intTypePromotion=1

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:10

0
4
lượt xem
0
download

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm là mẫu báo cáo dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HANG NĂM ̀ 2012 Chọn năm Báo  cáo Tài chính  muốn hiển thị. TÊN CÔNG TY BẠN Bấm vào đây để đổi Số liệu chính của báo  SỐ LIỆU CHÍNH cáo DOANH THU LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG LÃI KHẤU HAO LỢI NHUẬN RÒNG #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vui lòng không sửa thông tin dưới đây. Bấm vào đây để nhập Dữ liệu Tài  TẤT CẢ SỐ LIỆU chính SỐ LIỆU NĂM NAY (2012) NĂM TRƯỚC (2011) % THAY ĐỔI XU HƯỚNG 5 NĂM DOANH THU #N/A #N/A #N/A CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A LÃI #N/A #N/A #N/A LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A THUẾ #N/A #N/A #N/A LỢI NHUẬN SAU THUẾ #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 1 #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 2 #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 3 #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 4 #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 5 #N/A #N/A #N/A SỐ LIỆU 6 #N/A #N/A #N/A #DIV/0! #DIV/0!
  2. NHẬP DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA BẠN BẠN CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA TỐI ĐA 25 SỐ LIỆU CHÍNH Bấm vào đây để xem Báo cáo Tài chính TÊN SỐ LIỆU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DOANH THU  2,600,000,000 ₫   2,790,059,060 ₫   2,968,750,394 ₫   3,134,299,273 ₫   3,432,926,872 ₫   3,744,554,093 ₫   3,756,144,804 ₫  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  1,352,000,000 ₫   1,476,016,100 ₫   1,579,237,204 ₫   1,641,146,592 ₫   1,698,826,927 ₫   1,682,373,284 ₫   1,963,924,727 ₫  LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG  1,248,000,000 ₫   1,335,511,921 ₫   1,432,239,963 ₫   1,573,379,708 ₫   1,596,509,440 ₫   1,608,210,999 ₫   1,527,260,716 ₫  KHẤU HAO  93,600,000 ₫   93,969,680 ₫   96,864,032 ₫   103,463,602 ₫   104,501,512 ₫   105,423,209 ₫   115,375,219 ₫  LÃI  52,000,000 ₫   57,113,077 ₫   60,176,740 ₫   65,231,467 ₫   65,489,427 ₫   69,436,795 ₫   78,821,047 ₫  LỢI NHUẬN RÒNG  1,123,200,000 ₫   1,139,030,379 ₫   1,161,904,977 ₫   1,242,757,533 ₫   1,278,858,746 ₫   1,378,459,718 ₫   1,403,477,058 ₫  THUẾ  457,600,000 ₫   497,547,348 ₫   531,996,218 ₫   571,976,328 ₫   589,382,056 ₫   612,030,264 ₫   653,291,717 ₫  LỢI NHUẬN SAU THUẾ  665,600,000 ₫   726,824,625 ₫   799,105,471 ₫   829,817,104 ₫   844,640,984 ₫   882,714,648 ₫   1,045,151,833 ₫  SỐ LIỆU 1  266,240 ₫   266,498 ₫   286,716 ₫   297,292 ₫   324,023 ₫   349,162 ₫   415,261 ₫  SỐ LIỆU 2  378,560 ₫   386,724 ₫   399,790 ₫   419,586 ₫   426,071 ₫   454,357 ₫   541,211 ₫  SỐ LIỆU 3  397,280 ₫   427,568 ₫   454,992 ₫   482,415 ₫   513,269 ₫   549,035 ₫   646,599 ₫  SỐ LIỆU 4  251,680 ₫   254,137 ₫   261,925 ₫   285,076 ₫   286,252 ₫   303,478 ₫   310,431 ₫  SỐ LIỆU 5  15,600 ₫   16,523 ₫   17,740 ₫   18,550 ₫   19,034 ₫   20,855 ₫   21,560 ₫  SỐ LIỆU 6  4,784 ₫   5,262 ₫   5,680 ₫   5,836 ₫   6,169 ₫   6,420 ₫   7,171 ₫ 
  3. ĐỊNH NGHĨA SỐ LIỆU CHÍNH Ở ĐÂY BẠN CÓ THỂ HIỂN THỊ TỐI ĐA 5 SỐ LIỆU CHÍNH Ở ĐẦU BÁO CÁO Bấm vào đây để xem Báo cáo Tài chính 1 DOANH THU Hãy chọn các Số  liệu Chính cho  2 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG báo cáo của bạn  trong các ô từ  3 LÃI C5 đến C9. 4 KHẤU HAO 5 LỢI NHUẬN RÒNG
  4. Trang tính này được dùng để tính toán Báo cáo Tài chính và cần được duy trì ở chế độ ẩn. Trạng thái Năm nay 2012 8 Năm Trước 2011 7 Trạng thái 4 5 6 7 8 Số liệu Chính 2008 2009 2010 2011 2012 1 DOANH THU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5 LÃI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6 LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tất cả Số liệu (tối đa 25 số liệu) 1 DOANH THU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5 LÃI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6 LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7 THUẾ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8 LỢI NHUẬN SAU THUẾ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 9 SỐ LIỆU 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 SỐ LIỆU 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 SỐ LIỆU 3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 SỐ LIỆU 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  5. 13 SỐ LIỆU 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 SỐ LIỆU 6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 18 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2