intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

91
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 06/PL-TTBT Phương thức thanh toán: Bù trừ đa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 06/PL-TTBT Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi nhánh NHĐT- PT Hà Thành BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN Phương thức thanh toán: Bù trừ đa phương Ngày giao dịch: Ngày thanh toán: Đơn vị tính:VNĐ Phải trả Tổng thuần Được nhận Tên Mã GD TVLK TVLK Tự doanh MGTN MGNN Tự doanh MGTN MGNN Phải trả Được nhận Tổng cộng ……, ngày ….. tháng …. năm ….. NGƯỜI LẬP GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) `
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2