intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

18
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu này xác định mô hình các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng, nạo vét và san lấp; Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty Tường Vy so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường; Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Tường Vy. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017
 3. CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 TS. Trương Quang Dũng Chủ tịch 2 TS. Hoàng Trung Kiên Phản biện 1 3 TS. Lê Tấn Phước Phản biện 2 4 TS. Mai Thanh Loan Ủy viên 5 TS. Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS. Trương Quang Dũng
 4. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 2017. NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VÕ THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1989 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820072 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY II- Nhiệm vụ và nội dung: Luận văn có nhiệm vụ và nội dung sau:  Xác định mô hình các yếu tố cấu thành NLCT trong lĩnh vực XD,NV&SL.  Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng NLCT của công ty Tường Vy so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường.  Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chính để nâng cao NLCT của công ty Tường Vy. Nội dung chính của luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình năng lực cạnh tranh Chương 2: Thực trạng NLCT của công ty Tường Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT của công ty Tường Vy. III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
 5. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Võ Thị Kim Loan
 6. ii LỜI CÁM ƠN Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (Hutech) đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian tôi học tại trường, đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Dương Cao Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này nhờ vậy mà tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tập thể lớp lớp 15SQT12 đã luôn giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian học tập và làm luận văn. Trong suốt thời gian làm luận văn, tuy tôi đã cố gắng để hoàn thiện luận văn, luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của thầy hướng dẫn và bạn bè cũng như các anh chị trong công ty TNHH XD&TM Tường Vy, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp và phản hồi quý báu của quý thầy, cô và bạn đọc. Trân trọng cảm ơn. Tp.HCM, tháng 05 năm 2017 Tác giả Võ Thị Kim Loan
 7. iii TÓM TẮT Cạnh tranh là một hoạt động mang tính then chốt của doanh nghiệp để tồn tại trên thị trường. Không có doanh nghiệp nào phát triển bền vững trên thị trường mà không có NLCT so với đối thủ của mình. Nghiên cứu NLCT đã được thực hiện nhiều trên thế giới và Việt Nam ở các cấp độ khác nhau từ quốc gia tới địa phương và doanh nghiệp. Nghiên cứu NLCT trong luận văn này dưới góc độ doanh nghiệp hoạt động trong một ngành tương đối mới đó là ngành XD,NV&SL. NLCT là một khái niệm đa hướng với sự ảnh hưởng từ các nhân tố bên trong và bên ngoài. Nghiên cứu đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa NLCT và LTCT, trong khi đó LTCT lại phụ thuộc vào NLCL. Để nhận diện được NLCL cần sử dụng công cụ đánh giá nguồn lực và chuỗi giá trị doanh nghiệp. Nghiên cứu đã điều chỉnh mô hình NLCT tổng quát thành mô hình NLCT trong ngành XD,NV&SL và thang đo chính thức các yếu tố cấu thành NLCT trong ngành này. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 9 thành phần và 26 biến quan sát cấu thành NLCT ngành XD,NV&SL. Nghiên cứu chính thức với kích thước mẫu n =138 gồm đối tượng là chuyên gia và khách hàng, đồng thời so sánh NLCT công ty Tường Vy với 3 đối thủ chính là công ty Sao Mai, công ty Song Thương và công ty Minh Hằng. Nghiên cứu đã giúp công ty Tường Vy đánh giá được vị thế NLCT của mình so với đối thủ và nhận biết yếu tố nào là có ảnh hưởng lớn đến NLCT của công ty Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị giải pháp dựa trên ma trận hình ảnh cạnh tranh. Các giải pháp đã có căn cứ khoa học rõ ràng và có các tiêu điểm hướng đến cải thiện nhằm giúp công ty Tường Vy cải thiện NLCT trong thời gian tới.
 8. iv ABSTRACT Competition is a key activity of the business to survive in the market. There is no business having sustainable development on the market without competitive capability against its competitors. There are many research on competitive capability has been carried out over the world and Vietnam national level to level of local and enterprises. The research on competitive capability in this thesis from the perpective of enterprises operating in a new relatively industry such as construcstion, dredging and leveling. Competitive capability is a multidemensional concept with influence from both internal and external factors. Research has shown a trong link between competitive and competitive advantage, while competitive advantage is dependent on core competencies. To identify the core competencies, it is necessary to use a tool for assessing resources and the enterprise value chain Research modified general competitive capability model into a model of competive capability in industry of construcstion, dredging and leveling, and its official scale's components. The result of the research have identified nine components and 26 observations that make up the competitive capability of this industry. Official research conducts with sample size of 138 including experts and customers, and compares competitive capability of company Tuong Vy with three main competitors including Sao Mai, Song Thuong and Minh Hang. The research help Tuong Vy assess its competition position against its rivals and identify which factors have a major impact on competitive capability of the company. Research has provided solution recommendations based on competitve profile matrix. The solutions have a clear scientific basis and focus on improvements to help Tuong Vy improve NLCT in the coming time.
 9. v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i LỜI CÁM ƠN .............................................................................................................ii TÓM TẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT ............................................................................................................... iv MỤC LỤC ................................................................................................................... v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ viii DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH.................................. x PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Giới thiệu ............................................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................................. 1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................. 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ........................................ 2 3. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu ................................................ 4 3.1. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 4 3.2. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu ............................................................. 4 3.3. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................ 4 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài ............................................................................... 5 5. Kết cấu đề tài ...................................................................................................... 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ..... 6 1.1. Khái quát về cạnh tranh ...................................................................................... 6 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh ................................................................................................. 6 1.1.2. Phân loại cạnh tranh ................................................................................................... 7 1.2. Khái quát về năng lực cạnh tranh ....................................................................... 8 1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh .................................................................................. 8 1.2.2. Đặc trưng cơ bản NLCT của doanh nghiệp ............................................................. 10 1.2.3. Khung phân tích NLCT của doanh nghiệp .............................................................. 11 1.3. LTCT và LTCT bền vững của doanh nghiệp ................................................... 16
 10. vi 1.4. Tổng quan về NLCL......................................................................................... 21 1.4.1. Các khái niệm về NLCL .......................................................................................... 21 1.4.2. Các nguồn lực và khả năng ...................................................................................... 22 1.4.3. Phương pháp xây dựng NLCL ................................................................................. 26 1.5. Công cụ đánh giá NLCT của doanh nghiệp ..................................................... 32 1.6. Mô hình nghiên cứu NLCT của doanh nghiệp ................................................. 34 1.7. Tóm tắt chương 1 ............................................................................................. 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TƯỜNG VY .............................................................................................................. 36 2.1. Giới thiệu về công ty Tường Vy ...................................................................... 36 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................... 36 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh ............................................................................... 36 2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty Tường Vy ........................................................................... 38 2.1.4. Một số dự án điển hình công ty thực hiện ................................................................ 39 2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Tường Vy......................................... 39 2.2.1. Kết quả kinh doanh .................................................................................................. 39 2.2.2. Hoạt động sản xuất và vận hành .............................................................................. 41 2.2.3. Hoạt động Marketing và dịch vụ.............................................................................. 42 2.2.4. Hoạt động quản trị tổng quát.................................................................................... 43 2.2.5. Quản trị nguồn nhân lực........................................................................................... 44 2.2.6. Hoạt động phát triển công nghệ ............................................................................... 45 2.3. Đặc điểm các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty Tường Vy ................... 46 2.4. Thiết kế nghiên cứu đánh giá NLCT của công ty Tường Vy........................... 48 2.4.1. Quy trình nghiên cứu ............................................................................................... 48 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 49 2.4.3. Thang đo sơ bộ các yếu tố cấu thành NLCT ............................................................ 49 2.4.4. Kết quả nghiên cứu định tính ................................................................................... 51 2.4.4.1. Mô hình các yếu tố cấu thành NLCT ngành XD, NV&SL ....................... 51 2.4.4.2. Thang đo chính thức NLCT trong ngành XD, NV&SL ............................ 51 2.4.5. Nghiên cứu định lượng chính thức .......................................................................... 53 2.4.5.1. Mẫu nghiên cứu ......................................................................................... 53
 11. vii 2.4.5.2. Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu ...................................................... 54 2.4.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty Tường Vy ...................................................... 54 2.5. Tóm tắt chương 2 ............................................................................................. 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TƯỜNG VY .................................................................................. 59 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển nhằm nâng NLCT công ty Tường Vy ...... 59 3.2. Một số giải pháp nâng cao NLCT công ty Tường Vy...................................... 60 3.2.1 Giải pháp về năng lực tài chính ............................................................................... 60 3.2.2 Giải pháp về trình độ khoa học công nghệ............................................................... 61 3.2.3 Giải pháp về khả năng nguồn nhân lực .................................................................... 62 3.2.4 Giải pháp về năng lực quản trị ................................................................................. 63 3.2.5 Giải pháp về uy tín thương hiệu ............................................................................... 64 3.2.6 Giải pháp về năng lực sản xuất và vận hành ............................................................ 65 3.2.7 Giải pháp về năng lực nghiên cứu và phát triển....................................................... 65 3.2.8 Giải pháp về khả năng cung ứng dịch vụ ................................................................. 66 3.2.9 Giải pháp về năng lực Marketing ............................................................................. 66 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 70 PHỤ LỤC .................................................................................................................. 76
 12. viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa viết tắt Tên viết tắt Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương CIEM Lợi thế cạnh tranh LTCT Năng lực cạnh tranh NLCT Năng lực cốt lõi NLCL Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy Công ty Tường Vy United Nations Development Programme (Chương trình UNDP Phát triển Liên Hiệp Quốc) Xây dựng, Nạo vét và San lấp XD,NV&SL
 13. ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các nguồn lực hữu hình của công ty ........................................................23 Bảng 1.2: Các nguồn lực vô hình của công ty ..........................................................24 Bảng 1.3: Minh họa các khả năng của công ty .........................................................25 Bảng 1.4: Bốn tiêu chuẩn của LTCT bền vững ........................................................27 Bảng 1.5: Các kết quả từ sự kết hợp các tiêu chuẩn LTCT bền vững .....................28 Bảng 1.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh minh họa của một công ty mẫu ..................33 Bảng 2.1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh ..............................................................37 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh công ty Tường Vy (2011-2015) ..............40 Bảng 2.3: Thang đo các yếu tố cấu thành NLCT tổng quát ......................................50 Bảng 2.4: Thang đo chính thức NLCT trong ngành XD,NV&SL ............................52 Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty Tường Vy ......................................55
 14. x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1: Khung phân tích NLCT quốc gia ..............................................................12 Hình 1.2: Khung phân tích NLCT địa phương .........................................................13 Hình 1.3: Sự hình thành giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm ........................................18 Hình 1.4: Các khối cơ bản tạo ra lợi thế cạnh tranh..................................................18 Hình 1.5: Chuỗi giá trị tổng quát doanh nghiệp ........................................................29 Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu tổng quát NLCT.......................................................34 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty Tường Vy ..............................................................38 Hình 2.2: Quy trình nghiên cứu đánh giá NLCT của công ty Tường Vy .................48
 15. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề Thật khó để bất kỳ một doanh nghiệp nào tồn tại lâu dài trên thị trường mà không có NLCT so với đối thủ của mình. Trong điều kiện nguồn lực có giới hạn, mỗi doanh nghiệp phải chọn cho mình một chiến lược phù hợp nhằm khai thác các yếu tố then chốt một cách hiệu quả để nâng cao NLCT. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, ký kết các hiệp định thương mại song phương với nhiều nước trên thế giới, đã và đang đàm phán các hiệp định quan trọng khác thì tính chất cạnh tranh sẽ càng ngày khốc liệt hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp trong nước ở bất kỳ ngành nghề nào cũng phải vận động không ngừng, đổi mới sáng tạo liên tục để tìm ra những cách thức cạnh tranh thông minh nhằm dành thắng lợi trên thị trường. NLCT là một khái niệm không còn quá xa lạ với những nhà doanh nghiệp, những nhà nghiên cứu kinh doanh. Tuy nhiên, xác định mô hình như thế nào để nâng cao NLCT của doanh nghiệp không phải là một điều dễ dàng. Thực tế, không có mô hình chuẩn cho toàn bộ các doanh nghiệp, mà mỗi doanh nghiệp phải xác định mô hình cạnh tranh cho phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp mình. 1.2. Tính cấp thiết của đề tài Cạnh tranh diễn ra trong tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong mọi ngành nghề, ngay cả những doanh nghiệp độc quyền thuần túy trong một quốc gia cũng phải nỗ lực nâng cao NLCT của mình để hạn chế sự ảnh hưởng của các lực lượng cạnh tranh khác trên thị trường như sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp quốc tế, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thay thế, sức mặc cả tăng lên từ khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn. Công ty Tường Vy hiện đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực XD,NV&SL, đây là thị trường mà khách hàng không phải là đại chúng người dân mà chủ yếu là các doanh nghiệp. Thị trường có số lượng khách hàng ít trong khi có
 16. 2 nhiều doanh nghiệp đang cạnh tranh trên thị trường, cộng thêm đó là tiềm ẩn nhiều đối thủ mới dự định gia nhập thị trường làm cho sức ép cạnh tranh lên doanh nghiệp ngày một lớn hơn. Lĩnh vực xây dựng và nạo vét có sản phẩm tương đối đặc thù và mức độ phức tạp không quá cao, điều này cũng góp phần tăng thêm sức ép cạnh tranh do các đối thủ dễ dàng bắt chước phương thức sản xuất và cung cấp dịch vụ. Trước đây, để thành công và tồn tại trong lĩnh vực này, doanh nghiệp phải có mối quan hệ tốt với khách hàng, cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan quản lý, tuy nhiên dưới sức ép của hội nhập và minh bạch hơn trong cạnh tranh thông qua đấu thầu công khai thì yếu tố mối quan hệ tốt không thể là yếu tố duy nhất đảm bảo cho NLCT của doanh nghiệp mà cần phải xây dựng được các yếu tố cạnh tranh then chốt để nâng cao NLCT của doanh nghiệp. Trong vai trò là một thành viên quản lý của doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao NLCT của công ty Tường Vy” để nghiên cứu. Đề tài này là một cơ hội để tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường học thuật và kinh nghiệm thực tế nhằm đề xuất các giải pháp mang tính cụ thể, khả thi qua đó giúp công ty của mình nâng cao được NLCT trên thương trường và đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng trong thời gian tới. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Có nhiều nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng về NLCT trong nhiều ngành khác nhau, trong phần này tác giả chỉ khảo lược một số nghiên cứu nổi bật và có liên quan nhiều đến đề tài: UNDP & CIEM (2003) đưa ra những khái niệm và đánh giá về NLCT quốc gia. Các nhân tố then chốt tạo ra NLCT cho mỗi quốc gia đã được hai đơn vị này phối hợp thực hiện chặt chẽ và kiến nghị những giải pháp thiết thực cho Việt Nam. Xét về phạm vi thì nội dung trong tài liệu này đề cập đến quốc gia nhưng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này áp dụng linh hoạt vào trong các doanh nghiệp. Nguyễn Thị Quy (2005) đã đưa ra hệ thống khung lý thuyết về NLCT và NLCT của ngân hàng thương mai đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong tài liệu này, tác giả đã đưa ra một số điểm và các yếu tố được xem là quan trọng ảnh
 17. 3 hưởng đến NLCT của các ngân hàng thương mại. Đây là cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng trong từng ngân hàng thương mại cụ thể. Nhiều luận án tiến sĩ của một số tác giả cũng đi sâu nghiên cứu lý luận về NLCT và đề xuất giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng như “Các giải pháp nâng cao NLCT và hội nhập của ngân hàng thương mại đến năm 2010” (Trịnh Quốc Trung, 2004); “Giải pháp nâng cao NLCT của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” (Lê Đình Hạc, 2005). Còn nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng về NLCT nhưng đi sâu hơn vào từng ngân hàng cụ thể. Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng, các lĩnh vực khác cũng có nghiên cứu về NLCT. Bùi Thị Thanh và Nguyễn Xuân Hiệp (2012) nghiên cứu về LTCT trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ siêu thị, nghiên cứu này cũng đưa ra những hàm ý chính sách quan trọng để các doanh nghiệp tham khảo nhằm nâng cao NLCT của mình. Nguyễn Khánh Cường (2009) đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về NLCT, phân tích NLCT của Tổng công ty xây lắp máy Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao NLCT của doanh nghiệp này. Những kết quả nghiên cứu này được thực hiện trong luận văn thạc sĩ “Nâng cao NLCT của Tổng công ty lắp máy Việt Nam”. Các công trình nghiên cứu về NLCT đề cập ở trên đã hệ thống một cách rõ ràng và tương đối đầy đủ về các khái niệm cạnh tranh và NLCT trong các lĩnh vực khác nhau. Các nghiên cứu này cũng đã có những cách tiếp cận khoa học trong việc xác định các yếu tố quan trọng tạo ra NLCT cho doanh nghiệp, việc thu thập và kiểm định mô hình thông qua các phương pháp tiếp cấn khác nhau cũng làm tăng độ tin cậy của nghiên cứu. Theo như hiểu biết của tác giả thông qua khảo lược các công trình nghiên cứu thì hiện hầu như chưa có đề tài nghiên cứu về NLCT trong lĩnh vực XD,NV&SL. Đề tài luận văn “Một số giải pháp nâng cao NLCT của công ty Tường Vy” là một dạng nghiên cứu ứng dụng cho doanh nghiệp cụ thể, vì vậy mô hình nghiên cứu hoặc kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp khác trong cùng ngành cũng khó có thể vận dụng cho công ty Tường Vy do đặc thù của mỗi doanh nghiệp khác nhau. Thêm nữa, tính đến thời điểm tác giả thực hiện, chưa có bất kỳ đề tài nào nghiên cứu về
 18. 4 NLCT của công ty Tường Vy, do đó kết quả của nghiên cứu trong luận văn tác giả hoàn toàn là những điểm mới cung cấp cho doanh nghiệp. 3. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu của luận văn tập trung vào :  Xác định mô hình các yếu tố cấu thành NLCT trong lĩnh vực XD,NV&SL.  Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng NLCT của công ty Tường Vy so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường.  Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chính để nâng cao NLCT của công ty Tường Vy. 3.2. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là NLCT của công ty Tường Vy so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường XD,NV&SL.  Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích và đánh giá các lực lượng cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của công ty Tường Vy tại Việt Nam trong ngành XD,NV&SL.  Số liệu, thông tin thu thập phục vụ cho nghiên cứu từ 2012-2016. 3.3. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp tiếp cận suy diễn được sử dụng để khái quát cơ sở lý thuyết về NLCT và đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT trong ngành XD,NV&SL. Bước tiếp sau đó là thu thập dữ liệu và số liệu quan sát để điều chỉnh mô hình nghiên cứu và đánh giá NLCT của công ty Tường Vy trên thị trường, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao NLCT của doanh nghiệp.  Kết hợp với phương pháp tiếp cận suy diễn, phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này, cụ thể:
 19. 5  Phương pháp nghiên cứu định tính giúp xác định các yếu tố cấu thành NLCT và thang đo. Trong nghiên cứu này, tác giả dựa trên lý thuyết các yếu tố cấu thành NLCT của doanh nghiệp và kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp để đề xuất các yếu tố cấu thành NLCT trong lĩnh vực XD,NV&SL. Sau đó, tác giả tiến hành thảo luận nhóm với 10 chuyên gia để hiệu chỉnh các yếu tố cấu thành NLCT và thang đo để đảm bảo đầy đủ, phù hợp. Đây là cơ sở xây dựng bảng câu hỏi để phục vụ nghiên cứu định lượng.  Phương pháp nghiên cứu định lượng: Từ bảng câu hỏi xây dựng được từ nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng được sử dụng để phân tích thực trạng NLCT của công ty Tường Vy. Phương pháp thống kê sử dụng là thống kê mô tả, thang đo sử dụng trong bảng câu hỏi đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố trong mô hình NLCT là thang đo Likert với 5 mức độ quan trọng, trong khi thang đo đánh giá phân loại NLCT là thang đo 4 mức độ theo đề xuất của David (2011). Phiếu khảo sát được phát trực tiếp tới 2 nhóm đối tượng: Nhóm đối tượng chuyên gia và nhóm đối tượng khách hàng của công ty. 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài Đề xuất được mô hình và thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các doanh nghiệp trong ngành XD,NV&SL. Đưa ra các phân tích và đánh giá khoa học về NLCT của công ty Tường Vy trên thị trường, từ đó đề xuất các giải pháp xuất phát từ các đánh giá khoa học này để giúp công ty Tường Vy nâng cao NLCT của mình. 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn có 3 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình NLCT Chương 2: Thực trạng NLCT của công ty Tường Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT của công ty Tường Vy.
 20. 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1. Khái quát về cạnh tranh 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là một thuật ngữ đã trở nên phổ biến trong thế giới kinh doanh, tuy có nhiều định nghĩa đã nêu ra nhưng chưa có một định nghĩa thống nhất chung trong giới học thuật và kinh doanh. Theo Từ điển rút gọn về kinh doanh (2017) định nghĩa "Cạnh tranh là sự ganh đua, kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình". Theo định nghĩa này, cạnh tranh là nâng cao vị thế của người này và giảm vị thế của người khác. Đưa ra định nghĩa cạnh tranh của các đối tượng cụ thể hơn, Từ điển Bách khoa toàn thư mở (2016) định nghĩa "cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (như nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ, người tiêu dùng, thương nhân v.v…) nhằm giành lấy những vị thế tạo nên lợi thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay các lợi thế kinh tế, thương mại khác để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình". Ở một phạm vi hẹp hơn khi đề cập đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể trong cùng ngành, Đại Từ điển tiếng Việt (2013) định nghĩa "cạnh tranh là tranh đua giữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau nhằm dành phần hơn, phần thắng về mình". Hội đồng Trung ương (2013) biên soạn Giáo trình kinh tế học chính trị Mác – Lênin đưa ra định nghĩa "cạnh tranh sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình". Ngô Kim Thanh (2013) cho rằng, "cạnh tranh, hiểu theo cấp độ doanh nghiệp, là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp". Một góc nhìn khá tương đồng khác, Đoàn Thị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2