intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự: Tội mua bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
12
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự: Tội mua bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự: Tội mua bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào Cai trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, thực trạng định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người tại tỉnh Lào Cai, yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật đối với tội mua bán người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự: Tội mua bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGA<br /> <br /> TỘI MUA BÁN NGƯỜI THEO PHÁP LUẬT HÌNH<br /> SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÀO CAI<br /> Ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN LỢI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.<br /> Các kết luận trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào<br /> khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác,<br /> tin cậy và trung thực.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> BLHS<br /> <br /> Bộ luật hình sự<br /> <br /> TNHS<br /> <br /> Trách nhiệm hình sự<br /> <br /> TAND<br /> <br /> Tòa án nhân dân<br /> <br /> TANDTC<br /> <br /> Tòa án nhân dân Tối cao<br /> <br /> HĐTP<br /> <br /> Hội đồng Thẩm phán<br /> <br /> CTTP<br /> <br /> Cấu thành tội phạm<br /> <br /> QPPL<br /> <br /> Quy phạm pháp luật<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT<br /> <br /> TRANG<br /> 1<br /> 6<br /> <br /> HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI<br /> 1.1 Khái niệm tội mua bán người<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2 Dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3 Khái quát lịch sử lập pháp về tội mua bán người<br /> <br /> 14<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT<br /> <br /> 28<br /> <br /> ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN NGƯỜI TẠI<br /> TỈNH LÀO CAI<br /> 2.1 Thực trạng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai<br /> <br /> 28<br /> <br /> hiện nay<br /> 2.2 Thực trạng định tội danh đối với tội mua bán người trên địa bàn<br /> <br /> 32<br /> <br /> tỉnh Lào Cai<br /> 2.3 Thực trạng quyết định hình phạt đối với tội mua bán người trên<br /> <br /> 42<br /> <br /> địa bàn tỉnh Lào Cai<br /> 2.4 Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình định tội danh và<br /> <br /> 55<br /> <br /> quyết định hình phạt đối với tội mua bán người<br /> CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT<br /> <br /> 65<br /> <br /> LƯỢNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN<br /> NGƯỜI<br /> 3.1 Yêu cầu về định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội<br /> <br /> 65<br /> <br /> mua bán người<br /> 3.2 Một số giải pháp đảm bảo định tội danh và quyết định hình phạt<br /> <br /> 67<br /> <br /> đúng đối với tội mua bán người<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 72<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 75<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Tình hình tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng đang<br /> trở thành một vấn nạn, mang tính thời sự nóng bỏng, gây bức xúc trong toàn xã<br /> hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới với diễn biến ngày<br /> càng phức tạp, tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn hoạt động tinh vi; nhiều vụ<br /> án có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Vì vậy, các cơ quan có thẩm<br /> quyền không ngừng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để phòng,<br /> chống tội phạm này, trong đó đáng chú ý là việc ban hành Bộ luật Hình sự năm<br /> 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người<br /> có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Riêng ở tỉnh<br /> Lào Cai, theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2012 đến năm 2017, các cơ<br /> quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận hơn 600 nạn nhân bị mua bán trở<br /> về, trong đó có nhiều nạn nhân không phải người dân địa phương, đáng chú ý<br /> là các hoạt động mua bán người được tổ chức thành những đường dây có sự<br /> móc nối chặt chẽ giữa đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc với phương<br /> thức, thủ đoạn tinh vi; các đối tượng phạm tội là những đối tượng có kiến thức<br /> xã hội và thường là người thông thuộc khu vực biên giới, cửa khẩu, đường tiểu<br /> ngạch, đồng thời am hiểu phong tục địa phương...nên gây nhiều khó khăn cho<br /> công tác phòng, chống tội phạm này. Do đó, việc nghiên cứu đề tài“Tội mua<br /> bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào<br /> Cai” nhằm đánh giá đúng thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả<br /> áp dụng pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Lào<br /> Cai có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản