intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập với mục đích nhằm cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá, phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động vừa qua, làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh tế trong tương lai. Thông tin trong báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Để hoạt động tài chính của doanh nghiệp diễn ra một cách hiệu quả, một hệ thống báo cáo tài chính kế toán hoàn chỉnh là điều không thể thiếu. Chính vì vậy, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số thông tin về hệ thống báo cáo tài chính qua các tài liệu như: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chínhHệ thống báo cáo tài chínhHệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTCHệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15Cách xây dựng hệ thống báo cáo quản trị trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 12 Hệ thống báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Bộ máy Tài Chính - Kế Toán trong doanh nghiệp rất quan trọng thế nhưng đối với đa số các công ty hiện nay chưa được chú trọng dẫn đến hiệu quả hoạt động của công ty chưa thực sự cao. Để giúp các nhà quản trị thực hiện tốt công tác quản trị TaiLieu.VN giới thiệu Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp nhằm hỗ trợ nhà quản trị điều hành tốt bộ phận Tài Chính Kế Toán của công ty. 

  188 tài liệu 2733 lượt tải   Download

 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2203 lượt tải   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể xác định được mục đích của báo cáo tài chính, nắm vững yêu cầu của chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, nhận diện các thành phần của hệ thống báo cáo tài chính, hiểu được nguyên tắc lập và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lanwangji 14-02-2020 48 0   Download

 • Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm.

  doc6p lanwangji 14-02-2020 17 0   Download

 • Dười đây là biểu mẫu Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được chia sẻ đến bạn nhằm giúp bạn hiểu và nắm rõ trình tự lập báo cáo tài chính đúng chuẩn cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

  doc74p lanwangji 14-02-2020 40 2   Download

 • Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

  pdf36p lanwangji 14-02-2020 23 1   Download

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp cho nhà quản trị thấy được một bức tranh tổng thể về nguồn lực tài chính doanh nghiệp và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

  doc6p lanwangji 12-02-2020 77 6   Download

 • Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

  doc1p lanwangji 14-02-2020 26 1   Download

 • Để xây dựng và triển khai một hệ thống báo cáo quản trị riêng áp dụng cho doanh nghiệp mình mà không đi sao chép cóp nhặt mô hình của doanh nghiệp khác. Điều đó đối với kế toán còn khó hơn lên trời. Vì từ trước đến nay kế toán đã quá quen với hệ thống Báo cáo tài chính, mà quên mất không xây dựng hệ thống chỉ số quản trị cho doanh nghiệp mình.

  doc4p lanwangji 14-02-2020 45 2   Download

 • Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo cáo tài chính. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính trong Bảng cân đối kế toán là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Kết quả kinh doanh.

  doc6p lanwangji 12-02-2020 61 0   Download

 • Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, khoản phải thu, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác, kết quả kinh doanh và dòng tiền luân chuyển trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, Báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, các cơ quan chức năng...).

  doc5p lanwangji 12-02-2020 65 2   Download

 • Sự phong phú và phức tạp của báo cáo tài chính doanh nghiệp đòi hỏi người làm công tác quản lý tài chính, kế toán làm quen với những đặc trưng chung của chúng trước khi tập trung giải quyết các vấn đề tài chính đặc thù. Do đó, nếu hiểu đủ và đúng các lợi ích của báo cáo này, người làm tài chính sẽ có được các ưu thế công việc to lớn.

  doc4p lanwangji 12-02-2020 73 2   Download

ADSENSE

strTagCode=he-thong-bao-cao-tai-chinh

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2