Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
15
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kiểm định mối quan hệ giữa các phong cách lãnh đao và hiệu qua làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên tai trường Đai học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Xác định các phong cách lãnh đao: chuyển đổi, giao dịch, tự do. Đo lường mức độ tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM. So sánh sự khác biệt về sự gắn kết với tổ chức theo các đặc điểm cá nhân. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản