intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu thành phần loài Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) ở khu vực núi đá vôi huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Chia sẻ: Ngat Ngat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
45
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu thành phần loài Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) ở khu vực núi đá vôi huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định được thành phần loài, đặc điểm phân bố của Thân mềm Chân bụng tại khu vực núi đá vôi huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững tài nguyên đa dạng sinh học Thân mềm Chân bụng tại khu vực nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu thành phần loài Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) ở khu vực núi đá vôi huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM CHÂN BỤNG<br /> (GASTROPODA) Ở KHU VỰC NÚI ĐÁ VÔI HUYỆN THANH LIÊM,<br /> TỈNH HÀ NAM<br /> <br /> VŨ NGÂN PHƯƠNG<br /> CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG<br /> MÃ SỐ: 8440301<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. ĐỖ VĂN NHƯỢNG<br /> 2. PGS.TS. HOÀNG NGỌC KHẮC<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> <br /> Cánbộ hướng dẫn chính: PGS. TS. Đỗ Văn Nhượng<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn phụ: PGS. TS. Hoàng Ngọc Khắc<br /> <br /> Cán bộ chấm phản biện 1: TS. Dương Tiến Đức<br /> <br /> Cán bộ chấm phản biện 2: PGS. TS. Đồng Thanh Hải<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:<br /> HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> Ngày 29 tháng 09 năm 2018<br /> <br /> ii<br /> <br /> Tôi xin cam đoan<br /> Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung<br /> thực, của tôi, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật<br /> Việt Nam. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Vũ Ngân Phương<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường cho đến khi hoàn<br /> thành luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của tập thể các thầy, cô giáo<br /> trong Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS. Đỗ Văn Nhượng và<br /> PGS. TS. Hoàng Ngọc Khắcđã trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ và<br /> định hướng giúp tôi hoàn thành luận văn của mình.<br /> Tôi xin cảm ơn người dân tại khu vực núi đá vôi huyện Thanh Liêm đã rất<br /> nhiệt tình giúp đỡ tôi ngoài thực địa, cung cấp những thông tin cần thiết cho tôi<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình<br /> đã động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành luận văn<br /> của mình.<br /> Xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Ngân Phương<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ..........................................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................... viii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ ........................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 3. Nôi dung nghiên cứu............................................................................................... 2<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................... 3<br /> 1.1 Tổng quan về Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) ............................................. 3<br /> 1.2 Giá trị thực tiễn của Thân mềm Chân bụng ......................................................... 4<br /> 1.3 Tình hình nghiên cứu Thân mềm Chân bụng ở Việt Nam ................................... 7<br /> 1.4 Đặc điểm tự nhiên và xã hội khu vực nghiên cứu .............................................. 11<br /> 1.4.1 Vị trí địa lý................................................................................................................ 11<br /> 1.4.2 Khí hậu, địa hình ..................................................................................................... 12<br /> 1.4.3 Điều kiện kinh tế- xã hội ......................................................................................... 13<br /> CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .... 14<br /> 2.1 Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 14<br /> 2.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 14<br /> 2.3 Địa điểm nghiên cứu ......................................................................................... 15<br /> 2.4 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 16<br /> 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu........................................................................... 16<br /> 2.4.2 Phương pháp chuyên gia .................................................................................. 17<br /> 2.4.3 Phương pháp điều tra xã hội học ..................................................................... 17<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2