intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và dự báo nhu cầu về sản phẩm sữa bột trẻ em trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
97
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và dự báo nhu cầu về sản phẩm sữa bột trẻ em trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung phân tích các lý luận về cầu, phân tích và dự báo cầu, thực trạng phát triển, cách thức triển khai dự án dự báo và ước lượng cầu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm sữa bột trẻ em nội so với sữa ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và dự báo nhu cầu về sản phẩm sữa bột trẻ em trên địa bàn Hà Nội đến năm 2015

TRỊNH THỊ NGỌC MAI<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Trịnh Thị Ngọc Mai<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VỀ SẢN<br /> PHẨM SỮA BỘT TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI<br /> ĐẾN NĂM 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ CH2010B<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------Trịnh Thị Ngọc Mai<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM SỮA<br /> BỘT TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015<br /> <br /> Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> TS. NGUYỄN VĂN BẢO<br /> .<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... 5<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ............................................................................. 6<br /> LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CẦU .............. 15<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẦU ........................................................................... 15<br /> 1.1.1. Khái niệm cầu ....................................................................................... 15<br /> 1.1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường ............................................................... 18<br /> 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu ................................................................ 22<br /> 1.2. PHÂN TÍCH CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẦU ............... 25<br /> 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của phân tích cầu .......................................... 25<br /> 1.2.2. Các phương pháp phân tích cầu ............................................................. 27<br /> 1.3. DỰ BÁO CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CẦU .......................... 29<br /> 1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của dự báo cầu .............................................. 29<br /> 1.3.2. Các phương pháp dự báo cầu thị trường ................................................ 30<br /> 1.3.3. Vai trò của ước lượng dự báo cầu đối với doanh nghiệp ........................ 34<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 35<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CẦU VỀ SẢN PHẨM<br /> SỮA BỘT TRẺ EM TẠI HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. LỰA CHỌN<br /> MÔ HÌNH DỰ BÁO ............................................................................................. 36<br /> 2.1. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT TRẺ EM HIỆN NAY ..................... 36<br /> 2.1.1. Nhu cầu sữa bột trẻ em ở Việt Nam hiện nay ........................................ 36<br /> 2.1.2. Đặc tính từ phía cung của thị trường sữa bột trẻ em ............................... 37<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2. THỰC TRẠNG NHU CẦU VỀ SỮA BỘT TRẺ EM TẠI HÀ NỘI ............... 42<br /> 2.2.1. Hà Nội là thị trường hấp dẫn và tiềm năng với sản phẩm sữa bột trẻ em.<br /> ....................................................................................................................... 42<br /> 2.2.2. Thị trường sữa bột trẻ em ở Hà Nội bị chi phối bởi các hãng sữa ngoại . 44<br /> 2.3. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU VỀ SỮA BỘT TRẺ EM ......... 46<br /> 2.3.1. Giá cả sữa bột........................................................................................ 46<br /> 2.3.2. Giá sữa bột trẻ em nhập ngoại ............................................................... 47<br /> 2.3.3. Ảnh hưởng của lạm phát ....................................................................... 50<br /> 2.3.4. Thu nhập trung bình của người dân Hà Nội ........................................... 52<br /> 2.3.5. Dân số ................................................................................................... 52<br /> 2.3.6. Chất lượng và hình thức sản phẩm ........................................................ 53<br /> 2.3.7. Thị hiếu của người tiêu dùng ................................................................. 54<br /> 2.3.8. Chính sách của nhà nước ....................................................................... 54<br /> 2.4. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT TRẺ EM Ở<br /> VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .................................................... 55<br /> 2.4.1. Thị trường có nhiều triển vọng phát triển .............................................. 55<br /> 2.4.2. . Thị trường phụ thuộc nhiều vào nguồn sữa nhập khẩu. ........................ 56<br /> 2.4.3. . Những nghịch lý cản trở sự gia nhập thị trường của các doanh nghiệp 57<br /> 2.4.4. Khó khăn các doanh nghiệp gặp phải là do tâm lý, tập quán tiêu dùng và<br /> tâm lý sính hàng ngoại .................................................................................... 57<br /> 2.4.5. Thị trường sữa của Việt Nam có nhiều biến động và tập trung kinh tế cao<br /> của một số tập đoàn lớn .................................................................................. 58<br /> 2.5. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO ................................................................. 58<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................... 62<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 3 - VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ DỰ BÁO CẦU SẢN<br /> PHẨM SỮA BỘT TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015 ............ 63<br /> 3.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ƯỚC LƯỢNG CẦU SẢN PHẨM SỮA BỘT<br /> TRẺ EM ................................................................................................................ 63<br /> 3.2. KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG EVIEWS .......................................................... 64<br /> 3.3. DỰ BÁO CẦU SỮA BỘT TRẺ EM Ở HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015 ................. 68<br /> 3.3.1. Lập hàm hồi quy cho biến P1, P2, M, N ................................................. 68<br /> 3.3.2. Kết quả dự báo cầu mặt hàng sữa bột trẻ em ở Hà Nội đến năm 2015 ... 72<br /> 3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH VÀ CÔNG TÁC<br /> DỰ BÁO CẦU MẶT HÀNG SỮA BỘT TRẺ EM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> ĐẾN NĂM 2015 ................................................................................................... 73<br /> 3.4.1. Nhóm giải pháp từ phía các doanh nghiệp ............................................. 74<br /> 3.4.2. Nhóm giải pháp từ phía cơ quan Quản lý Nhà nước .............................. 76<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................... 79<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................... 80<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 82<br /> PHỤ LỤC.............................................................................................................. 86<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan dưới dự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Bảo, số liệu và kết quả<br /> nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác.<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2