intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

320
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  1. mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … … (tên cơ quan chủ dự án) … BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC của DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC/QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH «…» CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu) (Địa danh), tháng … năm 200 … Ghi chú: (*) chỉ thề hiện ở trang phụ bìa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2