intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu báo cáo tài chính

Thành phần của một bộ báo cáo tài chính gồm các loại báo cáo nào? Cách ghi nội dung của từng loại báo cáo ra sao? Quy định chung về báo cáo tài chính theo chuẩn chế độ kế toán hiện hành như thế nào?... Trên đây là những thắc của các kế toán viên khi bắt tay vào lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Nhằm giải đáp thắc mắc và cung cấp cho các bạn một số thông tin về các lập báo cáo tài chính cũng như chia sẻ đến bạn một số mẫu báo cáo tài chính theo chuẩn quy định hiện nay dưới dạng các tài liệu dưới đây như: Quy định chung về báo cáo tài chính theo thông tư 133Biểu mẫu Báo cáo tài chính (Dành cho doanh nghiệp lớn)Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Hi vọng đây sẽ là những công cụ hữu ích giúp quá trình lập báo cáo tài chính của bạn trở nên thuận lợi hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số mẫu Báo cáo tài chính công ty được chia sẻ trên TaiLieu.VN để tiến trình quản trị tài chính doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 15 Mẫu Báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2142 lượt tải   Download

 • Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133. Mục đích của báo cáo tài chính là gì? Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên BCTC, các loại BCTC thông tư 133/2016/TT-BTC. Sau đây, chúng tôi xin tóm tắt lại các Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133.

  doc5p lanwangji 14-02-2020 23 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu Báo cáo tài chính được chia sẻ dưới đây để biết thêm về hình thức trình bày, cũng như cách điền nội dung của các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính... Chúc các bạn thành công!

  doc36p lanwangji 12-02-2020 35 0   Download

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN); BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN);...

  doc2p lanwangji 03-02-2020 42 1   Download

 • Theo chế độ kế toán hiện hành nói chung và theo Thông tư 200 nói riêng thì mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Thông tư 200 hầu hết được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn. Dưới đây là Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p lanwangji 03-02-2020 32 0   Download

 • Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  doc5p lanwangji 03-02-2020 19 0   Download

 • Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn nắm vững phương pháp điền nội dung và trình bày hình thức của báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tru_mua 16-02-2012 360 53   Download

 • Tham khảo tài liệu Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu về cách thức ghi nội dung của các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

  pdf5p hayateuw125 11-10-2011 413 66   Download

 • Tham khảo và tải về Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới đây để cùng lập một bản báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty trong đợt vừa qua với dầy đủ nội dung và đúng quy cách để trình lên cấp trên nhé. Chúc các bạn thành công!

  doc2p donglanh_18_5 01-03-2011 4146 666   Download

 • Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.

  doc3p lanwangji 03-02-2020 36 0   Download

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bảng biểu trong bộ Báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này có 2 cách lập: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Trong bài viết này sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách thứ 2. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p lanwangji 03-02-2020 44 2   Download

 • Với mẫu này bạn có thể dễ dàng áp dụng vào trong thực tế công ty của mình. Tuy nhiên trước đó bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau: Lập BCTC là lập tại thời điểm, vì vậy phải kết hợp với sổ chi tiết mới có thể lập được BCTC đúng. Bảng lưu chuyển tiền tệ lưu ý các trường hợp đặc biệt đối ứng không qua 111/112.

  xls13p lanwangji 03-02-2020 44 6   Download

 • Quyết toán thuế TNDN năm 2017 gần về cuối, nhiều người liên hệ với chúng tôi hỏi về cách kê khai giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với Doanh nghiêp có giao dịch liên kết. Gần đây, TCT vừa cập nhật nâng câp phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất cập nhật mẫu tờ khai GDLK-01 thông tin về quan hệ liên kết. Sau đây, xin hướng dẫn kê khai mẫu GTLK-01 Thông tin về quan hệ liên kết từng bước như sau, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p lanwangji 14-02-2020 36 0   Download

 • Dười đây là biểu mẫu Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được chia sẻ đến bạn nhằm giúp bạn hiểu và nắm rõ trình tự lập báo cáo tài chính đúng chuẩn cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

  doc74p lanwangji 14-02-2020 31 1   Download

 • Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

  pdf36p lanwangji 14-02-2020 15 0   Download

 • Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

  doc1p lanwangji 14-02-2020 16 0   Download

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=mau-bao-cao-tai-chinh

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2