intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
214
lượt xem
57
download

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang hiện nay được nghiên cứu nhằm làm rõ giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhằm góp phần bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của tỉnh Kiên Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> VÕ THANH XUÂN<br /> <br /> BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA<br /> CỦA LỄ HỘI ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC<br /> Ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY<br /> Chuyên ngành : Văn hóa học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 31 06 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TRUNG KIÊN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các số liệu, trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy,<br /> chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn<br /> chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Võ Thanh Xuân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ BẢO<br /> TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỄ HỘI Ở TỈNH<br /> KIÊN GIANG<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2. Giá trị văn hóa của lễ hội trong đời sống cộng đồng<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3. Truyền thống văn hóa tỉnh Kiên Giang<br /> <br /> 23<br /> <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ<br /> VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN<br /> TRUNG TRỰC Ở TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1. Sự ra đời của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.2. Các giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung<br /> Trực<br /> 2.3. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc<br /> <br /> 49<br /> <br /> Nguyễn Trung Trực hiện nay<br /> 2.4. Đánh giá chung<br /> <br /> 60<br /> 63<br /> <br /> Chương 3: XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA LỄ HỘI VÀ KIẾN NGHỊ<br /> NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY<br /> GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI ANH HÙNG DÂN TỘC<br /> NGUYỄN TRUNG TRỰC Ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY<br /> <br /> 3.1. Xu hướng vận động của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực<br /> <br /> 68<br /> 68<br /> <br /> 3.2. Những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn<br /> hóa lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực<br /> 3.3. Một số giải pháp<br /> 3.4. Một số kiến nghị<br /> <br /> 72<br /> 75<br /> 92<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 97<br /> 100<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN<br /> <br /> USD<br /> <br /> :<br /> <br /> Đô la Mỹ<br /> <br /> WON<br /> <br /> :<br /> <br /> Đơn vị tiền tệ Hàn Quốc<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong nền văn hóa Việt Nam tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã trở thành<br /> nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của ông cha ta. Ngoài ý nghĩa góp phần<br /> tạo nên sự cố kết cộng đồng, hướng về cội nguồn giúp cân bằng đời sống tâm<br /> linh đồng thời hàm chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa truyền thống mà nổi bật<br /> là giá trị giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân ta.<br /> Khắp các địa phương trong cả nước ta thấy ở mỗi gia đình đều có bàn<br /> thờ tổ tiên, dòng họ có nhà thờ họ, cộng đồng làng thì thờ thành hoàng. Thành<br /> hoàng chính là vị thần cai quản che chở cho cả làng thường là người có công<br /> khai phá lập nghiệp cho dân làng, hoặc các Anh hùng dân tộc đã sinh hay mất<br /> ở làng. Với quan niệm “sinh vi tướng, tử vi thần” dân ta luôn trân trọng, biết<br /> ơn những người đã xả thân vì dân vì nước. Những phong tục thờ cúng đó trở<br /> thành lễ hội và lễ hội đó đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của<br /> cộng đồng.<br /> Hàng năm, trên đất nước ta có hàng ngàn lễ hội được tổ chức với nhiều<br /> hình thức và quy mô khác nhau. Mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giá trị<br /> riêng nhưng bao giờ cũng là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc biệt<br /> mang tính tập thể, cố kết cộng đồng dân tộc, giáo dục đạo đức con người<br /> hướng về cội nguồn, hướng về cái cao cả thiêng liêng của dân tộc.<br /> Lễ hội không chỉ là một không gian, một thời điểm, một hoạt động để<br /> các thành viên được thỏa mãn nhu cầu cộng sinh mà còn là một thành tố cấu<br /> thành nên bản sắc văn hóa của một cộng đồng. Trong lễ hội nhiều hoạt động<br /> mang đậm nét truyền thống với phần lễ nhiều ý nghĩa và phần hội với các<br /> hoạt động đa dạng, phong phú đã tạo nên tính đặc thù của văn hóa cộng đồng.<br /> Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần bắt nguồn và phát<br /> triển từ thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội, sự giao lưu, tiếp biến của văn<br /> hóa cộng đồng. Lễ hội là môi trường thuận lợi mà ở đó các yếu tố văn hoá<br /> truyền thống được bảo tồn và phát triển. Những yếu tố văn hoá truyền thống<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2