intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
62
lượt xem
6
download

Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục "Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tƣ duy cho học sinh" đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển tƣ duy học sinh THPT trong khi dạy học chương: “Sóng ánh sáng” và “Lượng tử ánh sáng” Vật lí lớp 12 nâng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục: Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (Vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> -------------- @  ---------------<br /> <br /> DƢƠNG THỊ HOA<br /> <br /> XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT<br /> VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG<br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY CHO HỌC SINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> THÁI NGUYÊN – 2010<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> -------------- @  ---------------<br /> <br /> DƢƠNG THỊ HOA<br /> <br /> XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT<br /> VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG<br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY CHO HỌC SINH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ<br /> MÃ SỐ : 60.14.10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS TÔ VĂN BÌNH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN – 2010<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thày, cô giáo trong khoa Sau đại<br /> học, khoa vật lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo những điều<br /> kiện tốt nhất giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa. Tôi<br /> xin chân thành cảm ơn Thày giáo hướng dẫn PGS.TS Tô Văn Bình - Đại học sư<br /> phạm Thái nguyên đã tận tình chỉ dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu giúp đỡ<br /> tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái nguyên và Sở GD&ĐT Yên<br /> Bái, Ban giám hiệu, các thày cô giáo cùng các bạn đồng nghiệp ở các trường dạy<br /> thực nghiệm sư phạm đã tạo điều kiện và nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình thực nghiệm và hoàn thành khoá học.<br /> <br /> Thái nguyên, tháng 08 năm 2010<br /> <br /> Dƣơng Thị Hoa<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa có ai công bố trong một công<br /> trình nào khác.<br /> Thái nguyên, tháng 08 năm 2010<br /> Tác giả<br /> <br /> Dƣơng Thị Hoa<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN<br /> <br /> BCH<br /> <br /> Ban chấp hành<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> DH<br /> <br /> Dạy học<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> ĐHSP<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông.<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> Thực nghiệm sƣ phạm<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản