intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
29
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về DNNVV, về thị trường DVHTKD ở Việt Nam cũng như các yếu tố tác động đến việc cung ứng và sử dụng DVHTKD đối với các DNNVV; tìm hiểu thực trạng về nhu cầu và khả năng cung cấp DVHTKD trên địa bàn nghiên cứu; phân tích sự tác động qua lại giữa cung và cầu đối với sự hình thành và phát triển của thị trường DVHTKD ở tỉnh Quảng Bình;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Xu hướng toàn cầu hóa đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ, tác động trực<br /> tiếp đến sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời tạo ra vô số cơ hội<br /> lớn cũng như những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp.<br /> Không chỉ đối với các nước đang phát triển mà ngay cả đối với các nước<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phát triển, sự tồn tại của mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) như là<br /> <br /> U<br /> <br /> một tất yếu khách quan. Loại hình doanh nghiệp này có vai trò rất quan trọng đối<br /> <br /> ́H<br /> <br /> với sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia như giải quyết việc làm, giảm tỷ<br /> lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho nền kinh tế, khai thác tối đa các tiềm năng,<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm bớt sự chênh lệch giữa các vùng, các khu vực<br /> kinh tế khác nhau…<br /> <br /> H<br /> <br /> Ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Quảng Bình nói riêng, sự phát triển của các<br /> <br /> IN<br /> <br /> DNNVV vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô vốn và lao động chưa hợp lý trong từng<br /> <br /> K<br /> <br /> lĩnh vực hoạt động, trình độ tổ chức quản lý còn thấp kém, hiệu quả hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh còn thấp… Đa số các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư kinh doanh,<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thiếu thông tin về thị trường, hiểu biết về hệ thống pháp luật còn hạn chế và chưa tiếp<br /> <br /> O<br /> <br /> cận được công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp. Và đặc biệt là chưa đủ<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> năng lực để lập kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư sản xuất, chiến lược tiếp cận<br /> thị trường cùng với sức cạnh tranh yếu nên bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và kinh<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> doanh kém hiệu quả.<br /> <br /> Những vấn đề ở trên đã tồn tại rất lâu và ảnh hưởng lớn đến tình hình phát<br /> <br /> triển của bản thân doanh nghiệp và sự phát triển chung của cả nền kinh tế. Cùng với<br /> sự phát triển của các doanh nghiệp và sự lớn mạnh của nền kinh tế, những khó khăn<br /> này có thể được khắc phục, hạn chế nếu các doanh nghiệp có sự nối kết chặt chẽ và<br /> hỗ trợ nhau về mọi mặt.<br /> Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) ra đời như là một tất yếu nhằm<br /> hỗ trợ các DNNVV nhiều hơn trên mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh.<br /> Tuy nhiên, mức độ phát triển còn ở mức thấp xuất phát cả ở từ phía cung và phía<br /> <br /> 1<br /> <br /> cầu. Một mặt, các DNNVV chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ này do thiếu<br /> thông tin, quy mô còn hạn chế, vấn đề về chi phí… Mặt khác, từ phía các nhà cung<br /> cấp dịch vụ chưa tạo được niềm tin với khách hàng cũng như chưa hình thành được<br /> hệ thống các dịch vụ một cách chuyên nghiệp, có chất lượng… để đáp ứng được<br /> nhu cầu của khách hàng với chi phí hợp lý và hiệu quả cao.<br /> Tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương có số DNNVV khá lớn<br /> nhưng chủ yếu là ở quy mô nhỏ, manh mún nên chưa thể khai thác hết tiềm năng và<br /> nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, thị trường<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cung cấp các DVHTKD ở đây đã và đang có những bước phát triển nhất định<br /> <br /> U<br /> <br /> nhưng vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Vì vậy, nhằm mục đích tạo ra cầu nối giữa<br /> <br /> ́H<br /> <br /> cung và cầu về các loại DVHTKD cũng như tìm các giải pháp thích hợp để thúc đẩy<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> sự phát triển của thị trường DVHTKD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tôi đã chọn đề<br /> tài nghiên cứu: “Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.<br /> <br /> - Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về DNNVV, về thị trường DVHTKD ở<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> đối với các DNNVV.<br /> <br /> K<br /> <br /> Việt Nam cũng như các yếu tố tác động đến việc cung ứng và sử dụng DVHTKD<br /> <br /> bàn nghiên cứu.<br /> <br /> O<br /> <br /> - Tìm hiểu thực trạng về nhu cầu và khả năng cung cấp DVHTKD trên địa<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> - Phân tích sự tác động qua lại giữa cung và cầu đối với sự hình thành và<br /> phát triển của thị trường DVHTKD ở tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường<br /> <br /> DVHTKD trên địa bàn nghiên cứu.<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp thu thập số liệu:<br /> - Số liệu thứ cấp:<br /> + Tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp từ Niên giám thống kê tỉnh Quảng<br /> Bình và số liệu tổng hợp của Sở kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình.<br /> + Sử dụng và tham khảo một số thông tin từ kết quả của một số nghiên cứu<br /> có liên quan đến đề tài.<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Số liệu sơ cấp:<br /> + Tiến hành phỏng vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện của<br /> doanh nghiệp để thu thập số liệu sơ cấp.<br /> + Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu, thiết lập biểu bảng và vẽ đồ thị<br /> bằng phần mềm Excel.<br /> + Phân bổ mẫu điều tra: mẫu điều tra được phân bổ đều trên các huyện Bố<br /> Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch và Thành phố Đồng Hới. Số phiếu điều<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tra là 100 phiếu và số phiếu hợp lệ để đưa vào nghiên cứu là 91 phiếu tương ứng<br /> <br /> U<br /> <br /> với 91 DNNVV ở tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> + Mô tả về các dịch vụ được tiến hành điều tra và phân tích<br /> <br /> Có rất nhiều DVHTKD khác nhau, trong phạm vi nghiên cứu của luận văn<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> chỉ tập trung phân tích vào 06 loại dịch vụ sau:<br /> <br /> Dịch vụ kế toán và kiểm toán: Bao gồm các dịch vụ liên quan đến các vấn<br /> <br /> H<br /> <br /> đề: tài chính, kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính cho chủ doanh nghiệp. Ví dụ:<br /> <br /> IN<br /> <br /> ký hợp đồng với một công ty để xem xét sổ sách kế toán, thiết lập hệ thống kế toán<br /> <br /> K<br /> <br /> hoặc ký hợp đồng với một công ty kiểm toán để lập báo cáo kế toán.<br /> Dịch vụ quảng cáo và khuyếch trương: Các dịch vụ nhằm quảng bá hình<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> ảnh của một doanh nghiệp nhất định cũng như lợi ích, điểm mạnh của sản phẩm/<br /> <br /> O<br /> <br /> dịch vụ doanh nghiệp đó – thông qua nhiều loại hình phương tiện thông tin đại<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> chúng – nhằm đảm bảo rằng sản phẩm/ dịch vụ được khách hàng mua nhiều hơn<br /> hoặc nhằm tiến hành tư vấn cho chủ doanh nghiệp tiến hành chiến dịch quảng cáo/<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> khuyếch trương...<br /> <br /> Mua phần mềm hệ thống thông tin quản lý và các dịch vụ hỗ trợ: Các dịch<br /> <br /> vụ trong đó các nhà cung cấp chuyên nghiệp thiết kế phần mềm và điều chỉnh các<br /> ứng dụng nhằm quản lý có hiệu quả các thông tin về hành chính và về các hoạt<br /> động khác của một doanh nghiệp nhất định. Ví dụ: mua một phần mềm quản lý<br /> hoặc một phần mềm kế toán…<br /> Các dịch vụ liên quan tới máy tính: dịch vụ này bao gồm việc bảo dưỡng<br /> sửa chữa máy tính; điều chỉnh và xây dựng phần mềm cũng như các dịch vụ đào tạo<br /> và tư vấn có liên quan.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Truy cập Internet tìm kiếm thông tin phục vụ kinh doanh: sử dụng Internet<br /> nhằm tìm kiếm thông tin cho mục đích kinh doanh. Các dịch vụ này không bao gồm<br /> sử dụng Internet nhằm gửi/ nhận email hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng vì mục<br /> đích cá nhân. Việc tìm kiếm phải nhằm mục đích tìm kiếm thông tin phục vụ cho<br /> các mục đích kinh doanh như tìm kiếm thông tin thị trường, tài liệu pháp lý, thông<br /> tin về người bán hàng, đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh…<br /> Dịch vụ đào tạo kỹ thuật và dạy nghề: Bất kỳ một hoạt động đào tạo nào được<br /> cung cấp trong khuôn khổ lớp học và có thể tại công ty bởi các nhà cung cấp dịch vụ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chuyên nghiệp nhằm cung cấp thông tin về làm cách nào để sử dụng hiệu quả một<br /> <br /> U<br /> <br /> chiếc máy nhất, cải thiện khả năng của công nhân về một số kỹ năng hoặc nghề nghiệp.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> + Mô tả về phiếu điều tra:<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Phiếu điều tra được chia thành 7 phần, không kể phần giới thiệu và sàng lọc<br /> trước đó. Phần A: Hiểu biết, kiến thức và sử dụng thử dịch vụ bao gồm các câu hỏi để<br /> <br /> H<br /> <br /> đánh giá mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về các DVHTKD. Phần B: Sử dụng dịch<br /> <br /> IN<br /> <br /> vụ bao gồm các câu hỏi để làm rõ hơn vấn đề sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp như<br /> tần suất sử dụng, lý do sử dụng dịch vụ.... Phần C: Nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các<br /> <br /> K<br /> <br /> câu hỏi liên quan đến phía các nhà cung ứng dịch vụ. Phần D: Chi phí cho các dịch vụ<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> sử dụng. Phần E: Lý do không sử dụng dịch vụ. Phần F: Tầm quan trọng của dịch vụ.<br /> <br /> O<br /> <br /> Phần G: Thông tin về người được phỏng vấn.<br /> Phiếu điều tra có nội dung như trong bản đính kèm ở phụ lục của luận văn<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Phương pháp phân tích:<br /> + Thống kê mô tả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> + Phương pháp so sánh, đối chiếu<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> Về mặt không gian: các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình<br /> Về mặt thời gian: nghiên cứu được tiến hành từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010.<br /> Việc điều tra sẽ tập trung thu thập các thông tin chủ yếu về DVHTKD trên<br /> địa bàn nghiên cứu bao gồm:<br /> - Mức độ nhận thức, hiểu biết và sử dụng các DVHTKD cụ thể đối với<br /> các DNNVV.<br /> - Tần suất sử dụng và số tiền phải trả đối với từng dịch vụ cụ thể.<br /> <br /> 4<br /> <br /> - Loại hình các doanh nghiệp/ đơn vị cung cấp dịch vụ và các kênh thông tin<br /> để biết được những nhà cung cấp các dịch vụ này.<br /> - Mức độ hài lòng và tính sẵn có của các dịch vụ cụ thể.<br /> - Lý do mà các doanh nghiêp sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ.<br /> - Quan niệm của các DNNVV về tầm quan trọng của từng loại dịch vụ đối<br /> với hoạt động thường ngày và đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .<br /> - Một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp như: quy mô, vốn, lao động,<br /> trình độ học vấn...<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trên cơ sở các thông tin thu thập được sẽ tiến hành phân tích để đánh giá<br /> <br /> U<br /> <br /> thực trạng thị trường DVHTKD ở tỉnh Quảng Bình và đưa ra một số giải pháp phù<br /> <br /> ́H<br /> <br /> hợp để phát triển thị trường.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 5. Đóng góp khoa học của đề tài<br /> <br /> - Hệ thống hóa một số lý luận chung về DNNVV, về DVHTKD và thực<br /> <br /> H<br /> <br /> trạng phát triển của thị trường DVHTKD ở Việt Nam.<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Phân tích và đánh giá chung thực trạng phát triển thị trường DVHTKD ở<br /> Quảng Bình cả ở phía cung và phía cầu.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Nhận định và đánh giá về tiềm năng phát triển thị trường của các dịch vụ<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> trong nghiên cứu nói riêng và thị trường DVHTKD ở Quảng Bình nói chung.<br /> <br /> O<br /> <br /> - Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển<br /> của thị trường DVHTKD tỉnh Quảng Bình trong thời gian đến. Qua đó, tạo điều<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> kiện cho sự hoạt động của các DNNVV ở đây ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.<br /> 6. Kết cấu của đề tài<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục biểu bảng, đồ thị, phụ<br /> <br /> lục, danh mục các từ viết tắt, tài liệu tham khảo... luận văn nghiên cứu được chia<br /> thành 3 chương:<br />  Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa và dịch vụ hỗ trợ<br /> kinh doanh<br />  Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên<br /> địa bàn tỉnh Quảng Bình<br />  Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh<br /> cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Quảng Bình.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2