Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
146
lượt xem
11
download

Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền

  1. BC-TT 01 Đơn vị:…………. BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ----------***--------- 1. Tên dự án: ……………………………………..……………………… 2. Thời gian: ……………………………………..……………………… 3. Địa điểm: ……………………………………..……………………… 4. Đơn vị phối hợp tổ chức ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Kết quả: a. Nội dung hoạt động: (số gian hàng, số đại biểu….) ……………………………………………..……………………… …………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… b. Thành phần: (Số tỉnh, thành, doanh nghiệp… tham gia) ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… c. Giải thưởng (danh sách, cơ cấu giải…) ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… d. Hiệu quả kinh tế - xã hội; (số hợp đồng đã ký, doanh số sản phẩm; số chương trình, khu vực phủ sóng, phát hành…) ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… 6. Kinh phí …………………………………………....……………………… …………………………………………..……………………… 7. Kết luận và đề nghị a. Kết luận ……………………………………………..……………………… b. Đề nghị ……………………………………………..……………………… ……………………………………………..……………………… Ngày tháng năm 200 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
Đồng bộ tài khoản