intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 1 bài Luyện từ và câu: Từ và câu - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

652
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2..MÔN: LUYỆN TỪ Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Bước đầu làm quen với biểu tượng từ và câu. Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập. Bước đầu biết dùng các từ đặt thành câu đơn giản có nội dung gần gũi với..đời sống 2. Kỹ năng: Hình thành cho học sinh kỹ năng sử dụng từ và tập đặt câu. 3. Thái độ:Giáo dục học sinh yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị Tranh và ảnh rời. Thẻ chữ có sẵn. Thẻ chữ để ghi...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (1’) Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới Hoạt động của Trò - Hát...Giới thiệu (1’) - Năm học này chúng ta có môn Luyện từ và Câu. Tiết học đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học về Từ và Câu. Ghi bảng. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Cung cấp các biểu tượng về Từ Mục tiêu: Nhận biết từ qua hình ảnh và tìm được từ. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi đua. Bài tập 1: (8’).1.. (ĐDDH: tranh)..- Học cả lớp. - 2 nhóm thi đua - Thi đua: tiếp sức. Nhóm1 Trường.2..Treo tranh: 8 ảnh rời Có 8 ảnh vẽ hình người, vật, việc. Mỗi người,..Nhóm2 Trường Học sinh …..vật, việc, đều có tên gọi. Tên gọi đó được gọi là từ. Thầy vừa nói vừa gắn lên bảng theo hàng dọc...Học sinh …..- Giao việc: Tìm ở bảng phụ thẻ chữ gọi tên từng hình vẽ. Mỗi nhóm có 8 em thi đua. Từng em của các nhóm lần lượt tìm thẻ chữ gắn đúng ở dòng hình vẽ sao cho tên gọi phù hợp với hình vẽ . Tất cả 8 hình 8 thẻ chữ / nhóm. Nhận xét – Tuyên dương Thầy chỉ vào hình vẽ cho HS đọc từ. Thầy chốt: Tên gọi cho mỗi người, vật, việc, Học sinh đọc lại các từ...đó là từ. Từ có nghĩa.  Hoạt động 2: Luyện tập về Từ Tháo hình vẽ và thẻ..Mục tiêu: Biết tìm các từ có liên quan đến hoạt động chữ. học tập. Thầy: Vừa rồi các em đã biết chọn từ cho hình vẽ người, vật, việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm các từ mới. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi đua. Bài tập 2: (14’) Giao việc: Tìm các từ chỉ đồ dùng học tập, từ Học cả lớp. 3 nhóm thi đua. chỉ  (ĐDDH: bảng phụ)..chỉ hoạt động của HS, từ chỉ tính nết của HS. Các nhóm nhiều em ghi từ tìm được vào thẻ..ghi gắn vào tờ giấy lớn của nhóm, có kẻ sẵn 3 nhóm từ. Xong, nhóm trưởng sẽ mang lên bảng. Nhóm nào tìm được nhiều từ và nhanh, đúng..Từ chỉ Từ chỉ Từ ĐDHT HĐ của HS Bút Vở Bảng con … Đọc Vẽ Hát …..tính nết của HS..sẽ thắng. Nhận xét – Tuyên dương Thầy chốt lại...Chăm chỉ Thật thà Khiêm tốn ….. Hoạt động 3: Luyện tập về Câu Mục tiêu: Biết dùng từ đặt thành câu. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi đua....Bài tập 3: (8’) Thầy: Các em đã biết chọn từ, tìm từ. Bây giờ chúng ta sẽ tập dùng từ để đặt thành 1 câu nói về người hoặc cảnh vật theo tranh. Treo tranh (2) Thầy: Hãy tìm hiểu xem:  Tranh vẽ cảnh gì?.. (ĐDDH: tranh) Nhận xét. Nhóm trưởng mời bạn..đọc lại... Trong tranh có những ai?  Các bạn trong tranh đang làm gì? - Công viên, vườn..Giao việc: Mỗi nhóm sẽ viết 1 câu nói về hoa,vườn trường - Các bạn học sinh - Đang dạo chơi, ngắm hoa..người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh. Tự chọn tranh. Viết xong, dán lên bảng lớp...-..Thầy sửa chữa vài câu và so sánh với tranh về..-..Thảo luận nhóm. Nhận xét...ý nghĩa. Tranh 1: Huệ cùng các bạn Thầy chốt lại: Khi trình bày sự việc, chúng ta vào vườn hoa. Tranh 2: Huệ đang ngắm nhìn những bông hoa. Tranh 1: Các bạn vui vẻ vào dùng từ diễn đạt thành 1 câu nói để người khác hiểu được ý mình nói....4. Củng cố – Dặn dò (2’) -..vườn hoa...Cho hai dãy thi đua: 1 dãy nêu từ và 1 dãy nêu Tranh 2: Lan khen hoa đẹp...câu với từ đó và ngược lại...-..Thầy: Trong bài học hôm nay các em đã biết - Từ: làm bài, vui chơi, giảng bài..tìm từ và đặt câu. Các em sẽ tiếp tục luyện tập ở các tiết sau. Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ:Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi...- Học sinh đang làm bài. chơi. - Cô giáo đang giảng bài.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ...................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 1 bài Luyện từ và câu: Từ và câu - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: LUYỆN TỪ Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Bước đầu làm quen với biểu tượng từ và câu. - Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập. - Bước đầu biết dùng các từ đặt thành câu đơn giản có nội dung gần gũi với đời sống 2. Kỹ năng: Hình thành cho học sinh kỹ năng sử dụng từ và tập đặt câu. 3. Thái độ:Giáo dục học sinh yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - Tranh và ảnh rời. - Thẻ chữ có sẵn. - Thẻ chữ để ghi. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (1’) Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới
  2. Giới thiệu (1’) - Năm học này chúng ta có môn Luyện từ và Câu. Tiết học đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học về Từ và Câu. Ghi bảng.  (ĐDDH: tranh) Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Cung cấp các biểu tượng về Từ Mục tiêu: Nhận biết từ qua hình ảnh và tìm được từ. - Học cả lớp. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi - 2 nhóm thi đua đua. - Thi đua: tiếp sức. Bài tập 1: (8’) 1 Treo tranh: 8 ảnh rời Nhóm1 Nhóm2 - Có 8 ảnh vẽ hình người, vật, việc. Mỗi người, Trường Trường vật, việc, đều có tên gọi. Tên gọi đó được gọi là từ. 2 Học Học - Thầy vừa nói vừa gắn lên bảng theo hàng dọc. sinh sinh - Giao việc: Tìm ở bảng phụ thẻ chữ gọi tên … … từng hình vẽ. Mỗi nhóm có 8 em thi đua. Từng em của các nhóm lần lượt tìm thẻ chữ gắn đúng ở dòng hình vẽ sao cho tên gọi phù hợp với hình vẽ . Tất cả 8 hình 8 thẻ chữ / nhóm. - Nhận xét – Tuyên dương - Thầy chỉ vào hình vẽ cho HS đọc từ. - Học sinh đọc lại các từ - Thầy chốt: Tên gọi cho mỗi người, vật, việc,
  3. đó là từ. Từ có nghĩa.  Hoạt động 2: Luyện tập về Từ - Tháo hình vẽ và thẻ Mục tiêu: Biết tìm các từ có liên quan đến hoạt động chữ. học tập.  (ĐDDH: bảng phụ) Thầy: Vừa rồi các em đã biết chọn từ cho hình vẽ người, vật, việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm các từ mới. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi đua. Bài tập 2: (14’) - Giao việc: Tìm các từ chỉ đồ dùng học tập, từ chỉ hoạt động của HS, từ chỉ tính nết của HS. - Học cả lớp. - Các nhóm nhiều em ghi từ tìm được vào thẻ - 3 nhóm thi đua. ghi gắn vào tờ giấy lớn của nhóm, có kẻ sẵn 3 nhóm Từ chỉ Từ chỉ Từ chỉ từ. Xong, nhóm trưởng sẽ mang lên bảng. ĐDHT HĐ tính nết - Nhóm nào tìm được nhiều từ và nhanh, đúng của của HS sẽ thắng. HS - Nhận xét – Tuyên dương Bút Đọc Chăm - Thầy chốt lại. Vở Vẽ chỉ  Hoạt động 3: Luyện tập về Câu Bảng Hát Thật thà Mục tiêu: Biết dùng từ đặt thành câu. con … Khiêm Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành, thi … tốn đua. …
  4. Bài tập 3: (8’)  (ĐDDH: tranh) Thầy: Các em đã biết chọn từ, tìm từ. Bây giờ chúng - Nhận xét. ta sẽ tập dùng từ để đặt thành 1 câu nói về người - Nhóm trưởng mời bạn hoặc cảnh vật theo tranh. đọc lại. - Treo tranh (2) - Thầy: Hãy tìm hiểu xem:  Tranh vẽ cảnh gì?  Trong tranh có những ai?  Các bạn trong tranh đang làm gì? - Công viên, vườn - Giao việc: Mỗi nhóm sẽ viết 1 câu nói về hoa,vườn trường người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh. Tự chọn tranh. - Các bạn học sinh Viết xong, dán lên bảng lớp. - Đang dạo chơi, ngắm hoa - Thầy sửa chữa vài câu và so sánh với tranh về - Thảo luận nhóm. ý nghĩa. - Nhận xét. Tranh 1: Huệ cùng các bạn - Thầy chốt lại: Khi trình bày sự việc, chúng ta vào vườn hoa. dùng từ diễn đạt thành 1 câu nói để người khác hiểu Tranh 2: Huệ đang ngắm được ý mình nói. nhìn những bông hoa. Tranh 1: Các bạn vui vẻ vào
  5. 4. Củng cố – Dặn dò (2’) vườn hoa. - Cho hai dãy thi đua: 1 dãy nêu từ và 1 dãy nêu Tranh 2: Lan khen hoa đẹp. câu với từ đó và ngược lại. - Thầy: Trong bài học hôm nay các em đã biết tìm từ và đặt câu. Các em sẽ tiếp tục luyện tập ở các - Từ: làm bài, vui chơi, tiết sau. giảng bài Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ:Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi. - Học sinh đang làm bài. - Các bạn cùng vui chơi. - Cô giáo đang giảng bài.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2