intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Lễ hội đền thờ Mạ Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: Không gian tương tác cộng đồng

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
109
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Lễ hội đền thờ Mạ Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: Không gian tương tác cộng đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu về di tích và lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương dưới góc nhìn không gian tương tác cộng đồng với mục đích góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đã được kết tinh qua lịch sử lâu dài. Để biết rõ hơn nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Lễ hội đền thờ Mạ Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: Không gian tương tác cộng đồng

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN DOÃN HOÀNG<br /> <br /> LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI XÃ NAM TÂN,<br /> HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG:<br /> KHÔNG GIAN TƢƠNG TÁC CỘNG ĐỒNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HOÁ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN DOÃN HOÀNG<br /> <br /> LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI XÃ NAM TÂN,<br /> HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG:<br /> KHÔNG GIAN TƢƠNG TÁC CỘNG ĐỒNG<br /> Chuyên ngành: Văn hoá học<br /> Mã số: 60310640<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HOÁ HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. PHẠM QUỲNH PHƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các tư liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Nếu có điều gì sai sót,<br /> tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Doãn Hoàng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ trong<br /> Học viện Khoa học Xã hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong<br /> suốt khóa học tại Học viện.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong Học viện Khoa học<br /> Xã hội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và khoa Văn hóa học đã tận tình giảng dạy<br /> và truyền đạt những kiến thức quý giá cho chúng tôi trong suốt khóa học.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo, PGS. TS Phạm<br /> Quỳnh Phương đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình làm luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn ông Bùi Hữu Chỉnh - Chủ tịch Ủy ban nhân<br /> dân xã Nam Tân, Hội đồng Họ Mạc tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh<br /> Hải Dương đã ủng hộ và nhiệt tình cung cấp những tư liệu và thông tin cho<br /> tôi trong suốt quá trình điền dã tại địa bàn nghiên cứu.<br /> Đề tài này tôi hoàn thành trên cơ sở nỗ lực nghiên cứu của bản thân<br /> và còn có sự kế thừa, tổng hợp tài liệu của các nhà nghiên cứu đi trước.<br /> Nhưng do tính chất phức tạp của đề tài, trình độ của bản thân còn hạn chế<br /> nên luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được<br /> sự giúp đỡ và góp ý của các Thầy, Cô và các bạn để luận văn được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> Nguyễn Doãn Hoàng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ........................................................ 8<br /> 1. TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT LONG ĐỘNG - NAM TÂN ................ 8<br /> 1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .......................................................... 8<br /> 1.2. Quá trình hình thành............................................................................... 9<br /> 1.3. Đời sống kinh tế ................................................................................... 12<br /> 1.4. Tổ chức hành chính .............................................................................. 16<br /> 1.5. Đời sống văn hóa - xã hội .................................................................... 18<br /> 1.6. Lịch sử danh nhân Mạc Đĩnh Chi ........................................................ 22<br /> TIỂU KẾT...................................................................................................... 26<br /> Chƣơng 2: KHÔNG GIAN LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI ......... 28<br /> 2.1. Khảo tả di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi ................................................. 28<br /> 2.2. Lễ hội: Không gian của cộng đồng ...................................................... 38<br /> TIỂU KẾT...................................................................................................... 52<br /> Chƣơng 3: LỄ HỘI ĐỀN MẠC ĐĨNH CHI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG<br /> ĐỒNG ............................................................................................................. 54<br /> 3.1. Không gian tương tác cộng đồng trong Lễ hội .................................... 54<br /> 3.2. Lễ hội trong đời sống cộng đồng ......................................................... 58<br /> 3.3. Một số vấn đề đặt ra trong lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi .................... 68<br /> TIỂU KẾT...................................................................................................... 73<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 75<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 78<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2