intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai BWACO của công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu tại Thành phố Vũng Tàu

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
49
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai BWACO của công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu tại Thành phố Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm của công ty, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết BWACO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai BWACO của công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu tại Thành phố Vũng Tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> -----------------<br /> <br /> PHẠM CHIẾN THẮNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC<br /> CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG<br /> TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI BWACO CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU TẠI<br /> THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. Nguyễn Bình Giang<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ khoa học: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai BWACO của<br /> công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu tại Thành phố Vũng Tàu” là kết quả<br /> của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc.<br /> Tôi xin cam đoan các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng,<br /> được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình<br /> nghiên cứu đã được công bố, các trang web, …<br /> Tôi xin cam đoan các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ cơ sở lý luận<br /> và quá trình nghiên cứu thực tiễn.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> Phạm Chiến Thắng<br /> Học viên cao học<br /> Lớp QTKD khóa 2010 – 2012<br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và Quản lý,<br /> Viện sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Hà nội, toàn thể các Phòng, Ban chức năng<br /> của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ<br /> tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Đặc biệt tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Phạm Thị<br /> Thanh Hồng – giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa<br /> Hà nội đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên<br /> cứu và hoàn thành luận văn Thạc sỹ này.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có sự cố gắng của bản thân, song<br /> do khả năng và kinh nghiệm có hạn, thời gian nghiên cứu không nhiều nên luận<br /> văn không tránh khỏi một số thiếu sót ngoài mong muốn, những hạn chế nhất định;<br /> vì vậy tôi rất mong được quý thầy cô giáo, các đồng nghiệp góp ý để các nghiên<br /> cứu trong luận văn này được áp dụng vào thực tiễn.<br /> Hà nội,<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> Học viên<br /> Phạm Chiến Thắng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ PHƢƠNG PHÁP LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH.7<br /> 1 1 M t số vấn ề chung về cạnh tr nh: ......................................................................................... 7<br /> 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh: ................................................................................... 7<br /> 1.1.2 Vai trò của cạnh tranh........................................................................................ 8<br /> 1 2 N ng ực cạnh tr nh:.................................................................................................................... 9<br /> 1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh: ........................................................................ 9<br /> 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ......................... 10<br /> 1 3 C c chiến ƣ c cạnh tr nh: .......................................................................................................12<br /> 1.3.1. Chiến lược chi phí thấp nhất:.......................................................................... 13<br /> 1.3.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: ............................................................... 14<br /> 1.3.3. Chiến lược tập trung vào thị trường ngách: .................................................... 15<br /> 1 4 C c h nh th c cạnh tr nh: ........................................................................................................15<br /> 1.4.1. Cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ:.................................................................... 16<br /> 1.4.2. Cạnh tranh về giá: ........................................................................................... 16<br /> 1.4.3. Cạnh tranh về phân phối sản phẩm dịch vụ: ................................................... 16<br /> 1 5 Phân tích môi trƣờng cạnh tr nh : Mô h nh 5 p ực cạnh tr nh củ Mich e Porter17<br /> 1.5.1. Mức độ cạnh tranh (Degree of Rivalry) ......................................................... 18<br /> 1.5.2. Nguy cơ Thay thế (Threat of Substitutes) ...................................................... 22<br /> 1.5.3. Áp lực từ khách hàng (Sức mạnh của người mua) (Buyer Power) ............... 22<br /> 1.5.4. Áp lực từ nhà cung cấp ( Sức mạnh của nhà cung cấp) (Supplier Power) ..... 23<br /> 1.5.5. Các rào cản gia nhập (Barriers to Entry) ........................................................ 24<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG I................................................................................................ 28<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM<br /> NƢỚC TINH KHIẾT BWACO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC BÀ<br /> RỊA VŨNG TÀU TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ..................................................29<br /> 2 1 Gi i thi u về công t :.................................................................................................... 29<br /> <br /> 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu : ...................................29<br /> 2.1.2. Đặc điểm chức năng và nhiệm vụ :.........................................................................................29<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức:...........................................................................................................................30<br /> 2.1.4. Giới thiệu về xí nghiệp sản xuất nước tinh khiết BW CO thuộc công ty Cổ phần Cấp<br /> nước BR-VT: ........................................................................................................................................32<br /> 2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp: ....................................................................................32<br /> 2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................................32<br /> 2.1.4.3. Quy trình sản xuất sản phẩm nước tinh khiết BW CO:...................................................32<br /> 2..1.4.4. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010, 2011:.....................................................35<br /> 2 2 Phân tích môi trƣờng cạnh tr nh: ............................................................................. 36<br /> 2.2.1. Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh ngành sản xuất và cung ứng nước tinh<br /> khiết. .......................................................................................................................................................37<br /> 2.2.2. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại:.................................................................................................38<br /> 2.2.3. Áp lực từ các sản phẩm thay thế:..............................................................................................42<br /> 2.2.4. Áp lực từ người mua:.................................................................................................................42<br /> 2.2.5. Áp lực từ nhà cung cấp:.............................................................................................................43<br /> 2 3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM NƢỚC TINH<br /> KHIẾT BWACO ................................................................................................................ 44<br /> 2.3. 1. Mẫu và đặc điểm mẫu điều tra............................................................................... 44<br /> 2.3. 1.1. Mẫu..........................................................................................................................................44<br /> 2.3. 1.2. Đặc điểm mẫu điều tra...........................................................................................................44<br /> 2.3. 2. Một số thông tin về khách hàng: ........................................................................... 45<br /> 2.3. 2.1. Độ tuổi:....................................................................................................................................45<br /> 2.3. 2.2. Giới tính: .................................................................................................................................45<br /> 2.3. 2.3. Trình độ học vấn: ...................................................................................................................46<br /> 2.3. 2.4. Nghề nghiệp của khách hàng:...............................................................................................47<br /> 2.3. 2.5. Thu nhập: ................................................................................................................................48<br /> 2.3.3. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s lpha:...................................... 49<br /> 2.3.4. Đánh giá về giá bán sản phẩm: ............................................................................... 52<br /> 2.3.5. Đánh giá chất lượng sản phẩm: .............................................................................. 56<br /> 2.3.6. Đánh giá chương trình xúc tiến bán hàng: .............................................................. 60<br /> 2.3.7. Đánh giá về hệ thống kênh phân phối: ................................................................... 65<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản