LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
293
lượt xem
13
download

LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Củng cố kiến thức và kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì ? 2. Thái độ : Tìm được các câu kể ‘’ Ai làm gì’’ trong đoạn văn được bộ phận Cn, VN trong câu . Thực hành viết được một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì ‘’ 3. Hành vi : Biết sử dụng các câu kể trong ứng xử, giao tiếp chính xác và văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

  1. Môn : Luy n t v câu (Ti t 39) Tên bài d y : LUY N T P V CÂU K AI LÀM GÌ ? “K l i m t câu chuy n mà em ã ư c nghe ho c ư c c v m t ngư i có tài” I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : C ng c ki n th c và kĩ năng s d ng câu k Ai làm gì ? 2. Thái : Tìm ư c các câu k ‘’ Ai làm gì’’ trong o n văn ư c b ph n Cn, VN trong câu . Th c hành vi t ư c m t o n văn có dùng ki u câu Ai làm gì ‘’ 3. Hành vi : Bi t s d ng các câu k trong ng x , giao ti p chính xác và văn hoá II. CHU N B : - Giáo viên : M t t phi u r i t ng câu văn trong BT2 hs làm . - H c sinh : Bút d 2, 3 t gi y tr ng .
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò Bài cũ : ‘- 01 HS làm l i BT1, 2 ti t LTVC trư c (tài - HS lên b ng năng). ‘- 01 hs c thu c lòng 03 câu t c ng Bt3 , tr - HS c l i câu h i BT4 - GV gi i thi u bài ‘’ Ti t trư c các em ã n m Bài m i : ư c các b ph n CN và VN trong ki u câu k ‘’ Ai làm gì ? Ti t h c hôm nay giúp các em luy n t p n m ch c hơn c u t o c a ki u câu này. (GV ghi ) Ho t ng 1: - GV hư ng d n luy n t p (nhóm ôi) * Bài t p 1/16 - HS gi sgk , 01 h c sinh c n i dung , 01 hs c th m trao in i
  3. b n, Hs phát bi u. - GV ch t l i l i gi i úng - ó là các câu 3,4,5,7 - Hs ánh d u các câu k . - GV dán 3 t phi u lên b ng . Ho t ng 2 * Bài t p 2/16 (Cá nhân) - GV nêu yêu c u c a bài - Hs làm bài cá )GV cho hs dùng ký hi u // phân cách hai b nhân. Xác nh CN, ph n, sau ó g ch 01 g ch dư i b ph n CN, 02 VN c a t ng câu, g ch dư i b ph n VN . Hs làm vào v . - GV cho hs c l i gi i úng . - 04 h c sinh lên - GV dán lên b ng 04 c u 3,4,5,7 trên b ng, g i b ng . Hs lên b ng dùng kí hi u g ch . - ‘’ Tàu chúng tôi buôn neo trong vùng bi n Trư ng Sa . - M t s chi n sĩ // th câu Cn VN - M t s khác //quây qu n trên boong tàu ca hát, th i sáo. - Cá heo, g i nhau quay n quanh tàu như
  4. chia vui. * Bài t p 3 : - Hs c yêu c u. Ho t ng 3 - GV gi i thích - Nhóm 4 ho t (nhóm 4 ) ng. - Gv cho Hs dùng bút d và gi y tr ng vi t . - i di n nhóm - Gv cho nhóm trư ng c- C l p nh n xét c. - Gv c m u m t o n văn ( c a vài hs ho c o n văn m u trong Sgk/28) - Hs ghi bài - Gv nh n xét ti t h c C ng c và d n - D n h c sinh vi t o n văn hoàn ch nh vào v dò (v nhà) Chu n b ti t h c 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản