intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
45
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thử nghiệm kiểm tra, đánh giá được trình độ của học sinh, đo được năng lực tiềm ẩn đơn chiều của học sinh bằng đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi nhị phân và các câu hỏi tự luận có kiểu ứng đáp đa phân. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để tìm hiểu nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Toán học: Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Họ và tên học viên:<br /> Nguyễn Thị Phương Thư<br /> <br /> XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU<br /> HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ<br /> PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Họ và tên học viên:<br /> Nguyễn Thị Phương Thư<br /> <br /> XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU<br /> HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ<br /> PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH : PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP<br /> MÃ SỐ: 60460113<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> GS.TSKH Lâm Quang Thiệp<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Mở đầu ………………………………………………………<br /> <br /> TRANG<br /> 5<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về các phương pháp đo lường trong giáo<br /> dục và mô hình định giá từng phần ………………………………..<br /> <br /> 6<br /> <br /> I. Các loại phương pháp đo lường trong giáo dục……………….<br /> <br /> 6<br /> <br /> II. Mô hình định giá từng phần ………………………………….<br /> <br /> 25<br /> <br /> Chương 2: Xây dựng và triển khai một đánh giá tiêu chuẩn hóa..<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1. Hai loại hình đánh giá cơ bản trong hệ thống giáo dục……….<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2. Đánh giá trong tiến trình và đánh giá tổng kết….…………….<br /> <br /> 31<br /> <br /> 3.Các công đoạn xây dựng và triển khai đánh giá tiêu chuẩn hóa<br /> <br /> 32<br /> <br /> Chương 3: Thực hành đánh giá môn toán học kỳ 1 lớp 8 bằng đề<br /> kiểm tra hỗn hợp trắc nghiệm và tự luận. ……<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1. Giới thiệu chương trình toán lớp 8 …………………………...<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2. Đánh giá thí sinh ……………………………………………...<br /> <br /> 38<br /> <br /> 3. Xây dựng bảng đặc trưng câu hỏi cho đề kiểm tra dự kiến bao<br /> gồm câu hỏi tự luận và trắc nghiệm ………………………………….<br /> <br /> 38<br /> <br /> 4. Thử nghiệm đề kiểm tra dự kiến ……………………………...<br /> <br /> 44<br /> <br /> 5. Xây dựng đề kiểm tra chính thức ……………………………..<br /> <br /> 48<br /> <br /> Kết luận và khuyến nghị ……………………………………………<br /> <br /> 63<br /> <br /> Tài liệu tham khảo ………………………………………………….<br /> <br /> 64<br /> <br /> Phụ lục ……………………………………………………………….<br /> <br /> 65<br /> <br /> 1.Đề kiểm tra môn toán học kỳ 1 lớp 8 năm học 2014-2015(Dự<br /> kiến)…………………………………………………………………..<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.Đề kiểm tra môn toán học kỳ 1 lớp 8 năm học 2014-2015<br /> (Chính thức) ………………………………………………………….<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3. Dữ liệu kết quả làm bài của thí sinh với đề chính thức ………<br /> <br /> 75<br /> <br /> 4. Kết quả phân tích câu hỏi của đề chính thức …………………<br /> <br /> 81<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. Kết quả thí sinh làm đề chính thức …………………………...<br /> <br /> 96<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Khi thực hiện các đánh giá trong giáo dục, hiện nay người ta thường tách<br /> biệt phương pháp trắc nghiệm với phương pháp tự luận. Tuy nhiên quá trình phát<br /> triển lý luận làm cho hai phương pháp hội tụ vào nhau: có thể xem trắc nghiệm<br /> (nhị phân) là trường hợp riêng của tự luận (đa phân). Mô hình định giá từng phần<br /> (partial credit model - PCM) giúp phân tích kết hợp trắc nghiệm với tự luận.<br /> Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài "Xây dựng, thử nghiệm đề<br /> thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích<br /> theo mô hình định giá từng phần (PCM)", nhằm áp dụng PCM vào thực tế<br /> giảng dạy.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu: Thử nghiệm kiểm tra , đánh giá được trình độ<br /> của học sinh , đo được năng lực tiềm ẩn đơn chiều của học sinh bằng đề kiểm tra<br /> bao gồm các câu hỏi nhị phân và các câu hỏi tự luận có kiểu ứng đáp đa phân.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối lớp 8 trường THCS<br /> Lê Chân – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng . Học sinh được làm đề kiểm<br /> tra đánh giá môn Toán lớp 8 học kỳ 1 năm học 2014-2015.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> - Nghiên cứu tài liệu để hiểu các vấn đề liên quan phương pháp đo lường<br /> và đánh giá được sử dụng.<br /> - Xây dựng công cụ để đo lường năng lực toán học của học sinh lớp 8 theo<br /> một quy trình công nghệ tiêu chuẩn hóa.<br /> - Đo lường năng lực của học sinh bằng công cụ được soạn thảo và phân<br /> tích kết quả bằng một phần mềm chuyên dụng.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2