intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
43
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Nâng cao động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên chức tại Trường trung cấp thể dục thể thao Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả trong nghiên cứu đề tài “Nâng cao<br /> động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên chức tại trương trung cấp thể dục<br /> thể thao Huế” là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi<br /> cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Cao Thị Quỳnh Trâm<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Luận văn là kết quả của quá trình nỗ lực và cố gắng học tập, nghiên cứu của<br /> tác giả, ngoài ra, luận văn còn nhận được sự giúp đỡ của một số cá nhân. Qua đây,<br /> tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:<br /> Quý thầy, cô Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình truyền đạt<br /> những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, tạo nền tảng<br /> kiến thức vững chắc cho tác giả. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhất đến PGS.TS Mai Văn Xuân, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ<br /> <br /> U<br /> <br /> cho tác giả trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu trường trung cấp thể dục thể thao Huế đặc<br /> biệt là ông Lê Thanh Hùng, hiệu trưởng nhà trường, xin chân thành cảm ơn Phòng<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính và phòng Huấn luyện - quản lý học sinh cùng<br /> toàn thể anh chị em trong trường đã hỗ trợ, cung cấp thông tin và tạo điều kiện<br /> <br /> H<br /> <br /> thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập các số liệu để hoàn thành<br /> <br /> IN<br /> <br /> luận văn.<br /> <br /> K<br /> <br /> Qua đây, tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai điều tra viên đã<br /> cùng với tác giả thực hiện điều tra. Cảm ơn sự ủng hộ, góp ý từ phía gia đình, bạn<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> bè và đồng nghiệp cũng như cơ quan nơi tác giả công tác, giúp tác giả có thêm<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> động lực để hoàn thành luận văn.<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, do thời gian cũng như kinh nghiệm<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> nghiên cứu còn hạn hẹp nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong<br /> nhận được thông tin đóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô, Đồng nghiệp và Bạn đọc.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Cao Thị Quỳnh Trâm<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ tên học viên: CAO THỊ QUỲNH TRÂM<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa: 2012 – 2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Văn Xuân<br /> Tên đề tài: NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG<br /> NHÂN VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO<br /> HUẾ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Với sự đòi hỏi cao của xã hội, không chỉ các doanh nghiệp phải quan tâm<br /> <br /> U<br /> <br /> đến vai trò của con người mà ngay cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường<br /> <br /> ́H<br /> <br /> học cũng phải chú ý đến việc phát triển nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên cho tổ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> chức của mình.<br /> <br /> Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công<br /> <br /> H<br /> <br /> nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể thao Huế là một việc làm có ý<br /> <br /> IN<br /> <br /> nghĩa, nhằm giúp cho ban giám hiệu nhà trường có cái nhìn đúng đắn về các yếu tố<br /> cơ bản ảnh hưởng đến quá trình và động lực làm việc của cán bộ công nhân viên<br /> <br /> K<br /> <br /> chức. Từ đó giúp cho trường trung cấp thể dục thể thao Huế có giải pháp phù hợp<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thúc đẩy họ làm việc tích cực hơn, mang lại hiệu quả cao cho bản thân họ cũng như<br /> <br /> O<br /> <br /> cho hoạt động của nhà trường.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> lượng: phương pháp quan sát, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phỏng<br /> vấn theo nhóm, phương pháp khảo sát toàn bộ, phương pháp thống kê mô tả,<br /> phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tương quan…<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc, các nhân<br /> tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động..<br /> - Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán<br /> bộ công nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể thao Huế..<br /> - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu trên cơ sở phân tích những yếu tố từ thực tiễn<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> A<br /> <br /> : Anova<br /> <br /> BM<br /> <br /> : Bộ môn<br /> <br /> CBCNVC<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên chức<br /> <br /> ĐT & NCKH : Đào tạo và nghiên cứu khoa học<br /> <br /> Ế<br /> <br /> HL & QLHS : Huấn luyện và quản lý học sinh<br /> : Huy chương vàng<br /> <br /> HCB<br /> <br /> : Huy chương bạc<br /> <br /> HCĐ<br /> <br /> : Huy chương đồng<br /> <br /> HSL<br /> <br /> : Hệ số lương<br /> <br /> KH – TC<br /> <br /> : Kế hoạch tài chính<br /> <br /> KTX<br /> <br /> : Ký túc xá<br /> <br /> TC – HC<br /> <br /> : Tổ chức hành chính<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> HCV<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1.1<br /> <br /> Quy trình thực hiện nghiên cứu.............................................................3<br /> <br /> Bảng 1.2<br /> <br /> Mối quan hệ giữa hệ thống thứ bậc các nhu cầu theo cách.................17<br /> <br /> Bảng 1.3<br /> <br /> Các nhóm nhân tố theo học thuyết của F. Herzberg ...........................20<br /> <br /> Bảng 1.4<br /> <br /> Thuyết hai nhân tố của Herzberg ........................................................20<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Tình hình cán bộ công nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể<br /> thao Huế (2011 – 2013).......................................................................42<br /> Tình hình đào tạo học sinh, vận động viên của trường qua ba năm<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> U<br /> <br /> 2011 - 2013..........................................................................................43<br /> Thành tích đạt được của trường trung cấp thể dục thể thao Huế ........45<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Tình hình phòng học của trường trung cấp TDTT..............................46<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> Tình hình nguồn tài chính của trường 2011 – 2013 ............................47<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> Bố trí nguồn nhân lực của trường năm 2013.......................................49<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> Mức tiền công của vận động viên và huấn luyện viên ........................50<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> <br /> Cơ cấu mẫu điều tra sau khi phân loại theo các tiêu thức ...................54<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo .........................................56<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> Hệ số KMO của phân tích nhân tố ......................................................57<br /> <br /> Bảng 2.11<br /> <br /> Ma trận xoay nhân tố...........................................................................58<br /> <br /> Bảng 2.12<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người CBCNVC.59<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo giới tính ........64<br /> <br /> Bảng 2.14<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo độ tuổi...........65<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.13<br /> <br /> Bảng 2.15<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo thâm niên công<br /> tác ........................................................................................................65<br /> <br /> Bảng 2.16<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo thu nhập ........66<br /> <br /> Bảng 2.17<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo bộ phận làm việc<br /> .............................................................................................................68<br /> <br /> Bảng 2.18<br /> <br /> Kết quả kiểm định giả thiết về hệ số tương quan r .............................68<br /> <br /> Bảng 2.19<br /> <br /> Phân tích ANOVA về sự phù hợp của phân tích hồi quy ...................69<br /> <br /> Bảng 2.20<br /> <br /> Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến ...........................................69<br /> <br /> Bảng 2.21<br /> <br /> Hệ số phù hợp của mô hình.................................................................71<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản