intTypePromotion=4
ADSENSE

Bảo tồn văn hóa

Xem 1-20 trên 2289 kết quả Bảo tồn văn hóa
 • Bài viết "Hoạt động văn hóa du lịch với bảo tồn văn hóa trong phát triển bền vững ở các dân tộc thiểu số Việt Nam" đề cập đến thực trạng hoạt động du lịch trong việc quan hệ với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trước yêu cầu phát triển bền vững vùng các dân tộc thiểu số.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 66 11   Download

 • Bài viết về Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay trình bày nội dung về: Một số luật liên quan đến bảo tồn văn hóa của Nhật Bản; Một số chính sách bảo tồn văn hóa cơ bản của Nhật Bản; Việc thực thi các chính sách bảo tồn văn hóa ở Nhật Bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 13-04-2018 34 4   Download

 • Nội dung luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình trình bày cơ sở lý luận về du lịch văn hóa để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình. Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thái Bình.

  pdf31p hoa_hong91 25-04-2014 388 88   Download

 • Bài viết "Công tác nghiên cứu dân tộc học tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam" nhằm bày tỏ những khó khăn, hạn chế và những thành tích khiêm nhường đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu dân tộc, văn hoá dân tộc của Bảo tàng; đồng thời chia sẻ một số bài học kinh nghiệm và định hướng trong công tác nghiên cứu dân tộc, văn hoá dân tộc của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p tsmttc_007 11-09-2015 73 6   Download

 • Bằng tư liệu khảo sát thực tế tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa,... nội dung bài viết này giới thiệu sự biến đổi văn hóa và tôn giáo của người Raglai hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra một số thảo luận nhằm phát triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn bảo tồn văn hóa và tôn giáo truyền thống người Raglai thời gian tới.

  pdf7p bautroibinhyen16 10-02-2017 55 5   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu khái quát về các chính sách bảo tồn văn hóa và hiện trạng của việc bảo tồn ở Nhật Bản, việc xây dựng hệ thống chính sách bảo tồn, hệ thống quản lý ngân sách, phương thức bảo tồn đảm bảo sự hài hòa của các công trình phát triển, kết hợp giữa truyền thống và hiện tại, xúc tiến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn,v.v…

  pdf6p trieusuper 14-09-2018 25 3   Download

 • Nội dung của bài viết gồm có: Người Việt Nam ở nước ngoài với việc bảo tồn văn hóa dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài với việc truyền bá văn hóa dân tộc, các hoạt động hỗ trợ của Nhà nước và những đề xuất.

  pdf12p sansan2 26-05-2018 25 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học: Văn hóa vật chất của người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và tổng quan về cộng đồng người Cơ tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, văn hóa vật chất truyền thống của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, thực trạng biến đổi và giải pháp bảo tồn văn hóa vật chất của người Cơ tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

  pdf107p minhxaminhyeu1 06-05-2019 17 3   Download

 • Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với chuyển đổi nghề ở nước ta nói chung và đối với các dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 20 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kinh tế chủ đạo tại các thành phố cổ và việc đầu tư của nước ngoài trong khuôn khổ bảo tồn văn hóa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p ttcao2 30-08-2011 41 6   Download

 • Bài viết "Từ bảo tàng viện Valenciennes đến bảo tàng văn hóa và tôn giáo thế giới" giới thiệu tới người đọc về một chuyến tham quan bảo tàng Valenciennes của Pháp. Tác giả đã giới thiệu những chủ đề chính của những kiện vật trong bảo tàng và những căn bệnh của những người hướng dẫn hay thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 46 3   Download

 • Nội dung đồ án trình bày nguồn gốc Văn Miếu, giới thiệu chung về Văn Miếu ở Việt Nam, giới thiệu chung về Văn Miếu Huế, giá trị Văn Miếu Huế và những tấm bia tiến sĩ, tình trạng bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di sản ở Huế, cơ sở khoa học trong việc bảo tồn văn miếu Huế và đề xuất các giải pháp bảo tồn văn miếu Huế.

  pdf41p roongkloi10 11-08-2017 47 5   Download

 • Bài viết này giới thiệu tổng quan sự nghiệp sưu tầm văn học dân gian Nam Bộ của Ca Văn Thỉnh nhằm giúp các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về đóng góp của Ca Văn Thỉnh trong việc bảo tồn văn hóa, văn học dân gian Nam Bộ.

  pdf7p sansan2 26-05-2018 31 0   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu vốn cổ trong văn hóa dân tộc, trở lại với cội nguồn. Nội dung tài liệu gồm 3 phần: phần 1 các nghi lễ liên quan đến đời người, phần 2 các nghi lễ trong thờ cúng tổ tiên và các vị thần tại gia, phần 3 các nghi lễ theo tết trong năm.

  pdf240p muathu102 20-03-2013 452 257   Download

 • Ninh Bình là một tỉnh giàu tiềm năng du lịch trong số 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Với ñịnh hướng lấy du lịch làm ngành kinh tế trọng tâm, Ninh Bình ñã ñề ra các mục tiêu cụ thể cho vấn ñề phát triển khai thác và bảo tồn các di tích thắng cảnh của tỉnh. .ịnh hướng phát triển du lịch của Ninh Bình giai ñoạn 2005 - 2010 là lấy việc phát triển khu du lịch sinh thái Tràng An làm trọng tâm, thúc ñẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Khu...

  pdf85p bluesky_12 19-12-2012 448 146   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học "Vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay" nhằm mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề giữ gìn và phát huy DSVH; phân tích, đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy DSVH ở TTH hiện nay; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giữ gìn và phát huy các DSVH tại địa phương này hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf182p hoa_loaken91 02-06-2014 321 128   Download

 • Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hoá tinh thần biểu hiện những giá trị tiêu biểu của một cộng đồng, một dân tộc. ở nước ta, lễ hội được tổ chức bao gồm nhiều mặt của đời sống xã hội như tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, sự tích về các vị anh hùng có công với dân với nước, các trò chơi dân gian, diễn xướng dân gian, các nghi lễ… Hàng năm trên đất nước ta có hàng ngàn lễ hội được tổ chức với nhiều hình thức, quy mô và mang...

  pdf127p dellvietnam 24-08-2012 275 126   Download

 • Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của quá trình khu vực hóa, toàn cầu hóa. Sự phát triển mới trong quan hệ giao lưu quốc tế đòi hỏi mỗi quốc gia, dân tộc phải khẳng định tính độc lập tự chủ của mình. Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của mỗi nước chính là sức mạnh văn hóa. Chính vì vậy, vấn đề gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống không còn là vấn đề của từng quốc gia riêng rẽ mà đã mang tính...

  pdf98p huygavhk32 24-05-2012 375 122   Download

 • Cùng với kinh tế và chính trị, văn hoá là yếu tố định hình cho một chế độ nguyên thuỷ. Tên gọi cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay TBCN, ngoài hàm nghĩa về phương thức sản xuất và chế độ chính trị còn ẩn chứa những thông điệp văn hóa. Sự liên kết trên bình diện dân tộc đã định hình thế giới từ thời cổ xưa, thực chất là liên kết trên bình diện văn hóa: những cộng đồng có nền sản xuất cùng một trình độ, có chung ngôn ngữ, chung những đặc điểm đời sống vật chất và tinh thần thì liên kết trong...

  doc4p nhiqtkd 11-08-2011 194 64   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở tỉnh Kiên Giang hiện nay được nghiên cứu nhằm làm rõ giá trị văn hóa của lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhằm góp phần bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của tỉnh Kiên Giang.

  pdf110p dieuhang510 14-11-2016 212 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo tồn văn hóa
p_strCode=baotonvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2