Luyện từ và câu - ÔN CÁC TỪ NGỮ ĐÃ HỌC theo 3 chủ điểm Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
303
lượt xem
18
download

Luyện từ và câu - ÔN CÁC TỪ NGỮ ĐÃ HỌC theo 3 chủ điểm Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hệ thống hoá và hiểu sâu thêm các từ ngữ, các thành ngữ, tục ngữ đã học trong 3 chủ điểm Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ -Nắm được tác dụng của dấu hai chấm và dấu ngoặc kép -Một tờ giấy khổ to viết sẵn lời giải bài tập 1 -Một số tờ giấy khổ nhỏ kẻ bảng để học sinh các nhóm làm bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - ÔN CÁC TỪ NGỮ ĐÃ HỌC theo 3 chủ điểm Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ

  1. LUY N T VÀ CÂU ÔN CÁC T NG Ã H C THEO CH I M.( ti t 4) I.M c tiêu: -H th ng hoá và hi u sâu thêm các t ng , các thành ng , t c ng ã h c trong 3 ch i m Thương ngư i như th thương thân, Măng m c th ng, Trên ôi cánh ư c mơ -N m ư c tác d ng c a d u hai ch m và d u ngo c kép II. dùng d y h c : -M t t gi y kh to vi t s n l i gi i bài t p 1 -M t s t gi y kh nh k b ng h c sinh các nhóm làm bài t p III. Các ho t ng d y-h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1.Gi i thi u bài -Giáo viên ghi lên b ng 2.HD làm bài t p Bài t p 1 -Cho h c sinh c yêu c u c a bài t p 1 -1 H c sinh c to, l p l ng nghe -Giáo viên nghe vi c -Cho h c sinh làm bài .Giáo viên phát -Các nhóm nh n gi y, trao i bàn gi y ã k s n các c t theo ch i m các b c và ghi các t ng vào c t thích nhóm. h p -Cho h c sinh trình bày - i di n các nhóm trình bày
  2. -Giáo viên nh n xét + tính i n và ch t -Các nhóm khác nh n xét l i ( GV dán lên b ng t gi y vi t lên -1 H c sinh c các t trên b ng b ng t gi y to ã ghi l i gi i úng). l p l ng nghe. Bài t p 2 -Cho h c sinh c yêu c u c a BT -1 H c sinh c to , c l p c -Giáo viên giao vi c th m -Cho h c sinh tìm thành ng , t c ng trong 3 ch i m -H c sinh tìm và ghi ra gi y nháp H i:Em hãy nêu các thành ng , t c ng ã h c trong 3 ch i m -H c sinh phát bi u -Giáo viên nh n xét + ch t l i thành ng , -L p nh n xét t c ng Thương ngư i như th thương thân Măng m c th ng Trên ôi cánh ư c mơ - hi n g p lành TRUNG TH C -C u ư c ư c th y -M t cây làm ch ng nên non -Th ng như ru t ng a -Ư c sao ư c v y Ba cây ch m l i nên hòn núi cao -Ư c c a trái mùa -Hi n như b t -Thu c ng dã t t - ng núi này trông núi -Lành như t n . -Thương nhau như ch -Cây ngay không s ch t em ru t ng -Môi h răng l nh T TR NG -Máu ch y ru t m m -Gi y rách ph i gi l y -Như ng cơm x áo l lá lành ùm lá rách -Dói cho s ch, rách cho -Trâu bu c ghét trâu ăn thơm -D như c p
  3. -Cho h c sinh c l i các thành ng , t c ng -Cho h c sinh t câu v i 1 thành ng t -2 h c sinh c l i các thành ng , ch n( t c ng -H c sinh t câu ra gi y nháp ho c nêu hoành c nh s d ng c a 1 trong nh ng câu t c ng ) -Cho h c sinh trình bày Bài 3: -H c sinh trình bày -Cho h c sinh c yêu c u bài t p 3 -Giáo viên giao vi c -1 h c sinh c to, l p l ng nghe -Cho h c sinh làm bài.Giáo viên phát gi y ã k b ng theo m u cho 3 h c sinh -3 h c sinh làm bài vào gi y.các làm bài h c sinh còn l i làm bài vào VBT -Cho h c sinh trình bày k t qu ho c v nháp. -3 h c sinh dán k qu bài làm lên -Giáo viên nh b xét+ ch t l i l i gi i b ng l p úng. -L p nh n xét
  4. D u câu Tác d ng Ví d a. D u hai -Báo hi u b ph n cau *Cô giáo h i: “Sao trò không ch m ng sau nó là l i nói c a ch u làm bài” 1 nhân v t.Lúc ó , d u hai *B tôi h i: ch m ư c dùng ph i h p -Hôm nay con có i h c võ v i d u ngo c kép hay d u không? g ch u dòng *Mùa xuân co r t nhi u hoa -Ho c là l i gi i thích cho p: Hoa ào, hoa mai, hoa b ph n ng trư c m n.... b.D u hai -D n l i nói tr c ti p c a *B thư ng g i em tôi là “ C c ch m nhân v t hay c a ngư i cưng c a b ” ư c câu văn nh c n * Ông thư ng b o: “ Các cháu -N u l i nói là m t câu ph i th t gi i môn văn n i tr n v n hay m t o n văn ngh c a b ” thì trư c d u ngo c kép *Tu n trư c, b n tôi ã xây c n thêm d u hai ch m ư c 1 “lâu ài” trênbãi bi n - ánh d u nh ng t ư c Nha Trang dùng v i ý nghĩa c bi t 3. C ng c , d n dò -Giáo viên nh n xét ti t h c -Nh c h c sinh c trư c, chu n b n i dung cho ti t ôn t p sau
Đồng bộ tài khoản