intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
48
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích làm rõ đặc điểm, vai trò, xu hướng vận động của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> PHẠM THU TRÀ<br /> <br /> TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN<br /> CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> PHẠM THU TRÀ<br /> <br /> TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN<br /> CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG HIỆN NAY<br /> Chuyên ngành: Triết học<br /> Mã số: 60220301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Lan<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang<br /> hiện nay” là sự thể hiện kiến thức đã thu nhận của tác giả trong 2 năm học tại Học<br /> viện Khoa học Xã hội dưới sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô giáo trong Học viện và<br /> đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa Triết học.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS.TS Hoàng Thị Lan đã hết<br /> lòng dìu dắt, giúp đỡ, hướng dẫn tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành công việc<br /> nghiên cứu của mình.<br /> Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Học viện Khoa học Xã hội và các thầy cô<br /> trong bộ môn Triết học đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến gia đình, người thân, bạn<br /> bè, đồng nghiệp đã khích lệ và động viên tôi hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi được thực hiện<br /> dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Hoàng Thị Lan.<br /> Các kết quả của luận văn chưa được công bố trong các công trình nào khác.<br /> Các số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, khách quan và<br /> có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài.<br /> Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Thu Trà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> Chương 1. NGƯỜI TÀY VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ<br /> TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG ...................................................... 8<br /> 1.1. Khái quát chung về tỉnh Tuyên Quang và người Tày ở Tuyên Quang ....................... 8<br /> 1.2. Đặc điểm tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang .................... 21<br /> Chương 2. VAI TRÒ, XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI<br /> TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG<br /> HIỆN NAY ............................................................................................................... 39<br /> 2.1. Vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần người Tày ở Tuyên<br /> Quang .................................................................................................................................... 39<br /> 2.2. Xu hướng vận động của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang<br /> hiện nay ................................................................................................................................. 52<br /> 2.3. Một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu<br /> cực trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay............. 59<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 72<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. .............................................................. 74<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản