LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DẤU HAI CHẤM (Tiết 4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
423
lượt xem
25
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DẤU HAI CHẤM (Tiết 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hiểu được tác dụng của dấu hai chấm trong câu: baó hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước nó. -Biết cách dùng dấu hai chấm khi viết văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DẤU HAI CHẤM (Tiết 4)

  1. LUY N T VÀ CÂU D U HAI CH M (Ti t 4) L P:4/ I-M c tiêu: -Hi u ư c tác d ng c a d u hai ch m trong câu: baó hi u b ph n ng sau nó là l i nói c a m t nhân v t ho c là l i gi i thích cho b ph n ng trư c nó. -Bi t cách dùng d u hai ch m khi vi t văn. II- dùng d y h c -B ng ph vi t n i dung c n ghi nh . III-Ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh 5 phút 1-Bài cũ: -Y/c 2 hs tìm các t ng bài 1 và t c ng bài -2 hs ,m i hs c 1 bài. 4,ti t luy n t và câu: nhân dân, oàn k t. -Nh n xét và cho i m. 2-Bài m i: 2.1-Gi i thi u –Ghi lên b ng. 2 2-Tìm hi u ví d :
  2. 1 phút: -GV g i hs c y/c. 10 phút - a-Y/c hs c th m và tr l i câu h i: 12 phút -1 hs c thành ti ng y/c trong sgk. -Trong câu văn d u hai ch m có tác d ng gì? - c th m , ti p n i tr l i én -Nó dùng ph i h p v i d u câu nào? khi có câu tr l i úng b-c-Ti n hành tương t nhơ câu a. -D u hai ch m báo hi u ph n sau là l i nói c a Bác H . -Nó dùng ph i h p vói d u ngo c kép. -L i gi i: b-D u hai ch m báo hi u câu sau là l i nói c a D Mèn.Nó ư c dùng ph i h p v i d u -Qua các ví d a,b,c,em hãy cho bi t d u hai ch m g ch u dòng. có tác d ng gì? c-D u hai ch m báo hi u b ph n i sau là l i gi i thích . -D u hai ch m thư ng ph i h p v i nh ng d u -D u hai ch m dùng báo khác khi nào? hi u b ph n câu ng sau nó là l i c a nhân v t nói. -Khi dùng báo hi u l i nói c a nhân v t,d u hai ch m ư c -GV k t lu n ( như sgk ) và rút ra ghi nh .(treo dùng ph i h p v i d u ngo c pa-nô lên b ng ) kép hay u g ch u dòng.
  3. 2.3-Luy n t p: - 4- 6 Hs c ph n ghi nh . -Bài t p1: -G i hs c y/c và ví d . -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi v tác d ng c a m i d u hai ch m trong t ng câu văn. --2 hs c thành ti ng trư c l p. -G i hs ch a bài và nh n xét. 7 phút -Th o lu n theo nhóm ôi. -Nh n xét câu tr l i c a hs. -Ti p n i nhau tr l i và nh n xét úng. a)*D u hai ch m th nh t có tác d ng báo hi u b ph n câu ng sau là l i nói c a nhân v t “tôi”. *D u hai ch m th hai báo hi u ph n sau là câu h i c a cô giáo. Bài 2: b)D u hai ch m có tác d ng gi i -G i hs c y/c. thích cho b ph n ng trư c làm rõ nh ng c nh pc a t -H i:+Khi d u hai ch m dùng d n l i nhân v t nư c. có th dùng ph i h p vpí d u nào? -1 hs c thành ti ng. -+Còn khi nó dùng gi i thích thì sao?. +Khi d u hai ch m dùng d n
  4. 7 phút l i mhân v t có th dùng ph i h p v i d u ngo c kép ho c khi - Y /c hs vi t o n văn. xu ng dòng ph i h p v i d u g ch ngang u dòng. -Y/c hs c o n văn c a mình trư c l p, c rõ d u hai ch m dùng âu? Nó có tác d ng gì? +Khi dùng gi i thích nó không c n dùng ph i h p v i -Nh n xét ,cho i m. d u nào c . 3-C ng c , d n dò; -Vi t o n văn. -H i:D u hai ch m có tác d ng gì?. -M t s hs c bài c a mình.:(3 -Nh n xét ti t h c. -4 hs) -V nhà h c thu c lòng ghi nh ,mang t i n chu n b bài sau. 3 phút

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản