Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.225
lượt xem
50
download

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

  1. Ns: 4 /02/2007 Ng: 05 /02/2007  Leâ Ñình Lyù                 Tiết 43 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu HS: học kỹ lý thuyết –chuẩn bị bài tập luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS * HS1: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt : Nêu các bước giải bài toán 1) Lập pt : bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn ) những cách giải nào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa biết qua ẩn 2) giải hệ phương trinh * HS2 : sữa bài 36 SGK /24 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời Bài 36 sgk/24 : Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có HS nhận xét bài làm của bạn 25 + 42 + x + 15 + y = 100  x + y = 18  ⇔ 10.25 + 9.42 + 8 x + 7.15 + 6 y = 100.8,69 8 x + 6 y = 136 x=14; y=4 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 38 sgk 24 Bài 38 sgk/ 22 : GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một mình dầy bể bảng phụ hiểu bài toán – , y là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể -GV gọi HS đọc bài tìm thời gian (phút ; x,y>0) toán mỗi vòi chảy Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi thứ hai ?bài toán yêu cầu ta một mình đầy chảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết tìm gì bể 1giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy được -Gọi HS chọn ẩn -HS chọn ẩn 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1) ,đặt điều kiện ,đơn -HS lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai trong vị cho ẩn đọc từng câu và 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt : -Yêu cầu HS đọc lập pt tương 10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ những câu để thiết ứng 1 1 1  1  1 + = lập 2 pt của hệ ?  x y 80  u + t = 80  10u + 10t = 8  -gải hệ bằng  ⇔ ⇔ ?có nhận xét gì về phương pháp 10 + 12 = 2 10u + 12t = 2 10u + 12t = 2 cách giải hệ pt này đặt ẩn phụ x  y 15   15   15 -GV gọi 1 HS lên TVTV:2t=1/120 t=1/240 thế vào (1) có bảng giải hệ và trả -1HS lên bảng u+1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120 lời giải hệ và trả lời -HS cả lớp giải
  2. Ns: 4 /02/2007 Ng: 05 /02/2007  Leâ Ñình Lyù                 bài vào vở 1 1  x = u = 120   x = 120 1 ⇔ (chọn)  =t = 1  y = 240 y  240 -GV yêu cầu HS đọc -HS đọc đề bài Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120 đề và phân tích đề và tìm hiểu bài phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ bài 43sgk toán Bài 43 SBT/10 -HS gọi ẩn , Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất lúa -ta nên gọi ẩn ntn? điều kiện , đơn cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn ) ? hãy đọc mỗi câu vị ? Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu được 460 tấn ta giúp ta lập pt và lập -HS lập pt có : 60x+40y=460 (1) pt đó ? -HS giải hệ pt Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn ta -HS trả lời bài có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ : toán 60 x + 40 y = 460 3x + 2 y = 23 -HS lên bảng giải hệ  ⇔ 4 y − 3 x = 1 − 3 x + 4 y = 1 pt và trả lời CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn) Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống cũ là 4 tấn /ha -HS đọc bài 39 Bài 39 SGK/25 : SGK/25 -HS đọc đề bài Hướng dẫn : -HS đọc to đề bài Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu -GV hướng dẫn HS -HS theo dõi GV đồng cho hàng loại 1 và y triệu đồng cho hàng loại cách làm từng bước hướng dẫn hai khi đó số tiền trả cho hàng loại hai cả thuế 10% là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế 8% là 108/100y triệu ta có pt 110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17 Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả là 109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18 Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của hệ -BVN: phần còn lại SGK/24 Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản