Luyện từ và câu (29) - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI - TRÒ CHƠI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
27
download

Luyện từ và câu (29) - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI - TRÒ CHƠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết tên một số đồ chơi, trò chơi của trẻ em. - Biết được những đồ chơi, trò chơi có lợi hay những trò chơi, đồ chơi có hại cho trẻ em. - Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm, thái độ của con người khi tham gia trò chơi. - Tranh các trò chơi ( SGK) phóng to. - Bảng phụ, giấy to để viết các bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu (29) - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI - TRÒ CHƠI

  1. Luy n t và câu (29) M R NG V N T : CHƠI - TRÒ CHƠI I. M c tiêu: - Bi t tên m t s chơi, trò chơi c a tr em. - Bi t ư c nh ng chơi, trò chơi có l i hay nh ng trò chơi, chơi có h i cho tr em. - Tìm nh ng t ng th hi n tình c m, thái c a con ngư i khi tham gia trò chơi. II. dùng d y h c: - Tranh các trò chơi ( SGK) phóng to. - B ng ph , gi y to vi t các bài t p. III. Các ho t ng d y h c ch y u: Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ:
  2. - G i 2 h c sinh lên b ng t 2 câu h i th hi n - 2 h c sinh lên b ng thái khen chê, s kh ng nh, ph nh, yêu c u... - G i 3 h c sinh nêu nh ng tình hu ng có dùng câu h i không có m c ích, h i i u mình chưa bi t. - 3 h c sinh ng t i ch tr l i Giáo viên nh n xét cho i m. B. D y bài m i: 1. Gi i thi u bài: G n v i ch i m: Ti ng sáo di u: ti t h c hôm nay s giúp các em bi t thêm 1 s tên chơi, trò chơi, bi t chơi có l i, có h i... - H c sinh nghe. 2. Hư ng d n luy n t p: Bài 1: - 1 h c sinh c yêu c u c a bài. - Giáo viên treo l n lư t t ng tranh (n u cón) cho c l p quan sát và nêu , nêu úng tên ò chơi trong 1 tranh. - 1 h c sinh c. - M i 1 s h c sinh lên ch tranh, nêu chơi, trò - C l p quan sát kĩ t ng chơi trong tranh. (ví d v: chơi: Di u; trò chơi: tranh tr l i. Th di u) - Giáo viên cùng c l p nh n xét b sung - H c sinh l n lư t ch
  3. Bài 2: tranh tr l i. - G i h c sinh c yêu c u. - Cho h c sinh k tên các chơi, trò chơi dân gian, hi n i: qua trò chơi: * Cho h c sinh chia 2 i: - 1 h c sinh c - T 1 và t 2: i A. - T 3 và t 4: i B. Giáo viên chia b ng cho 2 i, m i i tìm chơi - trò chơi ghi vào 1 c t, i nào tìm ư c nhi u hơn và úng là th ng. Giáo viên cho c l p nh n xét. Giáo viên ch t l i b ng cách dán băng gi y ã vi t - H c sinh chia 2 i ng i s n các chơi trò chơi: t i ch khi b n ch y v ưa ph n thì m i lên b ng vi t vào 1 trò chơi.. * chơi: Bóng, qu c u, ki m, quân c , súng, phun nư c, u, c u trư t, bi, m nh sành... - L p nh n xét. * Trò chơi: á bóng, á c u, u ki m, c tư ng, b n súng phun nư c, u quay, c u trư t, chơi bi, nh y lò cò...
  4. * Chuy n ý: Nh ng chơi, trò chơi các em v a k có trò chơi nam thích ho c b n n thích... Chúng ta hãy làm bài t p 3 Bài 3: - H c sinh c yêu c u bài 3. - Yêu c u h c sinh th o lu n theo nhóm 4. Nhóm 1, 2 câu a Nhóm 3, 4 câu b. L ng nghe. Nhóm 5, 6 câu c. Nhóm nào xong trư c lên dán - 1 h c sinh c C l p và giáo viên nh n xét ch t l i a, Trò chơi b n trai thích: á bóng, u ki m, b n - H c sinh th o lu n nhóm súng, c tư ng, lái máy bay... tr l i ra gi y to. Trò chơi b n gái thích: búp bê, nh y dây, chơi chuy n, nh y lò cò, ô ăn quan, bày c ... - C trai và gái thư ng thích: th di u, rư c èn, i n t , x p hình, c u trư t, u quay... b, Nh ng trò chơi có ích: th di u, rư c èn, chơi búp bê, x p hình, c m tr i, ném vòng ... c, Nh ng trò chơi có h i: u ki m, súng nư c,
  5. súng cao su.... Bài 4: - G i h c sinh c yêu c u. - G i h c sinh phát bi u. - H c sinh khác b sung. Giáo viên ch t các t úng: Say mê, hăng say, thú v , hào h ng, ham thích, am mê, say sưa. - Cho h c sinh t câu v i m t s t v a tìm ư c. 3. C ng c - d n dò: - Nh n xét ti t h c. - 1 h c sinh c. - Ghi nh các chơi trò chơi. H c sinh phát bi u n i - V nhà t 3 câu vào v . ti p. Bài sau: Gi phép l ch s khi t câu h i. - H c sinh nghe. H c sinh t câu ti p n i. H c sinh nghe

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản