intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 1 bài Tập đọc: Tự thuật - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

312
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2..MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 3: TỰ THUẬT I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được nghĩa và biết cách dùng Các từ mới được giải nghĩa ở sau bài đọc Các từ chỉ đơn vị hành chính như: xã, phường, quận, huyện Nắm được những thông tin chính về bạn Hà trong bài..2. Kỹ năng: * Đọc đúng: Các từ có vần khó: uyên, ương Các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ hoặc từ có thanh hỏi, thanh ngã. * Biết nghỉ ngơi đúng mức: Sau các dấu phẩy dấu chấm. Giữa hai phần yêu cầu và trả lời ở mỗi dòng. Giữa các dòng Đọc văn bản tự thuật rõ ràng, ràng mạch...3. Thái độ: Tính tự tin mạnh dạn trước đám đông. II. Chuẩn bị GV: Tranh, bảng câu hỏi tự thuật...-..HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Có công mài sắt có ngày nên kim - HS đọc từng đoạn chuyện. TL câu hỏi: - Tính nết cậu bé lúc đầu ntn? - Vì sao cậu bé lại nghe lời bà cụ để quay về nhà học bài? 3. Bài mới Giới thiệu: (2’) - Thầy cho HS xem tranh trong SGK, hỏi HS: - Đây là ảnh ai? - Thầy nêu: Đây là ảnh 1 bạn HS. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc lời của bạn ấy tự kể về mình. Những lời kể về mình như vậy gọi là: “Tự thuật”. Qua lời tự thuật của bạn, các em sẽ biết bạn ấy tên gì?, là nam hay nữ, sinh ngày nào? Nhà ở đâu? . . . Phát triển các hoạt động (26’)  Hoạt động 1: Luyện đọc (ĐDDH: bảng cài)  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó: ương, uyên. Biết nghỉ hơi ở mỗi dòng. -HS nêu - Hát Hoạt động của Trò... Phương pháp: Phân tích luyện tập. - Thầy đọc mẫu - Thầy yêu cầu HStìm từ khó phát âm và từ - HS đọc khó hiểu - Từ khó phát âm. - Từ khó hiểu (cho HS đọc ở cuối bài) - Luyện đọc câu - Huyện, phường, xã Nghĩa Thịnh - Tự thuật, quê quán, như..- Thầy chỉ định từng HS đọc, mỗi em đọc 1 trên, địa chỉ (chú thích SGK) câu nối tiếp nhau đến hết bài. - Thầy chú ý HS nghỉ hơi đúng. - Treo bảng phụ để đánh dấu chỗ nghỉ hơi - Thầy chỉ định 1 số HS đọc đoạn, bài - Thầy cho HS đọc theo nhóm - HS đọc - HS đọc theo nhóm, cử đại  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu được nội dung bài và biết tự thuật bản thân  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại Thầy đặt câu hỏi Em biết những gì về bạn Thanh Hà Nhờ đâu em biết về bạn Thanh Hà như trên? - Nhờ bản thân tự thuật của diện đọc thi. - HS đọc - Họ và tên: Bùi Thanh Hà...bạn Hà mà chúng ta biết - Thầy cho HS chơi trò chơi “phỏng vấn” để được các thông tin về bạn trả lời các câu hỏi về bản thân nêu trong bài tập 3, ấy. 4.  Hoạt động 3: Luyện đọc lại  Mục tiêu: Đọc bài rõ ràng, rành mạch  Phương pháp: Luyện tập - Thầy hướng dẫn HS đọc câu, đoạn, bài. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) Thầy cho HS nhắc lại những điều cần ghi nhớ. - Tự thuật là gì? - Hãy nêu những người thường hay viết tự - Kể chính xác về mình thuật. - HS viết cho nhà trường. - 1 số HS thi đọc lại bài. - 2 HS hỏi với nhau hoặc tự lên giới thiệu...- Dặn HS hỏi những điều chưa biết rõ (ngày Người đi làm viết cho công sinh, nơi sinh, quê quán . . .) để chuẩn bị bài làm ty, xí nghiệp. văn.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... .......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 1 bài Tập đọc: Tự thuật - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 3: TỰ THUẬT I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được nghĩa và biết cách dùng - Các từ mới được giải nghĩa ở sau bài đọc - Các từ chỉ đơn vị hành chính như: xã, phường, quận, huyện - Nắm được những thông tin chính về bạn Hà trong bài 2. Kỹ năng: * Đọc đúng: - Các từ có vần khó: uyên, ương - Các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ hoặc từ có thanh hỏi, thanh ngã. * Biết nghỉ ngơi đúng mức: - Sau các dấu phẩy dấu chấm. - Giữa hai phần yêu cầu và trả lời ở mỗi dòng. - Giữa các dòng - Đọc văn bản tự thuật rõ ràng, ràng mạch. 3. Thái độ: Tính tự tin mạnh dạn trước đám đông. II. Chuẩn bị - GV: Tranh, bảng câu hỏi tự thuật
  2. - HS: SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Có công mài sắt có ngày nên kim - HS đọc từng đoạn chuyện. TL câu hỏi: - Tính nết cậu bé lúc đầu ntn? -HS nêu - Vì sao cậu bé lại nghe lời bà cụ để quay về nhà học bài? 3. Bài mới Giới thiệu: (2’) - Thầy cho HS xem tranh trong SGK, hỏi HS: - Đây là ảnh ai? - Thầy nêu: Đây là ảnh 1 bạn HS. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc lời của bạn ấy tự kể về mình. Những lời kể về mình như vậy gọi là: “Tự thuật”. Qua lời tự thuật của bạn, các em sẽ biết bạn ấy tên gì?, là nam hay nữ, sinh ngày nào? Nhà ở đâu? . . . Phát triển các hoạt động (26’)  Hoạt động 1: Luyện đọc (ĐDDH: bảng cài)  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó: ương, uyên. Biết nghỉ hơi ở mỗi dòng.
  3.  Phương pháp: Phân tích luyện tập. - Thầy đọc mẫu - Thầy yêu cầu HStìm từ khó phát âm và từ - HS đọc khó hiểu - Từ khó phát âm. - Huyện, phường, xã Nghĩa - Từ khó hiểu (cho HS đọc ở cuối bài) Thịnh - Luyện đọc câu - Tự thuật, quê quán, như - Thầy chỉ định từng HS đọc, mỗi em đọc 1 trên, địa chỉ (chú thích SGK) câu nối tiếp nhau đến hết bài. - HS đọc - Thầy chú ý HS nghỉ hơi đúng. - Họ và tên: Bùi Thanh Hà - Treo bảng phụ để đánh dấu chỗ nghỉ hơi - Thầy chỉ định 1 số HS đọc đoạn, bài - Thầy cho HS đọc theo nhóm - HS đọc - HS đọc theo nhóm, cử đại  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài diện đọc thi.  Mục tiêu: Hiểu được nội dung bài và biết tự thuật bản thân  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Thầy đặt câu hỏi - Em biết những gì về bạn Thanh Hà - Nhờ đâu em biết về bạn Thanh Hà như trên? - Nhờ bản thân tự thuật của
  4. bạn Hà mà chúng ta biết - Thầy cho HS chơi trò chơi “phỏng vấn” để được các thông tin về bạn trả lời các câu hỏi về bản thân nêu trong bài tập 3, ấy. 4. - 2 HS hỏi với nhau hoặc tự  Hoạt động 3: Luyện đọc lại lên giới thiệu.  Mục tiêu: Đọc bài rõ ràng, rành mạch  Phương pháp: Luyện tập - Thầy hướng dẫn HS đọc câu, đoạn, bài. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - 1 số HS thi đọc lại bài. Thầy cho HS nhắc lại những điều cần ghi nhớ. - Tự thuật là gì? - Hãy nêu những người thường hay viết tự - Kể chính xác về mình thuật. - HS viết cho nhà trường. - Dặn HS hỏi những điều chưa biết rõ (ngày Người đi làm viết cho công sinh, nơi sinh, quê quán . . .) để chuẩn bị bài làm ty, xí nghiệp. văn.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2