LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
449
lượt xem
19
download

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải b ài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng ph ương pháp th ế ,cộng ,đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn m àu HS: học kỹ lý thuyết –chu ẩn bị bài tập luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ
  2. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt : * HS1: 1) Lập pt : Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn ) những cách giải n ào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa biết qua ẩn * HS2 : sữa bài 36 SGK /24 2) giải hệ phương trinh 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời HS nh ận xét bài làm của bạn Bài 36 sgk/24 : Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có 25  42  x  15  y  100  x  y  18    10.25  9.42  8 x  7.15  6 y  100.8,69 8 x  6 y  136 x=14; y=4 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 38 sgk/ 22 : Bài 38 sgk 24 GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một m ình dầy
  3. bảng phụ h iểu b ài toán – b ể , y là th ời gian vòi th ứ hai chảy một m ình đầy tìm thời gian b ể (phút ; x,y>0) -GV gọi HS đọc bài mỗi vòi chảy Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi th ứ toán một mình đầy h ai ch ảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết ?bài toán yêu cầu ta b ể 1 giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy tìm gì -HS chọn ẩn được 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1) -Gọi HS chọn ẩn lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai -HS ,đặt đ iều kiện ,đơn đọc từng câu và trong 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt : vị cho ẩn lập pt tương 10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ -Yêu cầu HS đọc ứng những câu để thiết 1 1 1 1 1    u  t  80 10u  10t  8 bằng  x y 80 -gải hệ       lập 2 pt của hệ ? 10  12  2 10u  12t  2 10u  12t  2 phương pháp   x y 15 15 15    ?có nhận xét gì về đ ặt ẩn phụ TVTV:2t=1/120 t=1/240 thế vào (1) có cách giải hệ pt này -1HS lên b ảng u +1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120 -GV gọi 1 HS lên giải hệ và trả 1 1 bảng giải hệ và trả lời  x  u  120  x  120  (chọn)  1 1 lời  y  240  t  y -HS cả lớp giải 240  b ài vào vở Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120 phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ Bài 43 SBT/10 -GV yêu cầu HS -HS đọc đề bài Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất đọc đề và phân tích và tìm hiểu bài
  4. đề bài 43sgk lúa cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn ) toán -ta nên gọi ẩn ntn? -HS gọi ẩn , Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu đư ợc 460 tấn đ iều kiện , đơn ta có : 60x+40y=460 (1) ? hãy đ ọc mỗi câu vị ? giúp ta lập pt và lập Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn pt đó ? -HS lập pt ta có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ : -HS giải hệ pt 60 x  40 y  460 3 x  2 y  23   4 y  3 x  1  3 x  4 y  1 -HS lên bảng giải hệ -HS trả lời bài CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn) pt và trả lời toán Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống cũ là 4 tấn /ha -HS đ ọc b ài 39 Bài 39 SGK/25 : SGK/25 Hướng dẫn : -HS đọc to đề bài -HS đọc đề bài Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu -GV hướng dẫn HS -HS theo dõi đồng cho hàng lo ại 1 và y triệu đồng cho hàng loại cách làm từng bước GV hướng dẫn h ai khi đó số tiền trả cho hàng lo ại hai cả thuế 10% là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế 8 % là 108/100y triệu ta có pt 110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17 Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả là 109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18
  5. Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải bài toán b ằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của hệ -BVN: phần còn lại SGK/24 Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản