intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm)

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

194
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU 2 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm) Đơn vị: Số tiền Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ hỗ trợ Dư nợ cuối kỳ lãi suất phát sinh trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi lũy kế Dư nợ Tên đầu kỳ 1. Huyện … 2. Huyện … Tổng tỉnh… hợp Ngày … tháng … năm... Người lập biểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm)

  1. BIỂU 2 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm) Đơn vị: Số Số Số Số Số tiền tiền tiền tiền hỗ trợ tiền đã h ỗ Cho Thu đã h ỗ đã h ỗ Dư n ợ Dư n ợ đã h ỗ trợ lãi nợ trợ trợ vay trợ đầu cuối suất Tên khách trong trong khách khách kỳ kỳ phát khách hàng kỳ kỳ hàng hàng hàng bị thu sinh bị thu trong lũy kế hồi trong kỳ hồi kỳ lũy kế 1. Huyện … 2. Huyện …
  2. Tổng hợp tỉnh… Ngày … tháng … năm... Kiểm soát Người lập biểu Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2