giải pháp có tính cấp bách nhằm hoàn thiện công tác<br /> <br /> TR<br /> <br /> quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh<br /> Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị<br /> <br /> iv<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> Trang phụ bìa..................................................................................................................i<br /> Lời cam đoan................................................................................................................. ii<br /> Lời cảm ơn.................................................................................................................... iii<br /> Mục lục ...........................................................................................................................v<br /> Danh mục từ viết tắt.....................................................................................................ix<br /> Danh mục các bảng .......................................................................................................x<br /> Danh mục sơ đồ, biểu đồ ..............................................................................................xi<br /> PHẦN I:MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn........................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................................ 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................................ 3<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> 5. Kết cấu của luận văn................................................................................................................ 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN<br /> <br /> IH<br /> <br /> DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG ..................................................5<br /> 1.1. Tín dụng đầu tư Nhà nước của Ngân hàng ........................................................................ 5<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm Tín dụng đầu tư nhà nước ............................................................5<br /> 1.1.2. Đặc điểm ........................................................................................................5<br /> 1.1.3. Sự khác nhau giữa TDĐT Nhà nước với tín dụng của Ngân hàng<br /> <br /> NG<br /> <br /> thương mại. ..............................................................................................................6<br /> 1.2. Những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước................................................ 7<br /> 1.2.1. Rủi ro tín dụng ...............................................................................................7<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm ................................................................................................7<br /> 1.2.1.2. Các loại rủi ro tín dụng và ảnh hưởng.....................................................8<br /> 1.2.1.3. Tác động của rủi ro tín dụng .................................................................10<br /> 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước của Ngân hàng .............................................. 11<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm .....................................................................................................11<br /> 1.3.2. Những nội dung về quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước của Ngân hàng....12<br /> 1.3.2.1. Xây dựng chiến lược Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước của<br /> Ngân hàng...........................................................................................................12<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản