Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 42)

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.133
lượt xem
47
download

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 42)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 42)

  1. Ns: 30/01/2007 Ng: 30 /01/2007  Leâ Ñình Lyù                 Tiết 42 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu HS: học kỹ lý thuyết –chuẩn bị bài tập luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ * HS1: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt : Nêu các bước giải bài toán 1) Lập pt : bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn ) những cách giải nào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa biết qua ẩn 2) giải hệ phương trinh 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 30 sgk 22 Bài 30 sgk/ 22 : GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x là độ dài quảng đường AB (x>0; km), y là bảng phụ hiểu bài toán thời gian dự định để đi đến B lúc 12 giờ trưa -GV gọi HS đọc bài -tìm quảng (y>1;giờ). toán đường và thời Với vận tốc 35 km/h ta có pt: x=35(y+2)(1) ?bài toán yêu cầu ta gian dự định Với vận tốc 50 km/h ta có pt:x=50(y-1) (2) tìm gì -HS chọn ẩn Từ (1) và (2) có hệ : -Gọi HS chọn ẩn -HS lần lượt  x = 35( y + 2)  x − 35 y = 70 ,đặt điều kiện ,đơn đọc từng câu và  x = 50( y − 1) ⇔  x − 50 y = −50 vị cho ẩn lập pt tương   -Yêu cầu HS đọc ứng ⇔ 15 y = 120 ⇔ y = 8 những câu để thiết -HS lên bảng Thế vào (1) ta có x=350 (chọn) lập 2 pt của hệ ? giải hệ và trả Vậy quảng đường AB dài 350 km;thời gian dự -HS giải hệ và trả lời lời định là 8giờ -GV yêu cầu HS đọc đề và phân tích đề -HS đọc đề bài Bài 34 SGK/24 : bài và tìm hiểu bài ?muốn tìm số cây rau toán Gọi lúc đầu số luống rau là x,số cây mỗi luống là y trồng được ta làm ntn Lấy số cây mỗi (x;y>0; x;y nguyên )thì số cây rau cả vườn là x.y ? luống nhân số Nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng -ta nên gọi ẩn ntn? luống ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn giảm 54 cây ta có ? hãy độc mỗi câu -HS gọi ẩn , (x+8)(y-3) =xy-54 < =>-3x+8y=-30* giúp ta lập pt và lập điều kiện , đơn Nếu giảm đi 4 luống rau nhưng mỗiluống trồng pt đó ? vị ? tăng thêm 2cây thì số cây toàn vườn tăng 32 cây ta -HS lập pt có (x-4)(y+2) =xy+32 < =>
  2. Ns: 30/01/2007 Ng: 30 /01/2007  Leâ Ñình Lyù                 -HS giải hệ pt 2x -4y=40 ( 2*) -HS lên bảng giải hệ -HS trả lời bài Từ (*) và (2*) có hệ : pt và trả lời toán − 3 x + 8 y = −30  ⇔ x = 50 thế vào (*) có y= 15 4 x − 8 y = 80 Vậy vườn nhà Lan trồng được 50.15=750 cây -HS làm bài 35 SGK/ 24 Bài 35 SGK/24 -HS đọc to đề bài -GV gọi một HS -HS đọc đề bài Gọi số tiền mua mỗi quả thanh yên là x ,mỗi quả đừng tại chỗ nêu táo rừng là y (x;y>0; rupi) phần chọn ẩn ;điều -HS trình bày Vì số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng kiện ; đơn vị của ẩn miệng bước 1 là 107 rupi ta có pt:9x+8y=107 (1) -nêu các câu dẫn để (lập hệ pt) Vì số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng lập các pt tương là 91 rupi ta có pt:7x+7y=91 (2) ứng ? -Một HS lên Từ (1) và (2) có : -HS cả lớp cùng làm bảng trình bảy 9 x + 8 y = 107 9 x + 8 y = 107 9 x + 8 y = 107  ⇔ ⇔ bài bài giải 7 x + 7 y = 91  x + y = 13 9 x + 9 y = 117 Một HS lên bảng làm -Cả lớp cùng TVTV: y=10 thế vào x+y=13 => x= 3 (chọn) bài làm vào vở và Vậy Thanh yên 3 rupi/quả ; táo rừng thơm nhận xét 10rupi/quả GV nhận xét có thể cho điểm Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của hệ -BVN: 36;37;38 SGK/24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản