MẪU Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
210
lượt xem
9
download

MẪU Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày tháng năm 20.. BÁO CÁO Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Về dự thảo…. Kính gửi: ……………………………………. 1. Các ý kiến thẩm định đã được tiếp thu, chỉnh sửa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định

  1. Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày tháng năm 20.. BÁO CÁO Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Về dự thảo…. Kính gửi: ……………………………………. 1. Các ý kiến thẩm định đã được tiếp thu, chỉnh sửa ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … 2. Các ý kiến khác nhau hoặc ý kiến bảo lưu cần báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định ……………………………………………………………………………… …
  2. ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản