intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại (Qua nghiên cứu trường hợp khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội)

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

0
62
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại (Qua nghiên cứu trường hợp khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích những thách thức mà di sản khảo cổ học phải đối mặt trong bối cảnh đương đại thông qua việc nghiên cứu trường hợp Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại (Qua nghiên cứu trường hợp khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội)

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ MINH TRÀ<br /> <br /> DI SẢN KHẢO CỔ HỌC<br /> TRONG BỐI CẢNH ĐƯƠNG ĐẠI<br /> (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHU TRUNG TÂM<br /> HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> 0<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ MINH TRÀ<br /> <br /> DI SẢN KHẢO CỔ HỌC<br /> TRONG BỐI CẢNH ĐƯƠNG ĐẠI<br /> (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHU TRUNG TÂM<br /> HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI)<br /> Chuyên ngành: Văn hóa học<br /> Mã số: 60 31 06 40<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS. TS. PHẠM QUỲNH PHƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương đã tận tình<br /> hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Những ý kiến định hướng, góp ý<br /> của cô góp phần quan trọng giúp tôi hình thành ý tưởng và xây dựng nội dung luận<br /> văn này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành<br /> đã tạo điều kiện về thời gian, công việc trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng<br /> chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, Phòng Thông tin - Thư viện đã giúp tôi<br /> có được những thông tin, tư liệu hữu ích để hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Học viện Khoa học xã hội, Phòng Đào tạo, Văn<br /> phòng khoa Văn hóa học và Thư viện Học viện Khoa học xã hội đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và hoàn thành chương trình.<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Minh Trà<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình sưu tầm và nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> dữ liệu và kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn là trung thực. Những đóng<br /> góp khoa học mới được đề cập đến trong luận văn chưa từng được ai công bố trong<br /> công trình khoa học nào.<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Minh Trà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DI SẢN KHẢO CỔ HỌC ..............9<br /> 1.1. Khái niệm Di sản văn hóa và các loại hình di sản văn hóa ...............................9<br /> 1.2. Khái niệm Di sản khảo cổ học ........................................................................12<br /> 1.3. Các quy định quốc tế và quốc gia về di sản văn hóa vật thể và di sản khảo cổ<br /> học ..........................................................................................................................14<br /> 1.4. Khái quát chung về di sản khảo cổ học tại Việt Nam .....................................20<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ........................................................................................25<br /> Chương 2: KHU TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI,<br /> DI SẢN & THÁCH THỨC ....................................................................................26<br /> 2.1. Tổng quan chung về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội ......26<br /> 2.2. Con đường trở thành di sản thế giới của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng<br /> Long - Hà Nội ........................................................................................................34<br /> 2.3. Thực trạng của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sau khi<br /> được công nhận di sản thế giới ..............................................................................47<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ........................................................................................56<br /> Chương 3: DI SẢN KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM & MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT<br /> RA TRONG BỐI CẢNH ĐƯƠNG ĐẠI................................................................57<br /> 3.1. Tranh chấp giữa bảo tồn và phát triển .............................................................57<br /> 3.2. Những vấn đề của chính sách đối với di sản khảo cổ học ..............................61<br /> 3.3. Sự yếu thế của di sản khảo cổ học trong hệ thống di sản văn hóa vật thể ......65<br /> 3.4. Sức sống của di sản khảo cổ học trong đời sống cộng đồng ..........................66<br /> 3.5. Những khó khăn trong việc bảo tồn di sản khảo cổ học .................................74<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ........................................................................................77<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................78<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................81<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2