Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Miền Trung

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
47
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, hoàn thiện chiến lược marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền trung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Miền Trung

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Những kết quả và<br /> các số liệu trong luận văn được thực hiện tại công try TNHH MTV Quế Lâm Miền<br /> Trung. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.<br /> <br /> Huế, ngày…..tháng 7 năm 2014<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả:<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Từ Linh Vũ<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và cộng tác<br /> của nhiều tập thể và cá nhân.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu; phòng Khoa học công<br /> nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến TS.<br /> <br /> U<br /> <br /> Trương Chí Hiếu – người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp đỡ tôi hoàn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> thành luận văn này.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Với lòng kính trọng, tôi xin cảm ơn các quý thầy cô giáo trường Đại học<br /> Kinh tế Huế đã giúp đỡ, đóng góp cho bản thân tôi những ý kiến quý báu trong quá<br /> <br /> H<br /> <br /> trình thực hiện luận văn này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty TNHH MTV Quế Lâm<br /> Miền Trung, Phòng kế toán tài chính, phòng hành chính cũng như các đại lý bán<br /> <br /> K<br /> <br /> hàng của công ty và khách hàng trực tiếp của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi,<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> giúp đỡ tôi thực hiện luận văn này.<br /> <br /> O<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> luôn động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học<br /> tập cũng như hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Huế, ngày…..tháng 7 năm 2014<br /> Tác giả:<br /> <br /> Từ Linh Vũ<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Họ và tên học viên: TỪ LINH VŨ<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> Niên khóa: 2012 – 2014<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. TRƯƠNG CHÍ HIẾU<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tên đề tài: Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm<br /> <br /> U<br /> <br /> hữu hạn một thành viên Quế Lâm Miền Trung.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Mục đích nghiên cứu: Hoàn thiện chiến lược marketing mix nhằm nâng<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cao khả năng cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH MTV Quế Lâm<br /> Miền Trung.<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chiến lược marketing mix trong hoạt<br /> <br /> IN<br /> <br /> động sản xuất kinh doanh của công ty, bao gồm các chính sách: sản phẩm, giá cả,<br /> phân phối và chiêu thị.<br /> <br /> K<br /> <br /> 3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Phương pháp phân tích định tính<br /> <br /> O<br /> <br /> - Phương pháp phân tích định lượng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> - Phương pháp thống kê kinh tế: thống kê mô tả, so sánh.<br /> 4. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận:<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về marketing mix trong lĩnh vực sản<br /> xuất kinh doanh.<br /> - Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH<br /> <br /> MTV Quế Lâm Miền Trung.<br /> - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại<br /> công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung trong những năm tới.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> BQ<br /> <br /> : Bình quân<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> HĐKD<br /> <br /> : Hoạt động kinh doanh<br /> <br /> HĐSXKD<br /> <br /> : Hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> : Hoạt động tài chính<br /> <br /> HCSH<br /> <br /> : Hữu cơ sinh học<br /> <br /> Ế<br /> <br /> HĐTC<br /> <br /> : Hiệu quả sản xuất kinh doanh<br /> <br /> KD<br /> <br /> : Kinh doanh<br /> <br /> MTV<br /> <br /> : Một thành viên<br /> <br /> SL<br /> <br /> : Sản lượng<br /> <br /> SP<br /> <br /> : Sản phẩm<br /> <br /> SX<br /> <br /> : Sản xuất<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh<br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> K<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Tài sản<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TS<br /> TSCĐ<br /> <br /> U<br /> <br /> HQSXKD<br /> <br /> : Thứ tự<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> TT<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1:<br /> <br /> Chiến lược giá/chất lượng ...................................................................15<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Bảng tình hình sử dụng lao động tại công ty ......................................35<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2011-2013 .............36<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> Sản lượng tiêu thụ ...............................................................................37<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty<br /> từ 2011- 2013 ......................................................................................38<br /> Chủng loại và danh mục sản phẩm của công ty ..................................41<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Chiến lược giá/ chất lượng của công ty...............................................43<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> Thay đổi giá của công ty từ 2011- 2013..............................................45<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> Mức chiết khấu của công ty năm 2013 ...............................................46<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> Số lượng kênh phân phối của công ty từ 2011- 2013 .........................47<br /> <br /> Bảng 2.10:<br /> <br /> Mức nợ và thời gian thanh toán tiền hàng của đại lý ..........................48<br /> <br /> Bảng 2.11:<br /> <br /> Chương trình khuyến mãi của công ty năm 2013 ...............................50<br /> <br /> Bảng 2.12:<br /> <br /> Bảng tần số về tiêu chí độ tuổi, thu nhập và giới tính<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> K<br /> <br /> của khách hàng ....................................................................................51<br /> Phân tích tần số số khách hàng sử dụng phân bón ..............................52<br /> <br /> Bảng 2.14:<br /> <br /> Tần số số lần khách hàng sử dụng phân bón trong 1 năm ..................53<br /> <br /> Bảng 2.15:<br /> <br /> Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhóm nhân tố “Sản phẩm” ..................53<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.13:<br /> <br /> Chỉ số Cronbach-Alpha của nhóm “Giá cả” .......................................55<br /> <br /> Bảng 2.17:<br /> <br /> Chỉ số Cronbach’s Alpha của nhóm nhân tố “ Kênh phân phối” .......56<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.16:<br /> <br /> Bảng 2.18:<br /> <br /> Chỉ số Cronbach-Alpha của nhóm “Xúc tiến khuếch trương”............57<br /> <br /> Bảng 2.19:<br /> <br /> Kiểm định One Sample T-test về nhóm biến sản phẩm......................58<br /> <br /> Bảng 2.20:<br /> <br /> Kiểm định One Sample T-test về giá cả..............................................59<br /> <br /> Bảng 2.21:<br /> <br /> Kiểm định One Sample T-test về nhóm biến kênh phân phối ............60<br /> <br /> Bảng 2.22:<br /> <br /> Kiểm định One Sample T-test về nhóm biến xúc tiến khuếch trương 61<br /> <br /> Bảng 2.23:<br /> <br /> Các đại lý bán hàng được phỏng vấn ..................................................62<br /> <br /> Bảng 2.24:<br /> <br /> Giá bán phân hữu cơ vi sinh của các công ty......................................65<br /> <br /> Bảng 2.25:<br /> <br /> Doanh thu theo nhóm khách hàng từ 2011- 2013 ...............................78<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản