intTypePromotion=1

MẪU BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

MẪU BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện/đánh giá trình độ tiếng Anh: Mẫu số 5 BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ I. Hệ thống tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý STT 1 Nội dung Nội dung chi tiết Ghi chú Hệ thống tổ chức Nêu rõ: Tên cơ sở; Quyết định thành lập; là pháp nhân hay thuộc pháp nhân; người đại diện theo pháp luật; chức năng, quản lý nhiệm vụ chính; cơ cấu tổ chức bộ máy; ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ

  1. Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện/đánh giá Mẫu số 5 trình độ tiếng Anh: BIỂU BÁO CÁO VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ I. Hệ thống tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý STT Nội dung Nội dung chi tiết Ghi chú 1 Hệ thống tổ chức Nêu rõ: Tên cơ sở; Quyết định thành lập; là pháp nhân hay quản lý thuộc pháp nhân; người đại diện theo pháp luật; chức năng, nhiệm vụ chính; cơ cấu tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện có, khả năng đào tạo/đánh giá của cơ sở… 2 Nhu cầu và quy Nêu rõ nhu cầu đào tạo, huấn luyện/đánh giá trình độ tiếng mô đào tạo/đánh Anh NVHK trong 5 năm của cơ sở; các chức danh cần đào tạo, huấn luyện; lưu lượng học sinh/năm và năng lực đáp giá ứng của cơ sở II. Hệ thống văn bản quản lý Số Tên văn bản Cơ quan Số văn Hiệu lực Ghi TT (do cơ sở ban hành hoặc áp dụng) ban hành bản văn bản chú 1 Qui chế tổ chức, hoạt động của cơ sở 2 Các quy định khác: Quy định về nội qui phòng học, xưởng thực hành, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin; quy định về tiêu chuẩn giáo viên và duy trì đủ điều kiện giáo viên; qui định đối với người học; quy định về thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ chuyên môn. III. Báo cáo về thư viện 1. Về thư viện: Nêu rõ loại thư viện (thư viện đọc hay điện tử), diện tích, ánh sáng, độ thông thoáng và điều kiện khai thác, sử dụng …; 2. Về tài liệu: Nêu rõ số lượng đầu sách, các phần mềm ứng dụng và tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu học tập; đặc biệt là các tài liệu về pháp luật về HKDDVN; các tiêu chuẩn, quy định, khuyến cáo và phụ ước (Annex) của ICAO, và các quy định của người khai thác liên quan đến nội dung đào tạo, huấn luyện.
  2. Thủ trưởng Cơ sở Ngày tháng năm 20… Người lập biểu (Cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh NVHK cũng áp dụng mẫu này theo các tiêu chí phù hợp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2