intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu xây dựng của Công ty CP Licogi 13

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

49
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Licogi13; một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng trúng thầu của công ty Licogi13.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu xây dựng của Công ty CP Licogi 13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------<br /> <br /> LƯƠNG HẢI BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG<br /> TRÚNG THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS NGUYỄN THÀNH TRÌ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> Luận văn CH QTKD<br /> <br /> Viện Ktế & Qlý, ĐH BKHN<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS. Nguyễn Thành Trì, người<br /> đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cũng như đã cho những ý kiến quý<br /> báu để giúp tôi hoàn thành Luận văn Cao học này.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới tất cả các Thầy Cô<br /> khoa Kinh tế & Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,<br /> những người đã trang bị cho tôi những kiến thức có giá trị trong<br /> suốt khóa học. Tôi cũng xin cám ơn tới ban lãnh đạo Công ty CP<br /> Licogi 13, nơi đã tạo điều kiện cho tôi có điều kiện tốt để nghiên<br /> cứu, khảo sát và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong quá trình<br /> thực hiện Luận án Cao học.<br /> Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn tới tất cả mọi người trong gia<br /> đình, cũng như các bạn bè đã là nguồn động viên tôi trong suốt<br /> khóa học và quá trình thực hiện Luận án Cao học này.<br /> Hà Nội, ngày 02 tháng 09 năm 2012<br /> <br /> HV : Lương Hải Bình Khóa : 2009-2011<br /> <br /> Luận văn CH QTKD<br /> <br /> Viện Ktế & Qlý, ĐH BKHN<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là của riêng tôi và được nghiên cứu một cách<br /> độc lập;<br /> Mọi số liệu trong luận văn này đều được trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng./.<br /> <br /> HV : Lương Hải Bình Khóa : 2009-2011<br /> <br /> Luận văn CH QTKD<br /> <br /> Viện Ktế & Qlý, ĐH BKHN<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DN<br /> <br /> :<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> VCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Vốn cố định<br /> <br /> TSLĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài sản lưu động<br /> <br /> VLĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Vốn lưu động<br /> <br /> DT<br /> <br /> :<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> LN<br /> <br /> :<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> XDGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Xây dựng giao thông<br /> <br /> CP<br /> <br /> :<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> CTGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Công trình giao thông<br /> <br /> TC<br /> <br /> :<br /> <br /> Thi công<br /> <br /> TB<br /> <br /> :<br /> <br /> Thiết bị<br /> <br /> HV : Lương Hải Bình Khóa : 2009-2011<br /> <br /> Luận văn CH QTKD<br /> <br /> Viện Ktế & Qlý, ĐH BKHN<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Nội dung<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty<br /> cổ phần Licogi 13 giai đoạn 2009 - 2012<br /> So sánh năng lực tài chính của Công ty Licogi 13 năm<br /> 2011 với một số một số đối thủ cạnh tranh.<br /> Nguồn vốn của Công ty cổ phần Licogi 13 giai đoạn 2008<br /> – 2011<br /> Tài sản của Công ty cổ phần Licogi 13 giai đoạn 2008 –<br /> 2011<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 38<br /> <br /> 40<br /> <br /> 42<br /> <br /> 44<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn sản<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> xuất kinh doanh của Công ty CP Licogi 13 giai đoạn<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2008 – 2011<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> Bảng 2.9<br /> Bảng 2.10<br /> Bảng 2.11<br /> Bảng 2.12<br /> <br /> Năng lực thiết bị của công ty Licogi13<br /> Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty cổ<br /> phần Licogi 13 giai đoạn 2008 – 2011.<br /> So sánh tổng giá trị trang thiết bị máy móc của công ty<br /> Licogi 13 so với các đối thủ cạnh tranh.<br /> Công nhân kỹ thuật của Công ty licogi 13 đến năm 2012<br /> Cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Công ty CP Licogi 13<br /> năm 2012<br /> Bảng so sánh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp<br /> Bảng xác định mức độ ảnh hưởng của các cơ hội, nguy<br /> cơ, điểm mạnh, điểm yếu của Công ty CP Licogi 13<br /> <br /> HV : Lương Hải Bình Khóa : 2009-2011<br /> <br /> 49<br /> <br /> 51<br /> <br /> 52<br /> 53<br /> 54<br /> 58<br /> 67<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2