MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
2.879
lượt xem
88
download

MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2010 – 2011 Họ và tên: ………………………………………………………………………. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đồng Văn 2 huyện Quế Phong – Nghệ An . Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………….. 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: a. Nhận thức tư tưởng chính trị: ……………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

  1. PHÒNG GD&ĐT QUẾ PHONG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2010 – 2011 Họ và tên: ………………………………………………………………………. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đồng Văn 2 huyện Quế Phong – Nghệ An . Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………….. 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: a. Nhận thức tư tưởng chính trị: ……………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………............... b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………............... c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động. ………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………............ d. Việc thực hiện quy định về đạo đức Nhà giáo theo Quyết định số 16/2008 /QĐ-BGD- ĐT ngày 16/04/2008; giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và nhân dân; …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. e. Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: ………………………………. 2. Về chuyên môn, nghiệp vụ: a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện cụ thể: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Xếp loại về hồ sơ: …………………………………………………………………. Xếp loại 3 tiết được dự giờ để đánh giá, xếp loại: Tiết 1: ………. Tiết 2: ………. Tiết 3: ………….
  3. b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. c. Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ (Tốt, khá, TB, kém): ……………….. 3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội): …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..
  4. 5. Tự đánh giá xếp loại chung theo điều 5 của Quyết định 86/2007/QĐ- UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An (Tốt, khá, trung bình, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ): Xếp loại: ……………………………………………………… năm 2010 Ngày tháng Người tự đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) ............................................... Nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị (Sau khi ghi nhận xét, xếp loại, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… (Lưu ý: Bản tự nhận xét của cá nhân giáo viên, sau khi hoàn chỉnh, phải được lưu vào hồ sơ cán bộ, viên chức hàng năm theo quy định bảo quản hồ sơ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản