Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:85

737
lượt xem
306
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Luận văn: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình gồm 3 chương trình bày một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình

 1. TRƯỜNG ………………… KHOA……………………… ----- ----- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình 1
 2. Mục lục Lời nói đầu …………………………………………………………...1 Phần I: Một số nét khái quát về công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình………………………………...3 1) Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình………………………………………………3 1.1.Lịch sử và phát triển của Công ty……………………………….3 1.2. Chức năng và nhiệm vụ…………………………………………5 2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp………………………….7 3) Đặc đểm bộ máy kế toán……………………………………….…8 Phần II : Thực trạng công tác kế toán tại công…. ...14 A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình………………………………………14 I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước……………………………….……………………………...14 1) Kế toán vốn bằng tiền……………………………………………..14 2) Kế toán các khoản phải thu……………………………………….16 3) Các khoản ứng trước, trả trước……………………………………19 II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ…………………………………20 1) Phương pháp kế toán chi tiết…………………………………..20 2) Phương pháp kế toán tổng hợp………………………………...21 III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài……………………………………...22 1) Kế toán chi tiết TSCĐ……………………………………………..23 2) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ……………………………………...25 3) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ……………………………………..23 4) Trích hao TSCĐ…………………………………………………...24 IV/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………….25 V/ Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng, xác định kết quả kinh doanh…...25 1) Kế toán hàng hoá………………………………………………….25 2
 3. 2) Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, xác định kết quả kinh doanh……………………………………………………………35 VI/ Kế toán nguồn vốn……………………………………………….38 1) Các nguồn vốn…………………………………………………….38 2) Kế toán các khoản nợ phải trả…………………………………….39 3) Kế toán nguồn vốn các chủ sở hữu……………………………….39 VII/ Báo cáo kế toán………………………………………………….39 B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty………………………………….….43 I/ Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh ………………………………………………..43 1) Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh…….. ....43 2) Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh………. …44 3) ý nghĩa, tác dụng chung của công tác quản lý, tổ chức lao động…45 4) Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương………………………………………………………………….45 4.1. Các khái niệm…………………………………………………...45 4.2. ý nghĩa của tiền lương…………………………………………46 4.3. Quỹ tiền lương…………………………………………………..46 5) Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH BHYT………………………………………………………………..47 5.1.Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương……………………….47 5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương………………………………………………………………... 49 5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca…………………………………………..50 5.4. Chế độ tiền thưởng quy định……………………………….. ….50 6) Các hình thức trả lương…………………………………………...50 6.1.Hình thức trả lương theo thời gian lao động…………………..50 6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động………...50 6.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính lương …………………………………………………………………………51 6.1.3. Lương công nhật……………………………………………………. 52 6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm………………………53 6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm…………………..53 3
 4. 6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương…...53 6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm……………………...53 7) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương……...54 8) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất…...54 9) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương………...55 10) Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT…………56 10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng……………………………….56 10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu………. 58 II/Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình…………….61 1) Công tác và quản lý lao động của doanh nghiệp……………….61 2) Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH……………..62 2.1.Hạch toán lao động……………………………………………...62 2.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu…………..66 2.2.1. Thủ tục chứng từ…………………………………………….. .66 2.2.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình…………………………………………….66 3) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh ……………………………………………………….……...74 3.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp………………………………...74 3.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp……………………………………………78 Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toántiền lương và các khoản trích theo lương………………………………..84 I/ Một số nhận xét chung………………………………………….84 1) Ưu điểm…………………………………………………………85 2) Nhược điểm……………………………………………………..86 II>Kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương……………………………………………………...86 1) Về lao động……………………………………………………...86 2)Phương thức trả lương…………………………………………...87 3) Hình thức trả lương……………………………………………..87 Kết luận………………………………………………………...88 4
 5. Lời Nói đầu Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và sau này. 5
 6. Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian vừa công tác và vừa thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, em đã chọn đề tài thực tập: “Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình”. Nội dung của bản báo cáo thực tập tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương, tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình (EAC). Nội dung bài báo cáo thực tập gồm 3 phần : Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy giáo để bổ sung vào bản báo cáo thực tập tốt nghiệp và khắc phục những thiếu sót trên. 6
 7. Phần I : Một số nét kháI quát về công ty thiết bị và quảngcáo Truyền hình 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1. Lịch sử và phát triển của Công ty Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VietNam Television Technology Investment and Development Company viết tắt là VTC, tiền thân là Xí nghiệp dịch vụ bảo hành thiết bị phát thanh truyền hình trực thuộc bộ văn hóa thông tin được thành lập vào tháng 2 năm 1988. Đến tháng 9 năm 1992, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Đầu tư và Phát triển kỹ thuật thông tin (INTEDICO). Tháng 11 năm 1993 Công ty chuyển về trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 năm 1996 theo Quyết định số 918QĐ/TC-THVN ngày 10/12/1996 của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 3 công ty: Intedico, Telexim, Ratimex. Hiện nay, trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình là một trong 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam được thành lập từ năm 1999. Tháng 12 năm 2002 Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình có tên giao dịch là Equipment and Television Advertising Company viết tắt là EAC được thành theo Quyết định số 187 QĐ/VTC – TC trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị : Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình ; phòng xuất nhập khẩu II ; phòng phát sóng. Công ty thiết bị và Quảng cáo truyền hình có tư cách pháp nhân không đầy đủ, được phép mở tài khoản tiền Việt và ngoại tệ tại các ngân hàng và hoạt động với con dấu riêng để giao dịch với tên : “Công ty thiết bị và Quảng cáo truyền hình EAC – Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam VTC”. Hiện tại, Công ty EAC là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp đày đủ máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư và các chương trình tàI trợ trong và ngoàI nước, thiết kế, xây dựng và tổ chức triển khai các dự án của chính phủ, ngành dự án chương trình nhằm mục tiêu: “ Đưa truyền hình và vùng núi, vùng cao, hải đảo, biên giới” góp phần thực hiện tốt chính sách đưa văn hoá thông tin về với cơ sở Đảng của Nhà nước, chương trình phủ sóng phát thanh truyền hình tới vùng lõm 7
 8. thuộc vung sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… tạo điều kiện cho đài phát thanh truyền hình địa phương tiếp nhậ và được chuyển giao các công nghệ tiên tiến về phát thanh truyền hình góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Đảng của Nhà nước đặt ra. Một số chỉ tiêu tài chính công ty VTC một số năm gần đây: Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu năm 2002 năm 2003 năm 2004 1 Doanh thu 283.584 334.991 360.785 2 Lợi nhuận 3.719 4.266 4.733 3 Nộp ngân sách 18.070 26.486 36.370 4 Thuế VAT 10.133 16.683 25.491 5 Thuế thu nhập Doanh 1.190 1.365 1.527 nghiệp 6 Thuế XNK 4.888 6.469 7.839 7 Thuế vốn 864 864 260 8 Thuế khác 683 589 689 9 Các khoản nộp khác 312 516 564 10 Tổng TS Có 150.431 185.141 239.510 11 Tài sản Có lưu động 135.931 172.825 227.057 12 Tổng TS Nợ 150.431 185.141 239.510 13 Tài sản Nợ lưu động 125.114 159.275 210.675 8
 9. Năng lực tài chính và kinh doanh Tổng số vốn của công ty : 25.321.000.000 VNĐ - Vốn cố định : 12.487.000.000 VNĐ - Vốn lưu động : 12.834.000.000 VNĐ Trong đó Công ty EAC đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Doanh thu 22.157 26.300 29.960 Lợi nhuận 451 511 570 Với số vốn pháp định của Công ty lớn và uy tín cao trong hoạt động kinh doanh, cộng với nghiệp vụ về kinh tế và kỹ thuật vững vàng qua nhiều năm hoạt động, thực tế đã chứng minh Công ty luôn đảm bảo việc cung cấp hàng cho người sử dụng có chất lượng toàn diện. Điều này đã được chứng minh thực tế qua các thiết bị mà Công ty đã cung cấp, phục vụ khách hàng trong những năm qua đều hoạt động tốt. 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Thiết bị và quảng cáo truyền hình (EAC): + Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư chuyên dùng và dân dụng thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và các lĩnh vực khác như Cơ khí, phương tiện vận tải, hàng hoá tiêu dùng, các thiết bị vật tư ngành mỏ, thăm dò địa chất để xây lắp cột anten truyền hình... + Kinh doanh lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thang máy, các thiết bị điện tử tin học và bưu chính viễn thông. + Tư vấn, môi giới đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để quảng cáo trên sóng truyền hình toàn quốc. + Tổ chức các dịch vụ hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm theo qui định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Công ty VTC uỷ nhiệm. 9
 10. Đây là chức năng, nhiệm vụ của công ty được quy định trong giấy phép thành lập. Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình (EAC) trực thuộc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt nam, được quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh theo sự phân cấp của Công ty VTC, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được giao, chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ đối với Công ty VTC. Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức nhân sự ... theo uỷ quyền và phân cấp của Công ty VTC. Được hưởng các quyền lợi kinh tế và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty VTC. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Phải thực hiện đúng các chính sách chế độ về quản lý tài chính – kế toán – thống kê .. (hạch toán kế toán, các khoản nộp ngân sách, thuế, phí quản lý, báo các định kỳ) và các nội quy, quy chế của Giám đốc Công ty VTC ban hành. Chịu sự kiểm tra của đại diện Công ty VTC, tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ yêu cầu quản lý và đặc điểm kinh doanh như vậy bố máy quản lý của công ty được tổ chức đơn giản gọn nhẹ với tổng số nhân viên là 19 người. Hoạt động với 3 phòng chức năng thuộc sự quản lý của Ban Giám đốc Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình. Ban Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Kinh doanh T Ti chính –– Kế i chính Kế toán Tổ chức - H nh toán hí h 2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 10
 11. • Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước công ty về tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty. Ban giám đốc gồm 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc. Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty, là người đại diện hợp pháp và duy nhất cho Công ty tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế với bạn hàng, nhà cung cấp. Hai phó giám đốc: Là người giúp giám đốc công ty chỉ đạo và quản lý trên lĩnh vực kỹ thuật, tài chính cũng như kinh doanh của công ty, thay mặt giám đốc công ty giải quyết các công việc được giao và chịu trách nhiệm về các công việc đó. • Phòng Tổ chức hành chính Có chức năng giúp ban giám đốc xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý lực lượng lao động nhằm sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động của công ty, theo dõi và thực hiện các chế độ tiền lương hàng tháng cho lao động. Đồng thời, thực hiện quản lý việc sử dụng con dấu, hồ sơ tài liệu của công ty. • Phòng Tài chính – Kế toán Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị. Thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý và cung cấp các thông tin. Tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ tài chính diễn ra ở đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả năng xem xét toàn diện các hoạt động của đơn vị kinh tế. Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có như sự vận động của vốn và tài sản ở đơn vị qua đó giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản của công ty nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác hạch toán – kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ của công ty VTC và các báo cáo tài chính hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc công ty EAC giao. • Phòng Kinh doanh Có chức năng giúp Ban Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường tìm kiếm bạn hàng, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với khách hàng. 3) Đặc điểm bộ máy kế toán theo hình thức tập trung 11
 12. - Tổ chức bộ máy kế toán: Phòng Tài chính – Kế toán của công ty hiện có 4 người, tất cả đều có chuyên môn nghiệp vụ cao, đảm nhiệm các phần hành phù hợp với bản thân, gồm một kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT, một kế toán tổng hợp, một kế toán thanh toán, và một thủ quỹ. 12
 13. Có thể khái quát tổ chức kế toán theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng T i chính – kế toán Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Trong đó: * Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – Kế toán: có nhiệm vụ phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động trong phòng, hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán theo đúng chức năng và pháp lệnh thống kê, kế toán mà Nhà nước ban hành. Cuối tháng, cuối quý lập báo cáo tài chính gửi về công ty, cung cấp các ý kiến cần thiết, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng Tài chính – Kế toán. * Kế toán thanh toán: nắm giữ các nhiệm vụ thanh toán của công ty như theo dõi quỹ tiền mặt, giám sát công tác thanh toán với ngân hàng, với khách hàng và người cung cấp, thanh toán với Công ty, trong nội bộ công ty và giám sát vốn bằng tiền mặt; chịu trách nhiệm hạch toán các tài khoản: 131, 331, 334, 333, 356, 111, 112... * Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp các chi phí liên quan đến quá trình mua bán và các chi phí phát sinh tại Công ty, xác định kết quả kinh doanh trong tháng, phản ánh, giám đốc tình hình nhập khẩu mua bán hàng hoá của công ty. Đồng thời, có nhiệm vụ so sánh đối chiếu tổng hợp các số liệu để kế toán trưởng lập báo cáo tài chính gửi công ty; Hạch toán quản lý tài khoản: 156, 641, 642, 632, 511... • Thủ quỹ: Nắm giữ tiền mặt của Công ty, đảm nhiệm nhập xuất tiền mặt trên cơ sở các phiếu thu, phiếu chi hợp pháp và hợp lệ ghi đúng nội dung chi phí kiêm kế toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn (tính đúng đắn tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp, phải trả công nhân viên theo số lượng và chất lượng lao động để làm cơ sở cho việc thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty) và kế toán tài sản cố định; Hạch toán tài khoản: 211, 212, 214.... 13
 14. - Tổ chức công tác kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình, để đảm bảo cung cấp thông tin, phản ánh các thông tin kế toán một cách kịp thời cho bộ phận lãnh đạo và đảm bảo quản lý thống nhất trong toàn Trung tâm và Công ty, hiện nay bộ máy kế toán của Trung tâm được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung: mọi chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được gửi về phòng Tài chính – Kế toán để kiểm tra, xử lý và ghi sổ kế toán. Về hệ thống tài khoản kế toán, hiện tại Công ty đang vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo “Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp” được ban hành theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995. Ví dụ: TK1122 “Tiền gửi ngân hàng”- được mở chi tiết theo từng ngoại tệ. TK 112201-USD TK 112202-SGD TK112203-FRF TK511 “Doanh thu bán hàng” được hi tiết TK 5111- Doanh thu bán hàng hoá TK 5112- Doanh thu cung cấp dịch vụ (uỷ thác) TK5113- Doanh thu lắp đặt thiết bị Về hình thức kế toán áp dụng: Xem xét quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh, trình độ và số lượng cán bộ kế toán, trình độ quản lý cũng như các điều kiện về trang thiết bị của Công ty và được sự nhất trí của lãnh đạo Công ty, Công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ – Ghi sổ Hình thức này thích hợp với mọi loại hình đơn vị, thuận tiện cho việc áp dụng máy tính. * Công việc kế toán được tiến hành như sau: Hàng ngày trên cơ sở chứng từ gốc nhận được, các cán bộ kế toán đảm nhiệm các phần hành cụ thể sẽ xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ có liên quan tới phần hành mà mình phụ trách rồi nhập các thông tư trên chứng từ vào máy vi tính (Trung tâm đang sử dụng kế toán máy với phần mềm AFSYS) theo các nội dung : mã chứng từ, số 14
 15. chứng từ, nội dung, đối tượng, định khoản đến từng tài khoản chi tiết,… Sau đó máy sẽ tự động chuyển số liệu vào chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái tài khoản,…. Sau khi nhập xong số liệu, kế toán thường có hiện thị lại (preview) các bản ghi đó để kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của thông tin được nhập. Việc in ra các chứng từ ghi sổ, sổ ghi chi tiết,… được thực hiện hàng tháng Với đặc điểm tổ chức kinh doanh của đơn vị, công tác hạch toán giữ vai trò quan trọng, thực hiện đầy đủ chức năng kế toán của mình, phản ánh giám đốc quá trình hình thành và vận động của tải sản. Công tác kế toán tại Công ty đã thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quá trình hạch toán từ khâu lập chứng từ, nhập các thông tin trên chứng từ vào máy đến lập hệ thống báo cáo kế toán với sự trợ giúp của phần mềm máy tính do chính Giám đốc Công ty lập trình, việc lập các báo cáo kế toán được kiểm tra từ máy nên đã tiết kiệm phần lớn lao động kế toán. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hàng quý Công ty EAC làm báo kế toán gửi về Công ty VTC ( báo cáo kế toán quý I, báo cáo kế toán 6 tháng đầu năm, báo cáo kế toán 9 tháng, và báo cáo kế toán 12 tháng, riêng bảng kê thuế thì hàng tháng phải làm bảng kê chi tiết về thuế, nộp về Công ty VTC trước ngày 06 hàng tháng. Báo cáo quyết toán năm phải nộp về Công ty VTC trước ngày 12 tháng 01 năm kế tiếp. Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch. (từ 01/01 đến 31/12) Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên cho hàng tồn kho khi xuất. Công ty áp dụng phương pháp tính theo giá thực tế đích danh. Thuế VAT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, toàn bộ Công ty VTC ( bao gồm cả các đơn vị thành viên) sử dụng chung một mã số thuế. hàng tháng Công ty làm báo cáo thuế nộp về Công ty VTC. Chế độ kế toán áp dụng: Chứng từ kế toán: Các chứng từ gốc của Công ty được phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế, gồm các loại sau: - Chứng từ liên quan đến tiền tệ - Chứng từ liên quan đến bán hàng 15
 16. - Chứng từ hàng tồn kho - Chứng từ lao động tiền lương - Tài sản cố định Tài khoản kế toán: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 1177 ban hành tháng 12 năm 1996 và quyết định sửa đổi bổ sung 14 tháng 12 năm 2001. Bên cạnh đó Công ty còn xây dựng tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 theo yêu cầu quản lý của Công ty. Báo cáo kế toán: Tại Công ty EAC hiện tại đang thực hiện việc lập các báo cái tài chính sau: Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối số phát sinh; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; Các báo cáo tổng hợp chi phí. Sổ sách trong hình thức này bao gồm: Sổ cái; Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Bảng cân đối tài khoản; Các sổ và các thẻ hạch toán chi tiết. Quy trình hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ tại Công ty được thực hiện qua sơ đồ sau : Chứng từ kế á Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng TH chi ế Bảng cân đối số PS Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu, so sánh 16
 17. 17
 18. PHầN II : Thực trạng công tác kế toán tạI công ty thiết Bị và quảng cáo truyền hình A- thực trạng chung về công tác kế toán tạI công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình. I/ Kế toán vốn bàng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và trả trước 1.Kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền thể hiện dưới dạng tiền mặt (VND) và tiền gửi ngân hàng(VND, USD). Đặc trưng của vốn bằng tiền là tính luân chuyển cao, chuyển hóa phức tạp. Vì vậy, yêu cầu quản lý vốn bằng tiền là quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Là một doanh nghiệp thương mại có hoạt động xuất nhập khẩu lượng vốn bằng tiền mặt của Công ty không nhiều nhưng có vai trò rất quan trọng. Vốn bằng tiền mặt đảm bảo đáp ứng nhu cầu thường xuyên của Công ty (hoạt động quản lý, chi lương…). Các chứng từ sử dụng trong theo dõi tiền mặt bao gồm: Phiếu thu tiền, Phiếu chi tiền. Mọi khoản thu, chi tiền mặt phải lập phiếu thu, phiếu chi và phải có đủ chữ ký của người thu, người nhận, người cho phép nhập, xuất quỹ ( Giám đốc hoặc người được uỷ quyền và Kế toán trưởng ). Sau khi đã thu, chi tiền mặt, thủ quỹ đóng dấu “ đã thu tiền” hoặc “ đã chi tiền” vào chứng từ. Cuối ngày, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ thu, chi để chuyển cho kế toán thanh toán ghi sổ. • Chi tiền mặt : Hằng ngày, căn cứ các chứng từ hợp lệ, hợp pháp thể hiện hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ bên ngoài ( hoá đơn bán hàng, hoá đơn giá trị gia tăng) do các cán bộ trong Công ty chuyển đến, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán tạm ứng (đã có chữ ký duyệt của cán bộ có thẩm quyền ), Bảng chấm công đã được duyệt, … Kế toán thanh toán lập phiếu chi, chuyển thủ trưởng duyệt chi rồi chuyển cho thủ quỹ chi tiền. Ví dụ: Căn cứ Đề nghị thanh toán tạm ứng mua hồ sơ thầu, số tiền tạm ứng là 1.000.000 đ, số tiền đề nghị thanh toán là 1.000.000 đ kèm hóa đơn số 45891 ngày 21/12/2004, có nội dung là mua hồ sơ thầu cung cấp thiết bị truyền hình, tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 1.000.000 đ. Kế toán kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, rồi chuyển kế toán trưởng, giám 18
 19. đốc duyệt thanh toán. Sau khi chứng từ được duyệt, kế toán lập phiếu chi, chuyển thủ quỹ chi tiền, đồng thời hạch toán: Nợ 641: 1.000.000 đ Có 111: 1.000.000 đ • Thu tiền mặt : Tại Công ty EAC, các nghiệp vụ thu tiền mặt chủ yếu là : + Thu bán hàng hoá, dịch vụ + Rút tiền gửi ngân hàng + Thu hồi tạm ứng + Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân viên ( 6% trích trên tổng nhập được nhận ). + Thu từ các đối tượng khác ( vay ngắn hạn ) Ví dụ: Căn cứ hóa đơn GTGT số 12516, ngày 11/12/2004, về việc cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị, có giá trước thuế: 2.000.000 đ, thuế VAT: 200.000 đ. Khi khách hàng trả tiền, kế toán lập phiếu thu sau đó chuyển cho thủ quỹ thu tiền. Khi các nghiệp vụ thu tiền mặt hoàn thành, kế toán hạch toán: Nợ 111 : 2.200.000 đ Có 511 : 2.000.000 đ Có 333 : 200.000 đ Các bút toán thường xuyên sử dụng: - Khi chi tiền mặt kế toán hạch toán vào máy Nợ TK 334, 156, 641, 642, 133, 112… Có TK 111 - Khi thu kế toán hạch toán Nợ TK 111 Có TK 112,334, 338, 131, 511, 133, 141, 311….. 19
 20. Lập tức các định khoản trên được phần mềm kế toán chỉnh vào các chứng từ ghi sổ tương ứng và các sổ chi tiết tiền mặt, sổ cái TK 111 và các sổ chi tiết khác liên quan. 2.Kế toán các khoản phải thu Đối tượng các khoản phải thu là cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoặc có thể là đối tượng khác ( người vận chuyển, người mua hàng). • Các khoản tạm ứng Căn cứ các giấy đề nghị tạm ứng hợp lệ ( đã được ký duyệt bởi trưởng các phòng ban và Giám đốc Công ty), Kế toán lập phiếu chi theo đúng số tiền đề nghị tạm ứng. Ví dụ : Ngày 23/12 Anh Nguyễn Văn C phòng kinh doanh đề nghị tạm ứng 1.000.000 mua hồ sơ thầu. Căn cứ đề nghị tạm ứng đã có ký duyệt, kế toán lập phiếu chi và hạch toán. Nợ TK 141 : 1.000.000 Có TK 111 : 1.000.000 Việc hạch toán và vào sổ tiến hành theo quy trình của các nghiệp vụ chi tiền như trên. Các khoản tạm ứng sẽ được theo dõi chi tiết theo người nhận tạm ứng. Cuối tháng kế toán thanh toán lên bảng kê danh sách nợ tạm ứng để có kế hoạch thanh toán tạm ứng trong thời gian tới. Việc thanh toán tạm ứng tiến hành theo thời hạn thanh toán trên giấy tờ đề nghị tạm ứng. Khi các nhiệm vụ đã hoàn thành, cán bộ công nhân viên tập hợp các chứng từ (là các hoá đơn mua hàng, dịch vụ ) kèm theo đề nghị thanh toán việc duyệt chi tạm ứng dựa trên các chứng từ hợp lý, hợp lệ. Hoá đơn thuế giá trị gia tăng nội dung mua hồ sơ thầu số 9031, giá trị trước thuế 800.000đ, thuế VAT : 80.000, kế toán lập phiếu chi hoàn tạm ứng (1.000.000 – 880.000 = 120.000đ ). Sau đó định khoản vào máy. Nợ TK 111 : 120.000 Nợ TK 641 : 800.000 Nợ TK 133 : 80.000 Có TK 141 : 1.000.000 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2