Mẫu Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định (

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Mẫu Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định (

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định (', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định (

  1. Mẫu Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày tháng năm 20.. Số: / đơn vị BÁO CÁO Tiếp thu ý kiến thẩm định về dự thảo…. Kính gửi: ……………………………………. 1. Các ý kiến thẩm định đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo văn bản ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Các ý kiến khác nhau hoặc ý kiến bảo lưu cần báo cáo Bộ trưởng để xử lý
  2. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - ………..; ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên) - ………..; - Lưu…….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản