Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC ( TIẾT 29 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
6
download

Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC ( TIẾT 29 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hệ thống lại các câu hỏi , ý mỗi đoạn và nội dung chính của bài . +Đối với hs giỏi : -Luyện hs đọc lưu loát toàn bài . -Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng vui tha thiết , thể hiện niềm vui sướng của đám trẻ khi chơi thả diều. +Đối với hs trung bình: -Luyện đọc đúng từ ngữ,ngắt câu đúng ,nghỉ đúng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC ( TIẾT 29 )

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T P C ( TI T 29 ) I- M c tiêu: -H th ng l i các câu h i , ý m i o n và n i dung chính c a bài . + i v i hs gi i : -Luy n hs c lưu loát toàn bài . -Bi t c di n c m bài văn v i gi ng vui tha thi t , th hi n ni m vui sư ng c a ám tr khi chơi th di u. + i v i hs trung bình: -Luy n c úng t ng ,ng t câu úng ,ngh úng . II- ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Giáo viên gi i thi u và nêu m c tiêu -Hs l ng nghe. bài h c. -Hs m sgk: Bài:Cánh di u tu i thơ. - Hs m sgk.
  2. -1hs c m u toàn bài , c l p theo dõi -1 hs c,l p c th m theo. c th m theo và tr l i câu h i. -Lơp tr l i câu h i. +Bài văn chia làm m y o n ? +2 o n. -Y/c 2 hs c n i ti p 2 o n ., l p c th m theo và tr l i câu h i. - o n 1 cho em bi t i u gì? +T v p c a cánh di u. - o n 2 nói lên i u gì? +Trò chơi th di u em l i ni n vui và -Y/c 1 hs c toàn bài ,l p c th m nh ng ư c mơ p. theo và tr l i câu h i. +Bài văn nói lên i u gì? +Bài văn nói lên ni m vui sư ng và nh ng khát v ng t t p mà trò chơi th di u mang l i cho ám tr m c ng. 2- Luy n hs c di n c m: -Hs thi c n i ti p.( 8 hs c) -G i 2 hs c n i ti p 2 o n.( 3, 4lư t ) -L p nh n xét -Gv nh n xét và ghi i m. -Hs thi c di n c m theo nhóm. +T ch c thi c di n c m., hình th c thi theo nhóm.
  3. -Cho ho t ng nhóm 6, th o lu n luy n - Nhóm ho t ng nhóm 6. c trong nhóm., c 2 b n i di n c2 o n thi v i nhóm khác. -Nh n xét và tuyên dương., nhóm nào -Nhóm nh n xét và bình ch n nhóm nào c hay nh t , úng nh t. c hay nh t + Gv gi i thi u o n văn c n c di n -Hs thi c di n c m o n văn trên b ng. c m.( treo pa-nô) -Gv c m u o n văn , l p l ng nghe. “Tu i thơ c a tôi ư c nâng lên t nh ng cánh di u . Chi u chi u, trên bãi th , ám tr m c ng chúng tôi hò hét nhau th di u thi.Cánh di u m m m i như cánh bư m. Chúng tôi vui sư ng n phát d i nhìn lên tr i.Ti ng sáo di u vi vu tr m b ng .Sáo ơn r i sáo kép , sáo bè …như g i th p
  4. xu ng nh ng vì sao s m”. -Nh n xét hs c , bình chon nh ng hs c hay. Nh n xét tiư t h c và d n dò bài sau.
Đồng bộ tài khoản