intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

80
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Nâng cao động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên chức tại Trường trung cấp thể dục thể thao Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả trong nghiên cứu đề tài “Nâng cao<br /> động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên chức tại trương trung cấp thể dục<br /> thể thao Huế” là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi<br /> cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Cao Thị Quỳnh Trâm<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Luận văn là kết quả của quá trình nỗ lực và cố gắng học tập, nghiên cứu của<br /> tác giả, ngoài ra, luận văn còn nhận được sự giúp đỡ của một số cá nhân. Qua đây,<br /> tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:<br /> Quý thầy, cô Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình truyền đạt<br /> những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, tạo nền tảng<br /> kiến thức vững chắc cho tác giả. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhất đến PGS.TS Mai Văn Xuân, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ<br /> <br /> U<br /> <br /> cho tác giả trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu trường trung cấp thể dục thể thao Huế đặc<br /> biệt là ông Lê Thanh Hùng, hiệu trưởng nhà trường, xin chân thành cảm ơn Phòng<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Kế toán, Phòng Tổ chức hành chính và phòng Huấn luyện - quản lý học sinh cùng<br /> toàn thể anh chị em trong trường đã hỗ trợ, cung cấp thông tin và tạo điều kiện<br /> <br /> H<br /> <br /> thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập các số liệu để hoàn thành<br /> <br /> IN<br /> <br /> luận văn.<br /> <br /> K<br /> <br /> Qua đây, tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai điều tra viên đã<br /> cùng với tác giả thực hiện điều tra. Cảm ơn sự ủng hộ, góp ý từ phía gia đình, bạn<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> bè và đồng nghiệp cũng như cơ quan nơi tác giả công tác, giúp tác giả có thêm<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> động lực để hoàn thành luận văn.<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, do thời gian cũng như kinh nghiệm<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> nghiên cứu còn hạn hẹp nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong<br /> nhận được thông tin đóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô, Đồng nghiệp và Bạn đọc.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Cao Thị Quỳnh Trâm<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ tên học viên: CAO THỊ QUỲNH TRÂM<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa: 2012 – 2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Văn Xuân<br /> Tên đề tài: NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG<br /> NHÂN VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO<br /> HUẾ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Với sự đòi hỏi cao của xã hội, không chỉ các doanh nghiệp phải quan tâm<br /> <br /> U<br /> <br /> đến vai trò của con người mà ngay cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường<br /> <br /> ́H<br /> <br /> học cũng phải chú ý đến việc phát triển nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên cho tổ<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> chức của mình.<br /> <br /> Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công<br /> <br /> H<br /> <br /> nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể thao Huế là một việc làm có ý<br /> <br /> IN<br /> <br /> nghĩa, nhằm giúp cho ban giám hiệu nhà trường có cái nhìn đúng đắn về các yếu tố<br /> cơ bản ảnh hưởng đến quá trình và động lực làm việc của cán bộ công nhân viên<br /> <br /> K<br /> <br /> chức. Từ đó giúp cho trường trung cấp thể dục thể thao Huế có giải pháp phù hợp<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thúc đẩy họ làm việc tích cực hơn, mang lại hiệu quả cao cho bản thân họ cũng như<br /> <br /> O<br /> <br /> cho hoạt động của nhà trường.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> lượng: phương pháp quan sát, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phỏng<br /> vấn theo nhóm, phương pháp khảo sát toàn bộ, phương pháp thống kê mô tả,<br /> phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tương quan…<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc, các nhân<br /> tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động..<br /> - Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán<br /> bộ công nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể thao Huế..<br /> - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu trên cơ sở phân tích những yếu tố từ thực tiễn<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> A<br /> <br /> : Anova<br /> <br /> BM<br /> <br /> : Bộ môn<br /> <br /> CBCNVC<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên chức<br /> <br /> ĐT & NCKH : Đào tạo và nghiên cứu khoa học<br /> <br /> Ế<br /> <br /> HL & QLHS : Huấn luyện và quản lý học sinh<br /> : Huy chương vàng<br /> <br /> HCB<br /> <br /> : Huy chương bạc<br /> <br /> HCĐ<br /> <br /> : Huy chương đồng<br /> <br /> HSL<br /> <br /> : Hệ số lương<br /> <br /> KH – TC<br /> <br /> : Kế hoạch tài chính<br /> <br /> KTX<br /> <br /> : Ký túc xá<br /> <br /> TC – HC<br /> <br /> : Tổ chức hành chính<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> HCV<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1.1<br /> <br /> Quy trình thực hiện nghiên cứu.............................................................3<br /> <br /> Bảng 1.2<br /> <br /> Mối quan hệ giữa hệ thống thứ bậc các nhu cầu theo cách.................17<br /> <br /> Bảng 1.3<br /> <br /> Các nhóm nhân tố theo học thuyết của F. Herzberg ...........................20<br /> <br /> Bảng 1.4<br /> <br /> Thuyết hai nhân tố của Herzberg ........................................................20<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Tình hình cán bộ công nhân viên chức tại trường trung cấp thể dục thể<br /> thao Huế (2011 – 2013).......................................................................42<br /> Tình hình đào tạo học sinh, vận động viên của trường qua ba năm<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> U<br /> <br /> 2011 - 2013..........................................................................................43<br /> Thành tích đạt được của trường trung cấp thể dục thể thao Huế ........45<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Tình hình phòng học của trường trung cấp TDTT..............................46<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> Tình hình nguồn tài chính của trường 2011 – 2013 ............................47<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> Bố trí nguồn nhân lực của trường năm 2013.......................................49<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> Mức tiền công của vận động viên và huấn luyện viên ........................50<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> <br /> Cơ cấu mẫu điều tra sau khi phân loại theo các tiêu thức ...................54<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo .........................................56<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> Hệ số KMO của phân tích nhân tố ......................................................57<br /> <br /> Bảng 2.11<br /> <br /> Ma trận xoay nhân tố...........................................................................58<br /> <br /> Bảng 2.12<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người CBCNVC.59<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo giới tính ........64<br /> <br /> Bảng 2.14<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo độ tuổi...........65<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.13<br /> <br /> Bảng 2.15<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo thâm niên công<br /> tác ........................................................................................................65<br /> <br /> Bảng 2.16<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo thu nhập ........66<br /> <br /> Bảng 2.17<br /> <br /> Kiểm định Anova về sự đánh giá của CBCNVC theo bộ phận làm việc<br /> .............................................................................................................68<br /> <br /> Bảng 2.18<br /> <br /> Kết quả kiểm định giả thiết về hệ số tương quan r .............................68<br /> <br /> Bảng 2.19<br /> <br /> Phân tích ANOVA về sự phù hợp của phân tích hồi quy ...................69<br /> <br /> Bảng 2.20<br /> <br /> Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến ...........................................69<br /> <br /> Bảng 2.21<br /> <br /> Hệ số phù hợp của mô hình.................................................................71<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=80

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2