intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài ở Chi cục Hải quan Nam Định

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

53
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa một cách tổng quát những vấn đề lý luận, khái quát về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó tìm ra nguyên nhân và các yếu tố tác động tới tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hóa giai đoạn 2011-2013 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài ở Chi cục Hải quan Nam Định

LÃ THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LÃ THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬN GIA CÔNG<br /> TẠI VIỆT NAM CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI<br /> Ở CHI CỤC HẢI QUAN NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA 2012A<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LÃ THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬN GIA CÔNG<br /> TẠI VIỆT NAM CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI<br /> Ở CHI CỤC HẢI QUAN NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân<br /> được đúc kết từ quá trình nghiên cứu từ việc tập hợp các nguồn tài liệu, các kiến<br /> thức đã được học, việc tự thu thập các thông tin liên quan và liên hệ thực tế tại đơn<br /> vị Chi cục Hải quan Nam Định. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã<br /> được tác giả gửi lời cảm ơn và đồng thời các thông tin được trích dẫn trong luận văn<br /> đều chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả<br /> <br /> Lã Thị Thúy Hằng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hướng dẫn TS. Phạm Thị Thu<br /> Hà, người đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa và cho những ý kiến định hướng quý báu<br /> giúp tôi thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo Viện Kinh<br /> tế và Quản lý đã tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2012A<br /> Nam Định. Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn gia đình, các đồng nghiệp, các phòng ban<br /> chức năng và bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn<br /> thiện luận văn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Lã Thị Thúy Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Ký hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên viết đầy đủ<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các quốc<br /> gia Đông Nam Á)<br /> <br /> CBCC<br /> <br /> Cán bộ công chức<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> NGC<br /> <br /> Nhập gia công<br /> <br /> NK<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> GC<br /> <br /> Gia công<br /> <br /> ICD<br /> <br /> Inland Container Depot (Cảng nội địa)<br /> <br /> TTHQ<br /> <br /> Thủ tục hải quan<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tờ khai<br /> <br /> XK<br /> <br /> Xuất khẩu<br /> <br /> XNK<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thể giới)<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2