intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

114
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của tác giả dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của giáo viên. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn<br /> này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Những<br /> <br /> Ế<br /> <br /> thông tin trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> U<br /> <br /> Thanh Hoá, ngày 20 tháng 03 năm 2014<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> i<br /> <br /> Vũ Văn Khánh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành chương trình cao học và có được luận văn này, ngoài sự nỗ<br /> lực cố gắng của bản thân. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình, trách<br /> nhiệm của Phó Giáo Sư - Tiến sĩ: Hoàng Hữu Hoà đã hướng dẫn, tạo điều kiện tốt<br /> nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.<br /> Trân trọng cảm ơn: Phòng Quản trị và Quản lý nhân sự, các phòng ban<br /> <br /> Ế<br /> <br /> khác của Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá và các ban nghành có liên<br /> <br /> U<br /> <br /> quan đã tạo điều kiện cung cấp tài liệu, thông tin trong quá trình khảo sát nghiên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> cứu đề tài.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên trong công ty cổ phần thiết bị vật<br /> tư y tế Thanh Hoá đã nhiệt tình trả lời phiếu điều tra của chúng tôi trong quá trình<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiên cứu.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Chân thành cảm ơn tập thể lớp K13-Quản trị kinh doanh về sự đoàn kết, hỗ<br /> trợ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu.<br /> <br /> K<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> tham gia công tác giảng dạy, phục vụ khoá đào tạo K13-Quản trị kinh doanh, đã<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> giúp đỡ tôi hoàn thành tốt khoá học.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Thanh Hoá, ngày 20 tháng 03 năm 2014<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Vũ Văn Khánh<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> Họ và tên học viên: Vũ Văn Khánh<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60 34 01 02<br /> Niên khoá: 2012 – 2014<br /> Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Hữu Hoà<br /> Tên đề tài: Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Thiết Bị<br /> Vật Tư Y Tế Thanh Hoá<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Mục đích và đối tượng ngiên cứu<br /> <br /> U<br /> <br /> - Mục tiêu tổng quát của đề tài là dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá thực<br /> <br /> ́H<br /> <br /> trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ<br /> Phần Thiết Bị Vật Tư Y Tế Thanh Hoá.<br /> Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Y Tế Thanh Hoá.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> - Đối tượng khảo sát là cán bộ công nhân viên và người lao động tại Công ty<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> <br /> IN<br /> <br /> Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp và xử<br /> <br /> K<br /> <br /> lý số liệu dựa và phần mềm Excel và SPSS, các phương pháp phân tích....<br /> 3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản công tác quản trị<br /> <br /> O<br /> <br /> nguồn nhân lực trong doanh nghiệp , kinh nghiệm của một số quốc gia và công ty<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> trong nước về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.<br /> - Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phân tích nhân tố, phân tích hồi<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> quy....nhằm đánh giá có cơ sở khoa học, khách quan thực trạng công tác quản trị<br /> nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.<br /> - Trên cơ sở đó luận văn đã đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản, trong đó<br /> <br /> mỗi giải pháp đã chỉ ra các giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao nhằm hoàn thiện<br /> công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Y Tế dến năm<br /> 2015 và đưa ra một số đề xuất kiến nghị với các đơn vị có liên quan.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI<br /> <br /> CNV<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> NNL<br /> <br /> Nguồn nhân lực<br /> <br /> TC-HC<br /> <br /> Tổ chức hành chính<br /> <br /> TBVTYT<br /> <br /> Thiết bị vật tư y tế<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010-2012 .............. 45<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Kết quả hoạt động SXKD của công ty qua 3 năm 2010-2012................. 47<br /> <br /> Bảng 2.3 :<br /> <br /> Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2010 - 2012 ............................ 51<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ đào tạo của công ty<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> U<br /> <br /> giai đoạn 2013 - 2020 ................................................................................. 55<br /> Kết quả tuyển dụng của Công ty qua 3 năm 2010-2012 .......................... 60<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Bảng bố trí phân công nguồn nhân lực tại các bộ phận của Công ty (tháng<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 12/2012)....................................................................................................... 62<br /> Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại công ty năm 2012................... 65<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> Tình hình tiền lương người lao động của công ty qua 3 năm .................. 70<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> Bảng tổng hợp tiền lương bình quân của công ty giai đoạn 2010 – 201271<br /> <br /> Bảng 2.10:<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực qua kết quả và hiệu quả kinh<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> doanh............................................................................................................ 73<br /> Đặc điểm đối tượng điều tra....................................................................... 74<br /> <br /> Bảng 2.12.<br /> <br /> Cronbach Alpha của thang đo sự hài lòng của cán bộ, nhân viên<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.11.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> đối với công tác quản trị nguồn nhân lực .................................................. 76<br /> Kiểm định KMO và Bartlett (KMO and Bartlett's Test).......................... 77<br /> <br /> Bảng 2.14.<br /> <br /> Kết quả phân tích nhân tố các thành phần quản trị nguồn nhân lực tại<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.13.<br /> <br /> Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá ....................................... 77<br /> <br /> Bảng 2.15.<br /> <br /> Kết quả phân tích hồi quy bội .................................................................... 80<br /> <br /> Bảng 2.16.<br /> <br /> Tổng hợp kết quả kiểm định sự khác biệt mức độ hài lòng của CBNV<br /> đối với công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cty CP TBVTYT Thanh<br /> Hóa............................................................................................................... 82<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=114

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2