intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
152
lượt xem
11
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm của sàn giao dịch thương mại điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TÊN THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ………, ngày … tháng … năm ……… Số: .............. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Năm ... K ính gửi: Bộ Công Thương – Cục Th ương mại điện tử và Công nghệ thông tin 1. Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử: 2. Số xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao d ịch thương mại điện tử: 3. Tên miền Internet của sàn giao dịch thương m ại điện tử: 4. Một số số liệu cơ bản về tình hình hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử: Số liệu năm Số liệu năm trư ớc …
 2. Số thành viên tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn Số thành viên đóng phí - Thành viên bán - Thành viên khác Số lượng giao dịch thành công ghi nhận đ ược Tổng giá trị của các giao dịch thành công (ước tính) Số lư ợng các vụ khiếu nại liên quan đến giao dịch trên sàn Tỷ lệ vụ khiếu nại trực tiếp liên quan đến chủ sàn giao dịch hoặc do chủ sàn giao d ịch đứng ra giải quyết. 5. Doanh thu từ các hoạt động sau đóng góp bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu từ dịch vụ sàn giao d ịch thương mại điện tử: Số liệu năm Số liệu năm trước … Phí thu từ thành viên bán hàng hóa ho ặc dịch
 3. vụ Phí thu từ th ành viên khác Phí qu ảng cáo Hoạt động khác (đề nghị nêu rõ) 6. Các thông tin khác (n ếu có): CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Như trên: (Ký tên, đóng dấu) - Như trên; - Cơ quan chủ quản (nếu có); - Lưu:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản